Sermaye piyasaları ve bankacılık

Dijital bankacılıkta trendler ve yaklaşım

8.07.2015 12:56:440
Paylaş Tweet Paylaş
Sermaye piyasaları ve bankacılık
Günlük hayatımızdaki aktivitelerden iş hayatındaki işlemlere kadar birçok konunun dijital dünya üzerinden yürütülmeye başlandığı bir dönemdeyiz. Artık dijital dünya, sadece belirli zaman ve mekanda kullandığımız internet ve mobil hizmetler olmaktan çıkıyor. Kişisel ve iş hayatımızda yaptığımız her işlem ve kullandığımız her araç, artık bu dünyanın parçası haline geliyor. 2014 sonu itibariyle sadece WhatsApp üzerinden günde 30 milyar mesaj geçiyor, 2020 itibariyle nesnelerin interneti dediğimiz dünyada farklı tiplerde 50 milyar cihazın olması bekleniyor. Bu durum, sadece teknoloji ilerlemesinde bir sonraki aşama değil, aynı zamanda iş modellerinin değiştirebilecek, sektörler arasında yer alan çizgileri zorlayabilecek ve ülkelerdeki istihdam modellerini etkileyebilecek potansiyele sahip. Sermaye ihtiyacını azaltan ve pazarın yeni ürün-hizmet ulaştırma yapısını temelden değiştiren bir model hızla hayata geçiyor (Örneğin Google, GooglePlus ürünüyle 10 milyon kullanıcıya sadece 16 gün içerisinde ulaştı). 2000’lerden sonraki dönemde, sektörlerdeki girdi ve verimlilik artışı (dolayısıyla GSMH artışı) 20’nci yüzyıldakine benzer oranlarda istihdam artışına yansımıyor. Dijitalleşme, içinde bulunduğumuz dönemde GSMH artışında oluşan bu yavaşlamanın giderilmesinde de önemli bir potansiyele sahip. Bankacılık sektöründe de dijitalleşme kritik önem taşıyor. Bankacılık yapısı itibariyle ekonominin temel sektörlerinden, bireysel ve kurumsal alanda sayısız ekonomik aktivitenin yürütülmesinde kritik işleve sahip. Bankacılıkta dijitalleşme hızla önem kazanan bir trende dönüşüyor. Dünya genelinde hızla artmakta olan internet kullanımının etkisiyle Amerika, Avrupa ve Asya’da birçok ülkede bankacılık yapısı temel değişikliklerden geçiyor. Şube bankacılığı yapısı azalırken hem bireysel hem kurumsal müşteriler bankacılıkla ilgili analiz ve işlemlerini dijital ortamlardan yapmayı tercih ediyor. Son dönemde ön plana çıkan ödeme sistemleri ve bu sistemlerin farklı sektörler üzerindeki etkisi de bankacılık alanında dijitalleşmenin önemine işaret ediyor. Peki yukarıda belirtilen trendler ışığında, bankalar dijitalleşmeyi yakalamak ve avantaja dönüştürmek için neler yapmalı? Dijital stratejiyi belirlemede kilit nokta, bunun bütünsel bir yaklaşım olması gerektiği. Başka bir deyişle müşteri iletişimi, satış ve pazarlama aktiviteleri ya da operasyonel konulara odaklanmak sadece belirli bir kapsam çerçevesinde kalan limitli bir kazanım sağlıyor. Bütünsel yaklaşıma baktığımızda ise aşağıda yer alan ana noktaları görüyoruz: Üst yönetim desteği Dijitalleşme, kurum içerisinde günlük aktivitelere odaklı değil uzun vadeye dönük bir çalışma olarak algılanmalı. Kurumun ileriye dönük piyasada pozisyonlanmasını ve rekabet avantajını etkileyecek bir çalışmanın yapılandırılmasında üst yönetim desteği kritik önemde. Dijitalleşmeye dönük çalışmalar için ayrı bir üst yönetim yapısı oluşturulup günlük aktivitelerden ayrı ele alınması ve bütçelendirilmesi başarı için önemli bir diğer faktör. Bankalarda bu yapının, ilerleyen dönemde ayrı bir direktörlük ya da iş birimi biçiminde şekillenmesini bekliyoruz. Veri yönetişimi Dijitalleşme ve bu yapının alt unsurlarından biri olan “nesnelerin interneti” (internet of things) ile birlikte, veri artık değer zincirindeki bir yan ürün değil, ana parametrenin kendisi haline geliyor. Hem içeride hem dışarıda üretilen veriyi zamanında yakalayabilen, bunu koruyabilen, analiz edip çıkarım yapabilen ve bu çıkarımlar doğrultusunda hızla aksiyon alan bankalar rekabet avantajı yakalayacak. Diğer sektörlere göre hacmi ve çeşidi yüksek miktarda veri yöneten bankacılık sektöründe, yeni veri türlerini yakalamak kadar eldeki mevcut verilerin etkin yönetimi de kritik önemde olacak. Veri yönetişimi, genelde söylenmesi yapılmasından daha kolay bir yaklaşımdır. Bu yapının hayata geçirilmesinde teknoloji desteğinin yanı sıra doğru organizasyon ve yönetişim yapılarının kurulması da önemli olacaktır. Silolara bütünsel bakış Dijitalleşmenin gerçekleştirilmesinde süreçlerin bütününe bakmak kritik unsurlardan birini oluşturuyor. Bankacılık aktivitelerinde dijitalleşmenin şekillendirilmesinde müşterinin kazanımı, ürünlerin ve hizmet kanallarının yönetimi, analitik aktivitelerinin şekillendirilmesi, kampanya yönetimi ve çapraz satış aktivitelerinin takibi kapsamın içerisinde yer alması gereken alanlar. Buna ek olarak şubelerden başlayarak operasyonların ve karar alma süreçlerinin gözden geçirilmesi, verinin işlenmesinin otomatize ve kağıt kullanmayan bir hale getirilmesi, şube operasyonla merkezi operasyon ve merkezi operasyonun kendi içerisindeki akışların dijital hale getirilmesi, müşteriye yönelik süreçler kadar önemli. Bu boyutları bir arada kapsamlı bir program dahilinde yürüten bankalar, yarının bankacılık sektörünün ana oyuncuları olacak.

YAZARIN DİĞER YAZILARI TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Yorum Yaz