Limana yanaşma yarışı!

Liman yatırımları son hız sürüyor. Önümüzdeki 5 yıl için özel limanların yatırım tutarı 1 milyar doların üzerinde.

17.07.2015 20:48:270
Paylaş Tweet Paylaş
Limana yanaşma yarışı!
TÜRKİYE, 2023’TE 500 milyar dolar ihracata ulaşma planı yapıyor. En az bu miktarda ithalat yapılacağı varsayıldığında, çok değil 13 yıl sonra 1 trilyon dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşılacak. Bugün Türkiye’nin toplam dış ticaretinin yüzde 87’si, deniz yoluyla dünyaya ulaşıyor. İşte bu noktada sıkıntı başlıyor. Çünkü mevcut liman kapasitesiyle hedefteki dış ticareti yapmak oldukça güç görünüyor. Bugün Türkiye’de var olan 160 limanın yüzde 67’si, yani 100’un üzerinde terminal özel sektör tarafından işletiliyor. Ancak Türkiye, tüm limanların toplam büyüklüğü ile Uzakdoğu’daki ya da Avrupa’daki rakiplerinin yanına yanaşamıyor. Örneğin Türkiye’nin tüm limanlarında toplam elleçlenen yük, Şangay Limanı’nda elleçlenen yükün yarısı kadar. Dolayısıyla, yatırımcılar ve liman yöneticileri, hızla gelişen dış ticaret ve deniz taşımacılığına Türk limancılık sektörünün ayak uyduramadığı ve arzu edilen verimi yakalayamadığı konusunda hemfikir. Global Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gregory M. Kiez, “8 bin 300 kilometrelik sahil şeridine sahip Türkiye’nin uluslararası standartlarda ve ölçekte işletilen limanının olmaması günümüz konjonktüründe büyük talihsizlik” diyerek tabloyu özetliyor. Gelecekte trilyon dolara ulaşacak dış ticaret hacmi ve sektörün mevcut durumu büyük bir potansiyele işaret ediyor. Özel sektörün gözünü de işte bu gerçekler kamaştırıyor. Şirketler mevcut limanlarını genişletiyor, büyük holdingler özelleştirilme kapsamındaki limanlara rekor fiyatlarla talip oluyor. Yabancı ve Türk şirketlerin yaptıkları liman yatırımları giderek artıyor. Son 3 yılda 10’un üzerinde yeni terminal inşasına başlanması da gelişmeyi doğruluyor. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin planlarını açıklayan özel limanların toplam yatırım tutarının da 1 milyar doların üzerinde olacağı görülüyor.

POTANSİYEL CEZBEDİYOR
Türkiye’nin toplam elleçleme kapasitesi 350 milyon ton/yıl düzeyinde... 2009’da elleçlenen yük miktarı ise 309,4 milyon ton civarında. Bu miktar, Şangay ve Roterdam limanlarının neredeyse yarısı kadar. Denizyolu taşımacılığının ihracattaki payı ise yıllara göre değişmekle birlikte yüzde 72-76 arasında. İthalattaki payı yüzde 93’e ulaşıyor. Yani dış ticarette çok önemli bir role sahip. Üstelik denizyolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığına göre 6,5 ve demiryolu taşımacılığına göre 3,5 kat daha ekonomik olduğu için global ticaret arttığı sürece büyüme göstermesi kaçınılmaz. İşte bu nedenlerle denizyolu taşımacılığında, yani liman işinde çok ciddi bir potansiyel var. Uzmanlara göre potansiyele ve ilgiyi rağmen denizyolu taşımacılığı Türkiye’de gerekli büyüme hızını yakalayamıyor. Bu sıkıntının nedenini Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, şöyle anlatıyor: “Türkiye’de liman özelleştirme süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, iş hacmi ve ihracatı her gün artan Türk özel sektörüne büyük sıkıntılar yaşatıyor. Özelleştirme süreçleri, özel sektörümüzün hızına yetişemiyor.” Öztürk, bu sıkıntılara en iyi örnek olarak İzmir Alsancak Limanı’nı gösteriyor: “26 Nisan 2010 günü Özelleştirme İdaresi’nin ihaleyi iptal etmesiyle 3 yıl öncesine dönüldü. Pek çok liman az ya da çok İzmir Limanı’nın akıbetine uğruyor. Hal böyle olunca, özel sektörümüz yine başının çaresine bakmaya başlıyor.” Mersinport Genel Müdürü John Phillips, toplam elleçleme kapasitesi yıllık 350 milyon ton yük olan Türkiye limanlarının, bölgenin ihtiyacını yeterli düzeyde karşılayamadığını vurguluyor ve mevcut limanların kapasite artırımıyla ilgili çalışmaları hızlandırması gerektiğinin altını çiziyor. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz