Living Labs (Yaşam Laboratuvarı)

Living-Labs (LL) konsepti koordinasyon sağlıyor.

1.03.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Living Labs (Yaşam Laboratuvarı)
Living-Labs (LL) konseptini dünyada ilk kez bundan 10 yıl kadar önce MIT( Massachusetts Institute of Technology) profesörü William Mitchel ortaya atmıştı. Bu konsept, ilkin İskandinavların ilgisini çekti ve 2006'da Helsinki'de düzenlenen 6 binden fazla katılımcı, LL'lerin ekonomilere neler kazandıracağını tartıştı. Bu zirvenin ardından Avrupa Birliği (AB) de LL konseptini benimsedi ve mali destek vererek Avrupa kıtasına yayılmasına öncülük etti. İlk LL İsveç'te, ikincisi ise Finlandiya'da kuruldu. Altı yıl gibi kısa bir sürede Finlandiya'da 19, dünyada ise 274 LL faaliyete geçirildi. Günümüzde Avrupa başkentlerinde LL'ler faaliyettedir ve 274 LL'in büyük kısmı bu kıtadadır. Amerika, Uzakdoğu ve Güney Afrika'da da faaliyette olan LL'ler vardır. Türkiye'de ise henüz kurulmuş LL yoktur. İlk LL, İstanbul'da genç ve hızla gelişen bir belediye tarafından Haziran 2012'de faaliyete geçirilecektir. LL'ler, merkezi Brüksel'de olan bir organizasyondan "LL Sertifikasyonu" edinir. Bu sertifikayı alan LL'lere, AB hibe fonlarından yararlanma ve kurulu olanlarla işbirliği yolu açılır. Örneğin Helsinki LL, bir iletişim platformu olup şirketlerin ve kamu kuruluşlarının Helsinki sınırlarında kurulu diğer LL'lerle bağlantılarını ve koordinasyonunu sağlar.

LL'LER NEDİR?
LL'ler, herhangi bir alanda yapılan ilerleme ve inovasyonun, gerçek doğal ortamında, gerçek kullanıcılarla-merkezine teknolojiyi yerleştirerek-denendiği ve geliştirildiği uygulama ortamlarıdır. Ortamlar her LL'de farklılık gösterir. Bu ortamlar, kent, belediye, üniversite, park, toplu konutlar veya tarım bölgesi olabilir. Farklılık, gerçek kullanıcıların, gerçek yaşam koşullarında yeni teknolojilerle nasıl etkileşim içinde olduğu ve nasıl uyum sağladıklarından kaynaklanır. LL'ler, kentlerin herhangi bir teknolojiyi kullanarak topluma gerçek katma değerini görmesini sağlayan farklı bir uygulama konseptidir ve tekrarlanabilir bir modeldir. Kullanıcılar, sadece pasif olmayıp inovasyonların geliştirilmesine ve teknolojinin en etkin ve pratik şekilde kendi kullanımlarına uygun hale getirilmesine aracılık eder. LL'ler klasik pilot uygulamalardan daha deneyimseldir; gerçek yaşamla teknolojik AR-GE arasındaki vakumu doldururlar. Gelişmiş ekonomilerde AR-GE için yeterli imkan olsa da toplum fertlerinin bu teknolojileri doğal ortamda nasıl kullandıklarını algılamadan yararlılığını tam kavramaları gerçekte zordur. Özellikle inovasyonların gerçek ortamlarda denenmesi şarttır. LL konsepti, teknolojinin kitlelere nasıl yaygınlaştırılacağının ve sürdürülebilir olacağının iş modellerini ve herhangi yeni bir teknolojinin hükümet politikalarını nasıl etkileyeceğini de mercek altına alır. LL ortamlarında çeşitli metotlar ve teknikler kullanılır. Bunlar: Saha deneyleri, ortak yaratıcılık, kesit çalışması, bağlantı haritalama, boylamasına çalışma, bağlama sorgusu, vaka çalışması, teknoloji sondajı ve etnografyadır. Toplumların alışkanlık ve davranışlarını değiştirmeyen hiçbir inovasyon sürdürülebilir değildir. LL'lerin temel amacı, inovasyonların uygulanmaya başlandıktan sonra sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Bu nedenle gerçek yaşam ortamında denenirler, geliştirilirler ve kalıcı hale getirilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz