Kasko Çekti Sağlık İtti!

Sigorta sektörü yılın ilk 3 ayında yüzde 36 büyüdü. Bu büyümede lokomotif ise kaza branşı oldu. 2003 yılının ilk 3 ayında 476,8 trilyon liralık prim üretilen branşta, prim üretimi yüzde 52’lik artı...

1 TEMMUZ, 20040
Paylaş Tweet Paylaş
Sigorta sektörü yılın ilk 3 ayında yüzde 36 büyüdü. Bu büyümede lokomotif ise kaza branşı oldu. 2003 yılının ilk 3 ayında 476,8 trilyon liralık prim üretilen branşta, prim üretimi yüzde 52’lik artışla 723,4 trilyon liraya yükseldi. Yıl sonunda 7 katrilyon liralık prim üretimine ulaşılacağını söyleyen sektör yetkilileri, büyümede kazanın yanı sıra, yangın, nakliyat ve mühendislik branşlarının başı çekeceğini söylüyor.  
 
Sigorta sektörü, ekonomideki olumlu gelişmelerle 2003 yılında yakaladığı hızlı büyüme trendini, 2004’ün ilk 3 ayında da sürdürdü. Geçen yıl ilk 3 ayda 1 katrilyon 264 milyar liralık prim üretimi gerçekleştiren sektör, 2004 yılının aynı döneminde, yüzde 36 oranında büyümeyle 1 katrilyon 716 trilyon lira düzeyini yakaladı.  
 
Sigortacı Gazetesi’nin yaptığı çalışmaya göre, prim üretiminin 1 katrilyon 380 trilyon liralık bölümü hayat dışı branşlardan, 336 trilyon lirası da hayat sigortalarından sağlandı.  
İlk 3 ayda yaşanan prim artışının lokomotifi ise kaza branşı oldu. 2003 yılının ilk 3 ayında 476 trilyon 864 milyar liralık prim üretimi gerçekleştirilen branşta, bu yılın aynı dönemindeki prim üretimi 723 trilyon 455 milyar liraya ulaştı. Dolayısıyla yüzde 52’lik bir büyüme yaşandı.  
 
Aslına bakılırsa söz konusu dönemde en hızlı büyüme tarım sigortalarında yaşandı. 2003 yılının ilk 3 ayında 2 trilyon 302 milyar lira olan prim üretimi, yüzde 73’lük artışla 3 trilyon 987 milyar liraya yükseldi. Ancak, görüldüğü gibi, rakamlar oldukça düşük düzeyde... Bu nedenle de yüzde 73’lük büyümenin sektörel bazda etkisi oldukça az oldu. Yılın ilk 3 ayında dikkat çekici büyümelerden biri de sağlık branşında gerçekleşti. Sağlık sigortalarında yüzde 36’lık büyümeyle 218 trilyon 654 milyar liralık prim üretimi yaratıldı. Söz konusu dönemde nakliyat yüzde 18, mühendislik yüzde 12, yangın ise yüzde 9 büyüdü.  
 
Büyüme rakamı sevindirdi  
 
Sektör yetkilileri, yüzde 36’lık büyümeden oldukça memnun. Büyümenin temelinde ise ekonomideki iyileşme yatıyor. Zaten 2003 yılında ekonomide yaşanan yüksek büyüme performansı ve milli gelirdeki artış sigorta talebini önemli ölçüde artırmıştı. 2004 yılının ilk 3 ayında da bu trend sürdü.  
 
Axa Oyak Sigorta Grubu Genel Müdürü Cemal Ererdi, ilk 3 aylık sonuçları, sektörün son yıllarda gösterdiği performansı, 2004 yılında da devam ettireceğinin göstergesi olarak kabul ediyor. Ererdi’ye göre, enflasyonun tek haneli rakamları göreceği 2004 yılında büyümenin yüzde 30’lar seviyesinde gerçekleşmesi sigortanın yaygınlaştığının bir göstergesi. Cemal Ererdi, “Sigorta potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen, ulaştığımız rakamlar hala oldukça küçük. Bu nedenle mevcut rakamları yeterli bulmuyoruz. Ancak, bununla birlikte, kişi başı gazete satışı, süt tüketimi gibi konularda da sigortayla aynı noktadayız. Yani almamız gereken çok yol var” diye konuşuyor.  
 
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mahir Bayyurdoğlu da büyüme rakamlarından memnun. Ancak, prim üretiminin Avrupa’nın çok altında olduğunu söylüyor ve ekliyor:  
 
“Tüm sigorta sektörü açısından bakarsak, bugün Avrupa'da kişi başı prim üretimi yılda ortalama bin dolar. Türkiye'de henüz 50 dolar gibi iki haneli rakamlarda gerçekleşen kişi başı prim üretimi, olması gereken prim artışının aslında yakalanamadığını gösteriyor.”  
 
Kazada hurda tedirginliği  
 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kaza branşı sigorta sektöründeki en ağırlıklı branş olma özelliğini taşıyor. Tabii bunda da yılın ilk aylarında adeta patlama yaşayan otomotiv satışlarının etkisi bir hayli fazla. Özellikle kredili satışların, kasko poliçesi ile teminat altına alınması, prim üretimini önemli ölçüde destekledi.  
 
Ancak, 25 Mayıs 2004 itibariyle hurda araç indiriminin yüzde 50 oranında düşürülmesi, otomobil sektörünün yanı sıra sigortacılıkta da morallerin bozulmasına neden oldu. Çünkü, bu kararın hemen ardından sıfır araç satışlarında düşüş yaşanırken, ikinci el araçlara olan talep attı. Otomotiv üreticilerinin bazıları olumsuzlukları giderebilmek için ÖTV indiriminde yaşanan bu düşüşü müşteriye yansıtmamak adına indirim yapmaya başladı. Bu da satışların hız keserek de olsa devam etmesine neden oldu.  
 
Ancak sektör yetkilileri yine de önümüzdeki dönemde sektörde yaşanacak büyümede kasko başta olmak üzere, kaza branşının başı çekeceğini söylüyor. Axa Oyak Sigorta Grubu Genel Müdürü Cemal Ererdi ise, önümüzdeki dönemde de prim artışının ağırlıklı olarak kaza branşında gerçekleşeceğini söylüyor. Ererdi, “Özellikle trafik sigortalarındaki limitlerin Avrupa ülkelerindeki koruma limitlerine çekilmesi ve serbest rekabete açılması ile kaza branşı patlama yapacaktır” iddiasında bulunuyor.  
 
Mühendislik ve yangına dikkat!  
 
Ray Sigorta Genel Müdürü Çetin Alanya, önümüzdeki dönemde kaza branşındaki büyümenin devam edeceğini söylüyor. Trafik Sigortası Bilgi Merkezinin (TRAMER) kurulması ve etkin poliçe takip sisteminin tüm şirketlerde kullanılmaya başlamasıyla, trafik branşında önemli ölçüde yeni prim girişi olacağını ifade ediyor. Çetin Alanya’ya göre, 2004 yılında kaza branşının yanı sıra Yapı Denetimi Kanunu’nun yasalaşması halinde yapı sigortalarında ve mesleki sorumluluk sigortalarında da artış yaşanacak.  
 
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mahir Bayyurdoğlu ise, kasko branşında yaşanan prim artışının kısa vadede devam edeceğini söylüyor. Ancak, uzun vadede ivmenin çok hızlı artmayacağını ifade ediyor. Mahir Bayyurdoğlu, bunun nedenlerini şöyle anlatıyor:  
“Uzun vadede ise, otomotiv üreticilerinin bu indirimleri koruyamamaları durumunda, sıfır araç satışı azalma eğilimi gösterebilir. Bunun yanı sıra, ikinci el araçlarda talep artışına bağlı olarak görülen değer yükselmesi de ikinci el araç piyasasındaki hareketlenmede geri tepmeye yol açabilir. Bu varsayımla kasko branşında yaşanan prim artışı uzun vadede etkisini koruyamayacaktır.”  
 
Mahir Bayyurdoğlu’na göre, ekonomik gelişmeleri zaman farkıyla takip eden sigorta sektöründe, otomobil dışında talebin canlanması halinde nakliyat ve yeni yatırımlara bağlı olarak da mühendislik ve yangın sigortaları gelişme gösterecek.  
 
Yıl sonu hedefi 7 katrilyon  
 
Yılın ilk üç ayına ilişkin rakamların sektörü memnun ettiğini daha önce belirtmiştik. Söz konusu rakamlar yıl sonuna ilişkin tahminleri de ciddi ölçüde iyileştirdi.  
Ray Sigorta Genel Müdürü Çetin Alanya, herhangi bir ekonomik kriz yaşanmaması halinde sigorta sektörünün yılı yüzde 15-20’lik büyümeyle kapatacağını söylüyor. Ancak hem bu yıl hem de daha sonraki yıllarda büyümek için, sektörün yapması gereken işler olduğunu söylüyor. Alanya, görüşlerini şöyle anlatıyor:  
 
“Sigortacılık sektörü için önemli olan ve dikkat edilmesi gereken husus sağlıklı büyümektir. Bu nedenle gelişen sanayi, finans ve ticaret dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası hukuki mevzuata uyumlu ve etkin denetimi sağlayacak yeni Sigorta Murakabe Kanunu’nun ivedilikle yasalaşması gerekiyor.”  
 
Axa Oyak Grubu Genel Müdürü Cemal Ererdi ise, sektörün yıl sonunda 7 katrilyon liralık prim üretimine ulaşacağını söylüyor. Sektörün daha hızlı büyümesi için serbest rekabetin tam anlamıyla uygulanması gerektiğini ifade ediyor. Bunun için de gerekli alt yapının süratle kurulması gerektiğinin altını çiziyor. Ererdi, “Çok çağdaş makro denetim esaslarını uygulayan ve proaktif bir denetim mekanizmasının oluşturulmasının sigorta sektörü açısından yeterli olacağını düşünüyorum” diye konuşuyor.  
 
“GİDECEĞİMİZ ÇOK YOL VAR”  
 
Çetin Alanya / Ray Sigorta Genel Müdürü  
 
PRİM HACMİ YETERLİ DEĞİL
Sigorta sektörü hayat dışında yüzde 34, hayat branşında yüzde 44 artış sağlayarak 1 katrilyon 716 trilyon üretim sağladı. Prim artış hızı ilk 3 aylık enflasyon değerlerinin oldukça üzerinde artış gerçekleştirdi. Bu oranlara bakıldığında sektörde reel artış olduğu söylenebilir. Ancak, sektörün prim hacmi henüz yeterli düzeyde değildir.  
 
KİŞİ BAŞINA ÜRETİM ARTTI Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değerlenmesi ile son 5 yılda 25-40 dolar arasında değişmekte olan kişi başına prim üretimi, 2003 sonunda 50 dolara ulaştı. Diğer taraftan yaklaşık 3.6 milyar dolar prim üretimiyle sektör GSYİH’nın yüzde1.38’ini teşkil ediyor.  
 
POTANSİYEL DAHA BÜYÜK Dünya ortalamasının 2002 yılında fert başına prim üretiminin 422 dolar olduğu ve toplam milli hasıla içinden yüzde 8,1 pay aldığı göz önüne alınırsa, ülkemizin performansına bağlı olarak sigorta sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle gidilecek çok yol var.  
 
“HİZMET KALİTESİ ÖN PLANA ÇIKACAK”  
 
Mahir Bayyurdoğlu / Anadolu Sigorta Genel Müdürü  
 
HAKSIZ REKABET KAN KAYBETTİRDİ
Geçmiş yıllarda prim üretiminde ön saflarda yer almak adına uygulanan, fiyat indirimi ve tahsilat vadelerinde haksız rekabet şeklinde kendini gösteren teknik dışı uygulamalar sektörde büyük oranda prim ve kâr kaybına yol açtı. Mevcut müşterilerin yanı sıra potansiyel müşterilere kadar ulaşan bu durum, pastadan daha büyük dilim elde etmek için yürütülen tüm çabaları boşa çıkardı. Bu nedenle sektörü ters yönde etkiledi.  
 
ADİL FİYATLANDIRMA YAPILMALI Sektörün büyüyerek ülke ekonomisine fon yaratması için adil fiyat/yüksek hizmet rekabeti formülünün tüm sigorta şirketlerince uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca, Türkiye'de pek çok alanda yapısal dönüşümü amaçlayan program neticesinde 2002 ve 2003 yılında ekonomide yaşanan güçlü büyüme performansı, enflasyonla mücadeledeki başarılı adımlar ve diğer olumlu ekonomik göstergeler bu performansın 2004 yılında da süreceğini işaret ediyor.  
 
RASYONEL HAREKET EDİLMELİ 2004 yılında Türkiye'de sigorta sektörünün daha hızlı ve başarılı bir şekilde büyüyebilmesi, riziko alma ve fiyatlandırma çalışmalarında daha rasyonel davranılması gerektiğini ortaya koyuyor. Aşırı fiyat rekabetinden ziyade hizmet kalitesine ve makul fiyat rekabetine odaklanılması gereğinin sigorta şirketleri tarafından iyi kavranılması gerekiyor.  
 
KANUN SEKTÖRÜ GELİŞTİRECEK Bilindiği üzere, Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlemesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı üzerinde Hazine Müsteşarlığı ve sigorta şirketleri arasında müşterek çalışmalar yürütülüyor. Bahsettiğimiz bu kanunun çıkarılmasının da sektörün gelişimi konusunda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.  

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.