İstanbul metropolitanı rekabet stratejisi

Rekabet stratejisinin öncelikleri...

1.04.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
İstanbul metropolitanı rekabet stratejisi
İstanbul metropolitan alanını (İMA), dinamik ve dünya klasında turizm, kültür, sanat, müzik, ticaret, eğitim, finans ve inovasyon merkezi haline getirmek için çeşitli projeler ve çabalar yarım asırdır sürdürülüyor. Yüksek kalitede hizmetlerin yanında sanat, bilim ve yaratıcılık, İstanbulluların refahını artırıyor ve tüm ülkeye yarar sağlıyor. İMA, iki kıtaya yayılmış denizlerin ortasında eşsiz bir konuma sahip. Gelinen noktada İMA'nın, çevresindeki belediyelerle bir rekabet stratejisi geliştirmesinin sayısız yararlar sağlayacağı kuşkusuz. İMA rekabet stratejisi, uluslararası rekabeti tanımlamayı ve bu rekabetin gerektirdiği eylemleri belirlemeyi öngörmelidir. Keza strateji, yüksek teknolojili yabancı yatırımların İMA'ya gelmesini hedeflemeli ve böylece yeni iş alanları yaratmayı özendirecek bir işlev görmelidir. Bir diğer önemli ayağı ise kentlilerin rekabeti geliştirmeye hizmet etmelerini teşvik etmesidir. Rekabet stratejisinin öncelikleri şunlar olmalıdır:

1- Yüksek kalitede eğitim
İMA, üniversiteler için uluslararası merkez, uygulamalı bilim dalları ve diğer eğitim kurumlarının odağı olma profiline sahiptir. Bu nedenle öğrenim sistemi, yüksek nitelikli profesyoneller yetiştirmelidir. Bunu gerçekleştirebilmek için diğer belediyelerle, eğitim kurumlarıyla, ticaret ve endüstriyle yakın işbirliği yapmalıdır. Büyük metropoller eğitimi ve know-how'ı geliştirmede kilit işlev görür. Bunun için 6 aşamalı eylem planı yapılmalıdır.

Eylem planı 1
Rekabetçi strateji uygulamasına katılımın artmasını sağlamak üzere üniversitelerle ve uygulamalı bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır.
Eylem planı 2
İMA, üniversitelere, öğrenci yurtlarına ve üniversite kampüslerine ulaşımı kolaylaştırmalı, hızlandırmalı ve "entegre kampus alanı ağı" kurmalıdır.
Eylem planı 3
Yabancı öğrencileri cezbetmek ve dünya markası üniversite metropolü kimliği kazanmak için modern yurt olanakları artırılmalı ve ziyaretçi araştırmacılara konaklama alanları tahsis edilmelidir.
Eylem planı 4
Uygulamalı bilimler ve mesleki eğitim birimlerinin uluslararası rekabetini güçlendirmek üzere eğitim ortamı geliştirilmelidir.
Eylem planı 5
Rusca, Çince, Farsca ve Arapca eğitim verecek okulların açılması sağlanmalıdır.
Eylem planı 6
Evrensel dil haline gelen İngilizce'nin 2'nci resmi dil gibi algılanması özendirilmelidir.

2- Yaşam kalitesini yükseltmek
Yüksek kaliteli yaşam koşullarına kavuşmak, şehirlilerin temel gereksinimleri arasındadır. Etkin bir toplu taşıma
sistemi ve raylı ulaşım, yüksek kaliteli yaşamın ön şartıdır. Bunlara sahip olan bir metropol "akıllı şehir" vasfını kazanır.

Eylem planı 1
İstanbul'un kıyı şeridi ve Haliç havzası, dünya klasında bir düzeye getirilmek üzere yeniden planlanmalıdır. Bu plan kapsamında Haliç üzerine Leonar-do'nun çizdiği köprü inşa edilmelidir.
Eylem planı 2
Şehir merkezinde kültür, turizm, politika, ulaşım ve medya sektörlerinin buluşabileceği bir vaha yaratılmalıdır.
Eylem planı 3
Başakşehir'de bilim, sanat ve ekonominin ön plana çıkacağı dünya klasında Uygulamalı İno-vasyon Merkezi kurulmalıdır.
Eylem planı 4
TEM üzerindeki Bahçeşehir'den başlayarak Karadeniz kıyısından Istıranca dağlarına kadar uzanan alanda devasa bir eko-vadi yaratılmalıdır.

3- Kamu alımlarına yeni model
Eylem planı 1
Kamu alımları kalite yaratmaya engel ve yaratıcılığı körleten bir yapıdadır. Bunu önlemenin yolu, ihale konusu olacak alımlara ilişkin proje ve hizmetler için şirketlerin yaratıcı fikirlerini ve inovatif ürünlerini ihale şartnamesine hazırlık için önceden İMA'ya sunmalarını sağlamaktır. Bunlar arasından kente en yararlı olacak olanlar seçilerek ihaleler yapılmalıdır.
Eylem planı 2
İMA için bir "ekonomik kalkınma çalışma grubu" oluşturmak, bu stratejinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. İMA için stratejik öneme sahip belediyeler arasında bir "doruk sekreterya birimi" oluşturulmalıdır. Bu sekretarya "ekonomik kalkınma çalışma grubu"na danışmanlık yapmanın yanında üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve iş dünyasının katkısını sağlamalıdır.

4- Küresel ağlara entegre olma

Dünyada ünlü metropoller arasında kıyasıya bir yarış sürüyor. İvme kaybetmemek için New York, Londra, Paris, Nice, Madrid, Helsinki ve Roma gibi metropoller önemli projeler geliştiriyor. Sadece Paris'in bu yarışta öne çıkmak için uygulamaya koyduğu projelerin tutarı 50 milyar dolar. Diğer taraftan Çin, Hindistan, Brezilya, Pasifik Bölgesi, Ortadoğu ve Türkiye'de iddialı metropoller doğuyor. Bunlar arasından; yaratıcı çevre projeleri, uluslararası klasta araştırma ve eğitim projeleri, bölgesel bilgi kümeleri ve merkezleri, raylı ve elektrikli toplu taşıma sistemleri, marka olacak üniversiteler, inovatif bankacılık ve fi-nans uygulamaları ve güvenli kent yaşamını gerçekleştirecek olan metropoller ön plana çıkacak. Bu açıdan İMA rekabet stratejisi oluşturmanın ve küresel metropol ağlarına entegre olmanın önemi büyük.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz