Güven ve aile şirketleri

Güvensizlik ve iletişim eksikliği bir aile şirketinin üzerinde korkunç bir psikolojik baskı yaratır.

1.08.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Güven ve aile şirketleri
Aile şirketi üyeleri arasında yapılan önemli iş sohbetlerinde, aile dışından dostlarla yapılanlara kıyasla çok daha fazla güven ve yakınlık olması gerekir. Bunun kaynağı ise aileden şirketin içine doğru süzülen olgunlaşma seviyeleri, evrimleşen yaşam aşamaları, yerleşik tepkiler ve kişilerarası çekişmelerdir. Bir ailede, liderlik ekibinde veya bir organizasyonda güven ve iletişim yıkıldığında, iş yapmanın maliyeti olağanüstü artar. Kurumun kârlılığına darbe vuran güven eksikliğiyle yetersiz iletişimin telafi edilebilmesi için ekstra adımlar atılması gerekir. Burada duygusal yönden ızdırap çekilmesinin yanı sıra herşey daha uzun sürede yapılır ve hem gereksiz hem de dolambaçlı yollara sapılır.

Başarısızlığın, varlıkların kontrolünün istemeden kaybedilmesi olarak tanımlandığı bir araştırmada, 3 bin 250 zengin ailenin yüzde 70’inin varlıklarının transferinde sınıfta kaldıkları görülmüş. Araştırmacılar burada, zengin bir ailede başarısız olan geçiş sürecinin başarılı olanlardan temel anlamda nasıl farklı olduğu sorusunu sorarak, zenginliğin sadece üç kuşak içinde yitirildiği ve hiçbir iş tecrübesi olmayan üçüncü kuşağın tüm varlıkları talan ettiği “zenginlikten sokağa düşme” fenomeniyle yüzleşmişler. Onlar nihayetinde bu durumun temel nedenlerinin ailenin kendi içinden kaynaklanığı ve psikolojik kalıplara finansal veya iş planları kadar önem verilmemesinin yol açtığı sonucuna varmışlar.

Bu araştırma aslında varlık kaybının baş nedeninin aile içinde güven ve iletişimin çökmesi olduğunu gösteriyordu (yüzde 42). Listedeki ikinci neden ise ebeveynlerin kendi çocuklarını varlık yaratma ve yönetme konularında yeterince iyi eğitmemiş olmasıydı (yüzde 17).

Bir aile şirketi içindeki ilişkiler tıpkı bir savaş arabasının tekerlekleri gibidir. Tekerlekler dengeli ve aynı hiza-dalarsa orada enerji ve üretkenlik vardır. Ancak çatladıkları takdirde her şey yavaşlamaya başlar ve sonunda araba devrilir. Eğer bir ilişkide taraflardan biri diğer tarafı kırarsa, çeşitli maliyet seviyeleri olacak şekilde başarı mo-mentumunu da çökertir. Böylesi bir kırılma en yaşlısından en gencine ve hatta iş ortamının dışındaki aile üyelerinden bile olmak üzere çeşitli yerlerden veya bambaşka insanlardan kaynaklanabilir.

Güçlü bir ilişki, güven duyulmasını ve iletişim kurulmasını sağlar ve güce veya kontrole değil ama eşitliğe ve karşılıklı saygıya dayanır. Bir ilişkinin bozulması için tek bir çivinin yerinden oynaması bile yeterliyken onu yeniden düzeltmek ve korumak için ise çok fazla çaba gösterilmesi gerekir. Bu psikolojik dinamik için Almanların sık sık kullandıkları bir deyim vardır: ein Haar in der Suppe, yani çorbadaki saç teli. Lezzetli bir güveç yapmak için çok fazla bileşen gerekir, ancak onu berbat etmek için tek bir uyumsuz bileşen bile yeter. Güven, kurulabilir, ölçülebilir, test edilebilir ve tamir edilebilir bir olgudur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz