Büyüme şampiyonları bu işi nasıl beceriyor?

Büyümesini uzun vadede sürdürebilen şirket sayısı çok azdır. Bunu başarabilenler ise rakiplerinden hem daha istikrarlı hem de daha inovasyoncu olanlardır.

1.02.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Büyüme şampiyonları bu işi nasıl beceriyor?


Hızı ve esnekliği destekleyen süreçlere sahiptirler
Şampiyonlar ara sıra mükemmelden daha kötü sonuçlara yol açsalar bile katışıksız etkinlik yerine uyum sağlayabilme kabiliyetini ön plana çıkarır. Onların strateji düzenlemeleri ile kaynak tahsisindeki değişiklikleri tıpkı terfi kararları ve kişisel değerlendirmeleri gibi yıllık değil çeyrek dönemliktir. Bu sayede katı yıllık süreçleri olan şirketlere kıyasla ortamdaki değişikliklere karşı çok daha uyumlu yanıt verebilirler.

Günlük faaliyetlerinde inovasyon yaparlar
Geleneksel şirketlerin çoğunda işlerin büyük bir çoğunluğunu yani şirketin en fazla gelir getiren kanallarını en yetkili insanlar yönetir ve büyüme odaklı inovasyonlar izole edilmiş en yetkisiz grup tarafından yapılır. Bizim şampiyonlarımızda ise inovasyon daha entegre haldedir. İşe alım süreçlerinde, pazarlama mesajlarında ve çalışanlarla iletişimlerde o daima ön plandadır. Ayrıca şirketin kaynak tahsisinin ve terfi süreçlerinin temelinde de inovasyon yatar. Mesela Infosys'de üst düzey yönetici takımı her yıl bütün iş birimlerinden şirketi dramatik boyutlarda ileri götürecek iki önemli hususu tanımlamalarını ister. Yahoo Japan ise kendisine dört tane önemli büyüme stratejisi belirlemiş durumda: Yöneticilerinden düzenli olarak bu alanlarda gelecek vaat edici bir sonraki fırsatlar setini tanımlamaları isteniyor ve kaynaklar da bu tartışmalarda ortaya çıkan en mükemmel fikirlere uygun bir şekilde özgürce tahsis ediliyor.

İstikrar şampiyonları

Daha önce de belirtildiği üzere bu büyüme şampiyonları istikrarlı oldukları kadar bir hayli esnektir de... Evrimsel değişiklikler gösterirler ve değişen ortama çok çabuk uyum sağlarlar. Pek çok şirkette görülen ıstırap kaynağı haline gelmiş değişim türlerine bunlarda hiç rastlanmaz.

Yönetimin dikkatini kültüre ve ortak değerlere odaklandırırlar.

Üstün performanslı organizasyonları araştıran diğerleri gibi biz de listemizdeki büyüme şampiyonlarının değerlere, kültüre ve aynı hizada durmaya aşırı önem verdiklerini gördük. Peki bunun pratikte anlamı ne? Biz bu şirketlerde uygun bir kültür yaratılmasına, çalışan eğitimine ve yönetici geliştirilmesine inanılmaz yatırımlar yapıldığına şahit olduk. Örneğin Infosys herhangi bir anda 14 bin öğrenciyi eğitebilme kapasitesine sahip dünyanın en büyük adanmış kurumsal eğitim tesisi olan Global Education Center'ı ile meşhurdur. HDFC Bank'ın kültür politikasını araştıran yeni bir MBA tezinde ise çalışanların anketlerde bu bankaya organizasyonel etkinlikte, çalışanların içselleştirilmesinde ve destekleyici bir ortam yaratılmasında en yüksek puanları verdiği anlaşılmıştı.

Dramatik şirket satışlarından kaçınırlar.

Yüksek lisans araştırmacılarımız büyüme şampiyonlarının hangi alanlardan çıktıklarını veya hangi büyük projeleri iptal ettiklerini tespit etmekte bir hayli zorlanmışlardı. Buna rağmen fevri bir şekilde gerçekleştirilen hiçbir ani bozucu çıkış yapmadıklarını görmüşlerdi ki bu bulgu bizi çok şaşırtmıştı. Bu şirketler aslında dramatik boyutlarda şirket satışları ya da yeniden yapılanmalara gitmek yerine kaynaklarını kademeli olarak yeniden tahsis etme eğilimindedirler. Onlar endüstride yaşanan evrimleşmeyi eski işlerini bırakmanın ve yeni ama yüksek büyüme vadeden segmentlere yönelmenin bir fırsatı olarak görürler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz