Düsük faizler sermaye piyasalarını yeşertecek

2013 yılında ekonomik faaliyetin her çeyrek artarak devam edeceği yönünde.

1.01.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Düsük faizler sermaye piyasalarını yeşertecek
Geride bıraktığımız 2012 yılı Türkiye piyasaları açısından çok önemli bir değişime tanıklık etti: Türkiye’nin kredi notunun 1993’ten beri ilk defa yatırım yapılabilir seviyeye çıkması ile reel faizler yüzde 0-2 aralığına geriledi. Ekonomide ise cari açığı ve enflasyonu kontrol altına almaya yönelik “yumuşak iniş” ve “yeniden dengelenme” politikaları ciddi bir başarı sağladı. Aralık ayında faizleri indiren TCMB, iç talepte ve kredilerde kademeli bir artışın başladığını açıkladı. Bundan hareketle bizim tahminimiz, 2013 yılında ekonomik faaliyetin her çeyrek artarak devam edeceği yönünde. Faizler ve döviz kurlarında beklentimiz ise yatay ve istikrarlı bir seyir. Bu ortam, tasarrufları her geçen ay daha fazla getiri alternatifi aramaya itecek. Büyük sermaye reel yatırıma; orta ve küçük ölçekli tasarruflar ise gayrimenkul ve sermaye piyasalarına yönelecek.

HENÜZ TAM ANLAŞILMAYAN BİR DEVRİM

BES’te 1 Ocak 2013’te başlayacak olan yüzde 25 devlet katkısı, bu alanda yapılacak yatırımların yüzde 25 getiriyle başladığı anlamına geliyor. Mevduat faizinin 3 katı gibi bir getiriyi devletin veriyor olması çok ciddi bir teşvik. Ancak gerek finansal bilgisizlik, gerekse de uzun yıllara dayanan finansal güvensizlik nedeniyle, bu teşviğin boyutu hala tam anlaşılmış değil. Daha önce yanlış hayat sigortası veya tasarrufu teşvik uygulamalarıyla inancı sarsılan geniş kesimlerin finansal piyasalara güvenini tazelemek için BES önemli bir fırsat sunuyor. Ancak sadece devlet teşviği yetmez. BES hesabı olan çoğu kimse, sistemde biriken paralarının yönetiminden kendilerinin sorumlu olduğunun farkında değil. Bu konuda aşağıda yapacağımız önerilerin, güncel ekonomik ve piyasa tahminlerinden çok daha önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

YATIRIMCI İÇİN EMEKLİLİK FONU ÖNERİSİ
Emeklilik fonlarının seçimini şahısların kendisine bırakan tüm ülkelerde kişilerin yüzde 80-90’ının bu seçimi yapamadığı veya yapmadığı bir gerçektir. Türkiye’deki BES geliştikçe sistemin temel zaafı bu noktada ortaya çıkacak. Bu problemin çaresi, gelişmiş ülkelerde son 10 senedir giderek gelişen, “hayat boyu fon” (life cycle veya target date funds) yapısıdır. Bu fonlar, varlık dağılımını, kişinin yaşına göre kendisi ayarlar. Ancak bu fonların aksadığı taraf piyasa iniş çıkışlarını dikkate almamasıdır. Son yıllarda, özel emeklilik fonlarının yönetiminde, “dinamik hayat boyu varlık dağılımı” modelleri daha daha fazla geçerlilik kazanıyor. Burada temel kabul, piyasaların, inişli çıkışlı geniş dalgalar halinde ilerlediği, ancak uzun vadede “ortalamaya yakınsaması”dır. Daha basit bir deyimle “piyasalarda her çıkışın bir inişi, her inişin de bir çıkışı” vardır. Bundan hareketle bizim önerdiğimiz modelde, kişiler yaşlarına ve risk profillerine (iş durumu, ev ve diğer servet sahipliği) göre belli bir hayat-boyu fona yatırım yapar. Her bir hayat-boyu fon, kendi içinde varlık dağılımını, piyasaların durumunu dikkate alarak kademeli olarak ayarlar. Benjamin Graham’dan esinlenerek “akıllı yatırımcı” dediğimiz bu modelin, ülkemizde, emeklilik fonu yönetiminin gelişimine katkı yapacağı ümidiyle bu modelin felsefesini oluşturan ilkeleri sıralamak isteriz:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz