"Sürdürülebilir gelecek için inovasyon birliği"

Son kriz, Avrupa'daki işgücünün yüzde 10'nu işsiz bırakınca bu yaşlı kıtanın ekonomik ve sosyal gücünü zayıflattı ve önemli tortular bıraktı

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Sürdürülebilir gelecek için inovasyon birliği
AB komisyonu, Avrupa'nın inovasyon birikimini fikir düzeyinden istihdam yaratacak bir platforma taşımak için iddialı stratejik bir plan yaptı. Stratejik yaklaşımın ana öğeleri enerji ve gıda güvenliği ile sağlık ve yaşlanan nüfus
olarak belirlendi. Bunlara ilave olarak fikirleri fiiliyata geçirmenin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğini geliştirecek yollar belirlendi. AB'nin uzun zamandır altını çizdiği husus, ino-vasyonda parlak fikirleri başarılı ürünlere ve servislere dönüştürecek her reçetenin kritik öneme sahip olduğudur. AB Komisyonunun elinde inovasyonlu endüstriyi geliştirmek için 2007-2013 dönemine yayılan 140 milyar Euro'luk 3 ayrı fon mekanizması kuruldu. Birlik politikası, Yapısal Fonlar ve Birlik Fonu (7. Çerçeve Programı-FP 7,54 milyar Euro ile Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı-CIP 86 milyar Euro) tarafından fonlanarak yürütülmekte. Bu iki fon yardımıyla uygulanan politika sonucu çok sayıda somut başarı hikayeleri yaratılmakta.

SKYPE VE POLYTECT

Nasıl Google Amerika'da yaratılan bir markaysa Skype de AB fonundan yararlanan üç Estonyalı programcının İsveçli ve Danimarkalı girişimcilerin desteğiyle dünya markası yaptıkları, insanlığa büyük hizmet olan bir başarı hikayesidir. AB fonuyla geliştirilen diğer bir proje ise Polytect'tir. Kişiler tekstil ürünlerinin sadece giyim için üretildiğini düşünür. Bu görüşü Polytect projesi, yaratılan sismik duvar kağıdı ve diğer ürünlerle kökünden değiştirmiştir. Günümüzde Polytect teknolo|ileri, demiryollarında, madenlerde, karayollarında, gemilerde, atık yönetiminde ve çevresel risklerden korunmada yaygın kullanım alanlarına sahiptir.

AVRUPALI NOBELLİ FİZİKÇİLER
2010'da Nobel Fizik Ödülü sahibi olan Hollandalı fizikçi Andre Geim ve İngiliz partneri Konstantin Novoselov'in geliştirdiği ürünü, 'AB Rekabetçilik ve İnovasyon Programı (CIP)' fonlamıştı. Nobelli kuantum fizikçilerin geliştirdiği karbon malzemeden yapılma bu yeni ürün, tek bir atom kalınlığında olup sadece dünyadaki en ince ürün olmayıp aynı zamanda en güçlüsü. Süper hafif, süper hızlı, solar hücreler ve hafif panellerden oluşan bu ürün, tamamen saydam olup helyumu ve en küçük gaz atomunu dahi geçirmekte. AB için büyük başarı olan bu mucize ürünün sayısız kullanım alanları insanlığın hizmetine giriyor

İNOVASYON BİRLİĞİ
AB Komisyonu, geçtiğimiz ekim ayında birliğin 2020 yılına kadar amiral gemisi olması beklenen İnovasyon Birliği girişim planını açıkladı. Bu iddialı girişimin amaçları arasında demografik evrim, iklim değişikliği ve enerji etkinliği alanlarında araştırma ve inovasyona yeniden odaklanma öne çıkıyor. İnovasyon Birliği, 10 anahtar unsurdan oluşuyor. Ana unsurların başında da hükümet, bilim merkezleri ve iş dünyasından oluşan ortaklar arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmeyi sağlayacak olan Avrupa İnovasyon Ortaklıkları'dır (European Innovation Partnerships). Özel ve kamu ortaklıkları kanalıyla güçlü ekonomik potansiyeli barındıran ve sosyal öneme sahip alanlarda inovasyonu tetiklemektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz