İnovasyon stratejik ajandaya girmeli

Hasan Süel’le SKD’nin inovasyon çalışmalarını, sürdürülebilir kalkınma içinde inovasyonun önemini konuştuk.

1.11.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
İnovasyon stratejik ajandaya girmeli

2013 yılı GE Küresel Yenilikçilik Barometresi’ndeki sonuçlara göre Türkiye’deki şirketler de bu konuda hemfikir. Gelecekte şirketin performansına en çok katkı sağlayacak inovasyon alanları arasında daha sürdürülebilir ve çevre dostu süreçlerin, ürün veya hizmetlerin geliştirilmesini önemsiyorlar. SKD olarak, inovasyonu sürdürülebilir kalkınmanın gerekli ve önemli bir unsuru olarak görüyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma içinde inovasyonun yeri nedir? Şirketler için inovatif sürdürülebilirlik kavramından bahseder misiniz?
Sürdürülebilir kalkınmada, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurmak önemlidir. Bunun için ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını amaçlamak da sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni. Benzersiz yeni ve yaratıcı fikirlerin ticari bir faydaya dönüştürülme süreci olarak tanımladığımız inovasyonu, sürdürülebilir
kalkınmanın gerekli ve önemli bir itici gücü olarak görüyoruz.

Bizim için inovatif sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmaya somut anlamda katkı sağlayacak ürün ve hizmetlerin üretim, yönetim ya da süreçlerinin yenilikçi ve özgün bir yaklaşımla ele alınması anlamına geliyor. Bu yaklaşımla birlikte yenilikçi ürün ve hizmetler, toplumsal, çevresel ve ekonomik anlamda bir fayda sağlamayı amaçlıyor. Başka bir deyişle bu ürünler, kullanıcılarında değer yaratan, çevresel, ekonomik ve sosyal bakımdan sürdürülebilir olan orijinal fikirlerin ticari bir faydaya dönüştürülmüş hali. Teknolojik ilerleme, ekonomik kalkınma için her dönemde kritik öneme sahip. Ancak son zamanlarda ülkelerin rekabet gücü daha çok teknolojiye ulaşma, onu uyarlama, kullanma ve yaratma yeteneklerine, yani inovasyon kapasitelerine bağlı görünüyor. İnovasyon sadece yeni ürün ve imalat süreçleri anlamına gelmiyor. Pazarlama ve organizasyon gibi unsurlar da inovasyon kapsamında bulunuyor. İnovasyon artık ekonomik başarının ve rekabet gücünün temel belirleyicisi haline geldi. Ekonomik krizler tüm dünyaya kriz dönemlerinde gelişmenin yolunun inovasyon olduğunu öğretti. İnovasyon, hem şirketlere hem de ülkelere rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli araçlardan biri...

SKD olarak inovasyonu teşvik edici ne gibi çalışmalarınız var?
Dernek olarak inovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. SKD bünyesindeki İnovasyon Çalışma Grubu’yla inovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylece sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan inovatif çalışmaları ortaya çıkaracağız. Bu konu da şirketlerin, kamu kuruluşlarının, derneklerin ve üniversitelerin stratejik öncelikleri arasına girecek. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması’nı 2 yılda bir tekrarlayacağız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz