CEO'lar farkı açıyor

Bir CEO, alt düzey beyaz yakalı çalışanından 33 kat fazla ücret alıyor. Bu makas telekomünikasyonda 46 kata çıkıyor.

17.07.2015 20:48:270
Paylaş Tweet Paylaş
CEO'lar farkı açıyor


DERYA TÜRKKORKMAZ / KELLY SERVICES ÜLKE MÜDÜRÜ

“ÇOĞU ŞİRKETTE MAAŞ DAĞILIMI ADALETSİZ”
CEO ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?
Uluslararası standartları, şeffaflık ve eşitlik ilkelerini, yetkinlik ve performansa dayalı ölçüm kriterlerini uygulamayan ve bu politikalarla yönetilmeyen şirketlerde hem pozisyonlar arasında hem ast-üst arasındaki maaş farklarının oldukça geniş bir aralığa yayıldığını görüyoruz. Üst düzey yönetici istihdamında birçok şirket genel müdür ya da CEO’larının maaşlarını belirlerken sahip oldukları yetkinliklerin ve deneyimlerin yanında daha önce yönettikleri bütçenin ve kendisine bağlı olan ülke ya da bölgenin çapını, kâr ve büyüme oranlarını da göz önünde bulunduruyor.
MAKASI FARK EDEN AYRILIR Şirketlerde uygulanan ücret baremleri ve politikalarının birçoğunun ortak özelliği, ne yazık ki adaletsiz maaş dağılımı ve bu nedenle oluşan ciddi ciro oranlarıyla şirket kültürünün oturtulamaması. Türkiye’de genellikle ücret politikaları şeffaf ve çok adil değil, bu nedenle ücret gizliliğine çok önem veriliyor. Bir şirket çalışanı aynı pozisyonda, aynı nitelik ve performanstaki çalışma arkadaşının kendisinden yüksek aldığını ya da bir üst kademenin 4-5 kat fazla maaş aldığını öğrendiğinde, şirketin o çalışanı elinde tutması ya da beklediği verimi alması çok kolay değil. Bu durumda çalışanlar, ücret adaletsizliği nedeniyle şirketlerine inançlarını ve bağlılıklarını kaybediyor.

SİBEL YÜCESAN MERCER / TÜRKİYE GENEL MD.

“ÜCRETLENDİRME ASLINDA NASIL OLMALI?”
ÇALIŞANDAN BAĞIMSIZ
Ücret yönetimini etkin uygulayan şirketler, çalışanın kendisinden bağımsız, öncelikle pozisyonların ücretlerini belirlemeye ve yönetmeye yarayacak, kendi organizasyonlarına özgün sayıda kademe belirler. Zaten aynı kademedeki pozisyonların şirket içindeki katkı ve önemleri benzerdir. Bu kademeler için yatay ücret bantları oluşturulur. Etkin ücret yönetimi yapan şirketler, ülke ve sektör bağımsız olarak bantlarını doğru belirler, piyasa verilerini takip eder ve yıllık revizyonlarına piyasa ve şirket performansı gibi göstergeleri dahil eder. Böylece mevcut yapıyı adil tutar hem mevcut ve yeni istihdam edecekleri için rekabetçi bir ücret sunabiliyor olurlar.
BONUS SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR Ücret bantları içinde kime ne kadar ücret verileceğini ise çalışanın yetkinlikleri, deneyimi, bilgisi belirler. Ücret artışları da çalışanın bu konulardaki gelişimi doğrultusunda farklılaşır. Aslında çalışanın performansını ücret artışlarına yansıtmaktan çok, değişken ücret ödemeleri ile ödüllendirmek daha doğru olur. Çünkü performans da değişken… Zaten performansı ödüllendirmek için baz ücret artış sisteminden ayrı olarak değişken ücret, yani bonus veya prim ödemeleri uygulayan şirketlerin sayısının gün geçtikçe arttığını görüyoruz. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz