Yenilik sevinci

Finansın bütün alt kategorilerinde 2013, tam anlamıyla bir “yeni düzenleme” yılıydı. Devreye alınan yeni düzenlemeler, kategorilere kazanç olarak dönmeye başladı.

20.04.2014 16:09:320
Paylaş Tweet Paylaş
Yenilik sevinci
Kasko sigortalarında 2013’ün ilk 9 ayında 500 milyon TL’nin üzerinde kâr yazıldı. Yüzde 25 devlet katkısı alan BES, 1 milyon katılımcıyla rekor kırdı. Leasingde yeni ürün sat-geri kirala ise toplam hacimde yüzde 12 paya ulaştı.

2013, bankacılık dahil tüm finans alanlarında pek çok dikkat çekici yeni düzenlemeye sahne oldu. Ekonomi yönetimi, tüketicinin haklarını korumak ve ağırlıklı olarak KOBİ’lere yeni kaynaklar yaratmak adına pek çok yeniliğe imza attı.

OTODA DEĞİŞİM KÂRA YANSIDI
2013, sigorta sektörü için pek çok yeniliğin hayata geçirildiği bir yıl oldu. Sektördeki en önemli yenilik, kasko ve zorunlu trafik branşlarını kapsayan oto sigortalarında yaşandı. Kasko sigortalarında nisandan itibaren, tüketicilerin daha rahat anlaması ve karşılaştırabilmesi için 4 ana ürün poliçesi oluşturulmaya başlandı.

Zorunlu trafik sigortalarında da Hazine Müsteşarlığı’nın yaptığı düzenleme ile yılın ikinci yarısında şirketler tarafından serbest fiyatlama düzenine geçildi.

Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Aslında tüketici lehine yapılan bu yeni düzenlemeler, sigorta şirketlerine bir nefes aldırdı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Recep Koçak, “2012 yılının ilk 9 aylık döneminde 100 milyon TL’yi aşan zarar edilen kasko branşında, 2013 yılı aynı dönemde 500 milyon TL’nin üzerinde kâr edildi” diyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken de Koçak ile aynı fikirde. Verdiği rakamlarla da fikrini doğruluyor: “Sektörde 2013’ün ilk 9 ayında geçen yıla oranla yüzde 24 büyüme var. Sektörün yılı 21 milyar TL civarı prim üretimiyle tamamlayacağını düşünüyorum. Sektörde en çok zarar getiren branş olan trafikte, riske yönelik yapılan yeniden fi-yatlandırmayla özellikle bu branşta kârlılığın daha artacağı kanaatindeyim.”

Musa Ülken, bu yıl için de bir öngörüde bulunuyor: “Sigorta şirketleri trafik branşında, 2014 yılında genel olarak bir fiyat artışına gitmeyecek, sektördeki rekabet ciddi prim artışlarının önüne geçecek.”~
BES'TE YENİ VERSİYON
Bireysel emeklilik sisteminde geçtiğimiz yıl, BNP Cardif CEO’su Cemal Kişmir’in belirttiği gibi yepyeni bir versiyona geçildi. BES’e verilen yüzde 25 devlet katkısı, sistemin tüm dinamiklerini değiştirdi. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran, “Sektör, 2013’te altın yılını yaşadı.

Yeni mevzuatla birlikte ev hanımı, öğrenci gibi eski sistemde vergi teşvikinden yararlanamayan kesimin ilgisini kazandık” diyor. AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su Meral Ere-denk, “2012 sonunda 3,1 milyon olan katılımcı sayısı, 27 Aralık verilerine göre 998 bin arttı, yüzde 32 ile büyük bir ivme kaydetti” diyor.

Anadolu Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu ise bu trendin fon tutarlarına nasıl yansıdığını şöyle anlatıyor: “Sistemde yönetilen fon büyüklüğü, devlet katkısıyla birlikte 5,6 milyar TL arttı ve yüzde 28 büyümeyle 26 milyar TL’ye yaklaştı.”

Bu düzenleme sonrası devlet katkısından daha fazla yararlanmak isteyen katılımcıların iştahı da ortalama katkı payını yukarı taşıdı. 2012 yılının sonunda ortalama katkı payı 150 TL idi. Ekim sonunda ise bu rakam 200 TL’ye ulaştı. 2013 yılında katılımcıların yatırmış oldukları katkı payları için devlet sisteme 1,15 milyar TL aktardı.

2014 bütçesinde de devlet katkısı için 1,95 milyar TL ayrıldı. Cemal Kişmir, bu yeni düzenlemenin sistemdeki üyelerin kalış sürelerini uzatma adına çok iyi bir adım olduğunu ve sistemi terk etme oranının düştüğünün de altını çiziyor.

2012’de katılımcıların yüzde 1,2’i sistemden çıkarken, 2013’te bu oran yüzde 0,8’e düştü.2014’te de bu yeni düzenlemenin etkisi sürecek. Emeklilik şirketi yöneticileri, 2014’te sisteme 1 milyon yeni katılımcının gireceğini tahmin ediyor.~
YEPYENİ İŞ FIRSATLARI
Geçtiğimiz yıl leasing alanında uzun süredir beklenen pek çok ilk sektöre girdi. 2013 yılı içinde sektörde sat- geri kirala, yazılım, operasyonel kiralama ve aralık ayı başında da KDV oranının pek çok ekipmanda yüzde 1’e inmesi şeklinde yeni düzenlemeler gerçekleşti.

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Özgür Maraş, en önemli farklılığın sat-geri kirala ürünüyle gerçekleştiğine dikkat çekiyor. ING Leasing Genel Müdürü Nikola Sarrafgil’e göre sektörde 2013 yılında sat- geri kirala ürünüyle yaklaşık 600 milyon dolarlık işlem yapıldı, yani sektördeki toplam işlem hacminin yüzde 12’si bu yeni üründen geldi.

Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ise şu an sektörde sat-geri kirala işlemleri diye ayrı bir başlık bulunmadığı ve bu işlem en aktif gayrimenkul portföylerinde yapıldığı için gayrimenkul işlemlerini bu kapsamda değerlendirdiklerini belirtiyor ve “2013 yılı 9 aylık rakamlara göre, gayrimenkul işlemleri 2012’de toplam hacmin yüzde 7’sini oluştururken 2013’te toplam hacmin yüzde 17’sini bu ürün grubu oluşturdu" şeklinde açıklama yapıyor.

2014’te de bu ürünün işlem hacminde payını yüzde 20’lere taşıması bekleniyor. 1 Aralık’ta gelen KDV indirimlerinin kısa sürede etkisi görülmeye başlandı. Ünal Gökmen, “Aralıkta verilen teklifler ekim-kasım aylarına oranla yüzde 15 yükseldi. 2014’te bu etkiyi daha olumlu hissedeceğiz" diyor.

FAKTORİNG HIZLANDI
Tüm finans alanları içinde 2013’ü düzenlemeler açısından en sakin geçiren kategori, faktoring oldu. Faktoring, leasing ve finansman şirketlerinin tek çatı altında birleştiği Finansal Kurumlar Birliği’nin kurulmasıyla fatura kayıt merkezi için çalışmalara başlandı. Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara, bu merkezin önemini şöyle açıklıyor:~
“Fatura kayıt merkezi ve daha önceden yürürlüğe girmiş olan e-fatura düzenlemeleriyle sektördeki ‘mükerrer finansman’ riskinin önüne geçilecek. Faktoring şirketleri faaliyetleri esnasındaki online sorgulamalar vasıtasıyla daha etkin ve güvenli iş akışları oluşturacak."

Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Coşkun Bulak da faaliyetlerin yasal zeminde kurulan ve kanunla yetkilendirilmiş bir birlik tarafından yürütüleceği için sektörün gelişiminin daha da hızlanacağını düşünüyor.

Bugünkü yapısıyla sektörün kanun ve yönetmeliklerle kuralları düzenlenmiş, güçlü yasal altyapıya sahip konumuna geldiğine inanan Tam Faktoring Genel Müdürü Hasan Anlar da “Yaşanan bu olumlu gelişmelerden destek alan sektörümüz, 2012’nin ilk 9 ayında 66 bin olan aktif müşteri sayısını, yüzde 19 büyümeyle 2013 yılının aynı döneminde 78 bine çıkardı. 2012’nin ilk 9 ayında 51 milyar TL hacme ulaşan sektörümüz, 2013 yılının ilk 9 ayında 63,2 milyar TL’lik hacme ulaşarak yüzde 24 artış yakaladı" diye konuşuyor.

CEMAL ERERDİ/ AXA CEO’SU
"SAĞLIK SİGORTALARI YAYGINLAŞACAK"
TAMAMLAYICI SİGORTALAR

2013’te özel sağlık sigortaları yönetmeliğine yönelik çalışmalar sonuçlandı. Getirilen yeni düzenlemelerin en önemlilerinden biri, ömür boyu yenileme garantisi. Yönetmelikte değinilen ve kamuoyunun merakla beklediği bir diğer husus ise tamamlayıcı sağlık sigortaları.

Bu şekilde SGK ile anlaşmalı özel hastanelerdeki tedavilerle ilgili olarak SGK ödemesinin üzerinde kalan kısmı karşılamak üzere özel sağlık sigortası ürünleri yapılabileceği ilan edilmiş oldu.~
FİYATLARI DAHA UYGUN
Şu anda bizimle birlikte 3 sigorta şirketi tamamlayıcı sağlık sigortası branşında ürün çıkarttı. Özel sağlık sigortaları, şu anda fiyatlarının yüksekliği nedeniyle pek az kişinin ulaşabildiği bir sigorta türü. 

Ancak SGK’nın anlaştığı özel hastaneler için geçerli olan tamamlayıcı sağlık ürünleri, hem bu hastanelerin maliyet konusunda sağladığı avantajlar hem belli bir kısmın SGK tarafından karşılanıyor olması nedeniyle çok hesaplı bir seviyeye geldi. Bu haliyle biz “Sağlığım Tamam” isimli tamamlayıcı sağlık ürünümüzü, yılın son çeyreğinde başlattık ve bundan sonra bu ürünün büyük bir yaygınlık kazanmasını bekliyoruz.

METE UĞURLU / ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK GM
"1-2 YILDA KAR EDEMEYECEĞİZ"
İBRE TERSİNE DÖNDÜ

Yeni mevzuat düzenlemeleri kapsamında, şirketlerin esas gelir kaynağını oluşturan yönetim ve fon işletim gideri kesintisi yasal limitlerinde, ciddi indirime gidildi. Katılımcılar için sistemin cazibesi arttığı, ancak kesintilerin düşürülmesiyle emeklilik şirketleri açısından kâr marjlarının daraldığı ve kâra geçiş sürelerinin uzayacağı bir dönemdeyiz.

2012 sonunda BES şirketlerinin bireysel emeklilik branşından teknik kârı 12 milyon TL civarındaydı. 2013 Eylül sonu itibarıyla ise bu rakam 146 milyon TL negatife döndü. Özellikle sektöre yeni giren şirketlerin konsolide kârı olumsuz etkilendi.

BİRAZ DAHA SABIR LAZIM
Sistemin başından beri geçen 10 yılda kümülatif olarak henüz BES şirketleri kâra geçemedi. 10 yıldır kâr edemiyoruz ve önümüzdeki 1-2 yıl daha böyle devam edecek. Ancak yeni parametrelerin etkisiyle hızlanan büyümenin, maliyet verimliliğini de artırması sonucunda orta vadede emeklilik şirketleri için olumlu bir perspektife sahibim.~

Yalnız bireysel emeklilik branşı operasyonların uzun vadede sürdürülebilirliği ölçek ekonomisi gerektirdiğinden, sağlıklı bir iş modeli oluşturamayan ve bu ölçeği yakalayamayan şirketlerin kâr etmesi oldukça güç gözüküyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz