Liderlik ve Baykal

Milletvekili genel seçimlerini arkamızda bıraktık. Sonuçlar geniş bir kesimin tahminlerinin dışında oldu. Benimle iddiaya giren pek çok arkadaşımdan yemek kazanmama rağmen AK Partinin başarısının b...

1.08.2007 03:00:000
Paylaş Tweet Paylaş

Milletvekili genel seçimlerini arkamızda bıraktık. Sonuçlar geniş bir kesimin tahminlerinin dışında oldu. Benimle iddiaya giren pek çok arkadaşımdan yemek kazanmama rağmen AK Partinin başarısının bu kadar büyük olacağını kestiremedim. Ben yüzde 38 veya 40 civarında olacağını tahmin etmiştim. Yine de yemekleri kazandım… CHP’nin ise alacağı oy yüzdesini doğru tahmin ettim. Buradaki neden benim bu konudaki olağanüstü yeteneğimden kaynaklanmıyor… Buradaki esas unsur CHP’nin liderlik konusunda gösterdiği özellikler. Ben bu liderlik yaklaşımından daha yüksek bir sonuç beklemiyordum ve bu nedenle yanılmadım… Bu yazımda “liderlik” kavramının en önde gelen unsurlarına analitik olarak bakmak ve Baykal’ın bu noktalardaki uygulamalarını gözden geçirmek istiyorum. Çünkü bu, sadece siyasal partilere değil ayni zamanda genel yönetimde ders alınması gereken güzel bir örnek.

Başarılı Liderlik için en önemli beş unsur şunlardır;
— Etkin vizyon koymak
— İyi ekip oluşturmak
— Yaratıcılık ve inovasyonu başarılı yönetme
— Etkin değişim yönetimi
— Sonuca ve başarıya ulaşma

Çok ayrıntıya girmeden tek tek ele alalım…

A-Vizyon Koymak
Bu konuda geleceğe yönelmek, hatta geleceği yakalamak, gerçekçi olmakla beraber ilerisi için hayalleri olan, iddialı hedefleri olan, başı bulutlarda iken ayağı yerde olan, hayal gücünü bilimin analiz ve potasından geçiren özgüveni tam olan liderlik… Ekibine, kurumuna ve ülkesine tam güvenen, vizyonu paylaşan, katılımcı ve ortak akıl yaratabilen ve uygulayan…Pozitif yaklaşım ortaya koyan… Geleceği etkileyecek ekonomik, sosyal ve siyasal koşulları değerlendirip konumlandırma yapan… Bu açılardan bakınca Baykal’ın vizyon konusunda başarılı olduğunu söylemek imkansız. En koyu CHP’li, akıllarına güvendiğim arkadaşlarım bile CHP “vizyon”unu anlamadıklarını belirttiler.

B- İyi Ekip Oluşturmak
İyi liderlik için hiçbir kompleks olmaksızın “en iyi”leri ekibe alıp onları motive ederek, yüreklendirerek performanslarının en üst düzeyinde yararlanmak esastır. Bunun için “özgüven” gerekir, iç rekabete açık olup kendine ve ekibine güvenmek gerekir. Etkin iletişim yapan, insanları cesaretlendiren, yüreklendiren, insanların kendilerine güvenmelerini sağlayan, yetki delege eden, doğru işe doğru adam koyarak paylaşımcı bir yaklaşım gösteren lider… İyi liderlik için olmazsa olmaz koşul… Bu konulardan da bakınca CHP, Baykal ve var ise ekibi çok zayıf puanlar alıyorlar… Önce parti içinde demokrasi olmaması nedeni ile rekabete hiç tahammül yok… İyiler terk ediyor… Özgüven yerlerde…

C- Yaratıcılık ve İnovasyonu Başarılı Yönetme
Burada iyi liderler tehditleri ve fırsatları araştırıp, iyi analiz eder. Dış dünyayı, trendleri araştırıp ilerisi için heyecan veren idealler geliştirir ve en önemlisi ekibinde ve yandaşlarında, muhtemel seçmende “istek enerjisi” yaratır. Onların yaratıcılığını ortaya çıkartıp uygun olanlarını gerçekleştiren, mevcut sitemleri devamlı sorgulayarak daima ileriye yönelen, farklılık yaratacak alanları bulan ve bunların yaratılmasını sağlayan liderlik… İyi liderlik budur.

Bu açıdan da bakıldığında Baykal’ın seçmeni, bizleri olumlu etkileyecek bir yönünü bulmak mümkün değil… Yaratıcılık için insanların teşvik edilerek müthiş “istek enerjileri”ni devreye sokmak gerek… Bunun CHP de hiçbir işareti bile yok…

D- Etkin Değişim Yönetimi
Bu konuda iyi liderler ortamı, gelişmeleri, projeksiyonları iyi değerlendirip ihtiyaç, tehdit ve fırsatları belirler, öngörüler geliştirir ve konunun aciliyetini herkese hissettirir ve değişimin müthiş bir ihtiyaç olduğuna ikna eder… Bu değişim yönetimini alfabesinin ilk harfidir… Bundan sonra başlar…Baykal böyle bir şey yaptı mı?... Bizleri , seçmenleri bu konuda bir aciliyet hissine yönlendirdi mi?... Hayır … Etkin değişim yönetebilmenin burada tek tek saymayacağım pek çok unsuru var, ancak bu unsurları devreye sokabilmek için en başta yukarıda belirttiğim adımın etkin atılması gerekir…

Değişim yönetiminin diğer unsurlarını belki de ileride tekrar işleriz.

E- Sonuca ve Başarıya Ulaşma
İyi liderler yukarıdaki dört ana maddeyi tam yerine getirdikten sonra başarılı stratejiler için hedefler koyarlar… Bu hedeflere odaklanır, aktiviteleri proaktif olarak belirler ve başlatır. Hızlı kazanımlar elde edip bunlardan yararlanır… İnsiyatif kullanır ve daha önemlisi ekibine insiyatif kullandırır... Yaratıcı fikirler seçer bunları uygular. Yukarıdan, yandan gelen müthiş baskılara göğüs gerer, aşağıya hissettirmez, aktarmaz. Müzakere yeteneği gelişmiştir, etkin uygular... Üstü de yönetir... Kriz ve gerilim anında sakin kalabilmeyi etkin uygulayarak rakiplerinden üstünlük sağlar, adaletlidir... Başarıya ve hedeflere odaklanmayı hiç bırakmadan oraya ulaşır. Şimdi bu yukarıda saydıklarımın hangilerinin Baykal’da olduğuna baktığım zaman pek azının var olma işaretini ancak görebiliyorum. Yine aklına çok güvendiğim CHP’li arkadaşlarıma sorduğumda onların da benim gibi değerlendirdiklerini görüyorum...

Yönetim yaklaşımları açısından “İyi lider” olmadan başarıya ulaşılamaz... İşte yukarıdaki hususlarda seçimlerde alınan sonuçların bir kısmını açıklıyor... En azından ana muhalefet partisi açısından...

Herkes iyi lider olamaz, iyi liderlere yer açarak onların görevlenmesine imkan vermek de büyük erdemdir, belki de bu yönde gelişmeler olur kim bilir?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz