CEO'lar farkı açıyor

Bir CEO, alt düzey beyaz yakalı çalışanından 33 kat fazla ücret alıyor. Bu makas telekomünikasyonda 46 kata çıkıyor.

17.07.2015 20:48:270
Paylaş Tweet Paylaş
CEO'lar farkı açıyor


İŞGÜCÜ SORUNU MAKASI AÇIYOR
Ücret uçurumun bu kadar hızlı artmasının nedeniyse çok açık… Hızlı tüketim sektörünün öncü şirketlerinden birinin insan kaynakları müdürü, “Gelişmekte olan pazarlarda yetişmiş işgücü az olduğundan, ücretler de üst kademelere çıktıkça yükseliyor. Yine bu pazarlarda düşük nitelikli işgücü ve işsizlik oranları alt kademelerde ücretlerin düşük olmasına yol açıyor” diyor. Monster Gelişen Pazarlar Avrupa Bölge Direktörü Güray Mert de “Türkiye’de yetişmiş üst düzey yönetici sorunu her zaman var. Bu sıkıntı üst kademeye gidildikçe daha da artıyor. Ücretlendirmede ast-üst maaş farkından çok istidam edilen kişinin şirkete olan faydasına bakılıyor” diye konuşuyor. Profil International Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna ise farklı bir noktaya vurgu yapıyor: “İş hayatına yeni atılan gençler, işe gerçek anlamda katkıda bulunmak için gerekli altyapıyı girdikleri şirketlerde tamamlıyor. Bu yüzden sorumlu müdürleriyle aralarında doğal bir “usta-çırak” ilişkisi oluşuyor. Bu gençleri eğitmek için fazladan enerji, zaman harcayan ve zorluklarla karşılaşan yöneticilerde de maddi anlamda desteklenme beklentisi artıyor.” Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven de çalışanların bir şirkette 10-15 yıl gibi uzun sürelerle çalışmasına rağmen CEO ya da genel müdürlerin transfer, yönetim tarafından beğenilmeme gibi nedenlerle maksimum 5 yıl görev alabildiğini ve bu riskin de ücret farklarına yansıdığını düşünüyor.

BU FARK NORMAL Mİ?
İnsan kaynakları uzmanları, maaş eğrisinin gelişmekte olan pazarlarda daha dik olmasının normal karşılanması gerektiği görüşünde. Monster Gelişen Pazarlar Avrupa Bölge Direktörü Güray Mert, “Aslında baz ücretlere bakıldığında ücret makası çok da açık değil. Yan ödemeler ve prim söz konusu olduğunda makas açılıyor” diyor. Mert, Türkiye’de üst düzey yöneticiler ile onlara rapor eden yöneticilerin ücretleri arasındaki farkın 2 kat düzeyinde olduğunu da açıklıyor ve bunun “normal ve makul bir oran” olarak gördüklerini belirtiyor. Ayşen Öztuna ve Yeşildere de ücret farklarıyla ilgili “ideal” bir orandan bahsetmenin pek mümkün olmadığını düşünüyor. Yeşildere, “Genel müdür yardımcısından yüzde 100 daha fazla ücret alan genel müdürler var. Ama ideal durumlarda bu farkın yüzde 30-40 civarında olması bana yanlış gelmiyor” diyor. Zaten Türkiye’deki üst yönetim ücretleri dünya rakamlarını aratmadığından bu ücret uçurumun oluşması da doğal karşılanıyor. Turkcell İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, “Türkiye’deki ücretlerin özellikle Avrupa ile rekabet edebilir seviyelere geldiğini söyleyebiliriz” diyor. Ülker İK Genel Müdürü Melih Özuyar da aynı fikirde: “Sektörümüzde ücret makasının yabancı firmalara kıyasla Türk firmalarında belirgin şekilde daha fazla olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de güç aralıkları Batı toplumlarına göre fazla olduğu için bu makas CEO ve çalışan ücretlerine yansıyor.” 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz