"Cepheler çok ilk hedef birey"

Kitle bankacılığı yapılan geniş kesimde de gençlerden emeklilere çok sayıda yeni segment oluşmuş durumda.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Cepheler çok ilk  hedef birey

 

 Aslında bankacılık, yapısı gereği müşterilerin segmentasyona dayalı yönetildiği bir sektör. Segmentasyon kavramının hayatımızda bu kasar yoğun olarak yer almadığı dönemlerde dahi müşteriler, en başta bireysel veya tüzel kişiler olarak farklı gruplar tarafından yönetiliyordu Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) kavramının pazarlama dünyasına hakim olmasıyla birlikte her iki müşteri grubunun altında da giderek artan kırılımlar oluşmaya başladı. Müşte­riler daha homojen gruplar halinde yönetilir oldu. Türkiye'de bugün toplam 25 milyon bankacılık müşterisi ol­duğu tahmin edili­yor. Bu nüfusun dağılımını net ola­rak ortaya koyan bir tablo yok 25 milyon müşterinin 2 milyonu tüzel kişi BDDK bu grubu orta büyüklükteki işletmeler ,küçük işletmeler olarak üçe ayırıyor.Ekim 2010 tarihli verilere göre tüzel kişilerin yaklaşık üçte ikisini mikro işletmeler oluşturuyor.Geriye kalanın ağırlığı ise küçük işletmelerde  Bireysel tarafta segmentasyon banka bazında çeşitlilik gösteriyor.Ancak yine kabaca sektör genelinde 3 ayrı gruptan bahsetmek mümkün .Bunlar özel bankacılık müşterileri,kitle bankacılığı yapılan kesim ve aralarına yeni dönemde eklenen “affluent” bankacılık müşterileri olarak sıralanabilir Henüz Türkiye için yeni olan affluent segmentinin yeni dönemde aktif büyü­mesine en çok katkı sağlayacak kesim olacağı düşünülüyor. Çünkü bankalar bu kesime yönelik çapraz satış olanaklarını her geçen gün artırı­yor. Toplam mevduatın önemli bölümünü elinde tutan özel bankacılık tarafında da yoğun rekabet devam edi­yor. Çoğunluğu bankacılıkla yeni tanışan, en çok kredi kartı ya da tüketici kredisi ürünlerini kullanan kitleninse bankaların son yıllarda benimsediği ölçek büyütme stratejisine önemli bir katkı sağlamaya devam edeceği düşünülüyor.

REKABET NEREDE?

Bankalar arasında rekabetin en yoğun olduğu alan şüphesiz bireysel bankacılık. Bireysel bankacılık ala­nında da en hızlı rekabet, üst segmente özel müşteri yaklaşımları, ürün ve hizmet stratejilerinde görülüyor. Bankalar en yoğun çabayı, orta ve üst düzey gelir seg- mentindeki müşterilerin ana bankası olabilmek için gösteriyor. ING Bank Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu, Türkiye'de ortalama özel bankacılık alt limitle­rinin 150 milyon TL'den başladığını ve bu tanıma uyan yaklaşık 600 bin kişilik bir grup olduğunu söylüyor. Bu kişilerin yarattığı portföy büyüklüğünün toplam mev­duat hacmi nin yaklaşık yüz de 80'ini oluşturd uğuna dikkat çeken Tabakoğlu, "1 milyon TL üzeri bakiyesi bulunan kişi sayısı ise yaklaşık 33 bin civarında. Bu ki­şilere özel bankacılık müşterilerine nazaran daha ki şiye özel hizmetler sunuluyor" diyor.

23 milyon müşterinin bulunduğu bireysel bankacı­lık alanında her banka kendi özel segmentasyonuyla hareket ediyor.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz