Liderliğin şifrelerini çözme: Gerçekten önemli olanlar neler?

Claudio Feser, Fernanda Mayol ve Ramesh Srinivasan Yeni bir araştırma etkili liderler geliştirmenin sırrının dört davranış tarzını cesaretlendirmekte yattığını gösteriyor. Liderliğin şifrelerini çözme: Gerçekten önemli olanlar neler?

2.03.2015 11:52:290
Paylaş Tweet Paylaş
Liderliğin şifrelerini çözme: Gerçekten önemli olanlar neler?

 Son olarak da bu örnek kümemizi liderlik performansı güçlü olan (McKinsey’nin Organizasyonel Sağlık Endeksi’ndeki kriterlere göre liderlik etkinliğinde ilk çeyreğe giren) ve zayıf olan (son çeyreğe giren) organizasyonlar şeklinde ikiye ayırdık. Bulgularımıza göre üstün kaliteli liderlik ekiplerine sahip organizasyonlardaki liderler genellikle 20 olası davranış tarzından 4’ünü sergiliyor. Bu dörtlü aslında güçlü ve zayıf organizasyonlar arasında liderlik etkinliği açısından neden yüzde 89’luk bir fark olduğunu da açıklıyor. (bkz. Şekil).
• Soruna etkili çözüm: Bilgilerin toplandığı, analiz edildiği ve değerlendirildiği yani karar vermeden önceki sürece sorun çözme denir. Bunu doğru bir şekilde yapmak şaşırtıcı derecede zordur, ancak sorun çözmek (şirket satın alma& birleşmeleri gibi) önemli meselelerin yanı sıra günlük sorunlar (ekipler arası çekişmelerin nasıl ele alınacağı gibi) hakkında da karar verirken kilit bir girdidir.
 • Sonuç odaklı olmak: Liderlik sadece bir vizyon geliştirerek onun benimsenmesini sağlamak ve hedefler belirlemek değildir. Aynı zamanda sonuç almak için bir işi sonuna kadar kovalamakla da ilgilidir. Güçlü bir sonuç odaklı lider, genellikle verimliliğin ve üretkenliğin önemini ön plana çıkarmaya ve en yüce değerin çalışmak olduğunu vurgulamaya eğilimlidir.
 • Farklı perspektif arayışı: Bu özellik organizasyonları etkileyen eğilimleri takip eden, ortamdaki değişiklikleri koklayan, çalışanları genel performası artırabilecek yeni fikirler yaratmaları için teşvik eden, önemli ve önemsiz sorunları birbirinden net bir şekilde ayırt edebilen ve hissedarların endişelerine uygun derecede ağırlık veren yöneticiler için en dikkat çekici olandır. Bu boyutta başarılı olan liderler genellikle kendi kararlarını sağlam analizelere dayandırır ve yatkın olunan fikirlere karşı önyargılı olmaktan uzak dururlar.
• Diğerlerini desteklemek: Destekleyici liderler diğer insanların nasıl hissettiklerini gayet iyi anlar ve algılarlar. Etraflarındakilere karşı güvenilirlik ve dürüstlük sergileyerek arada güven duygusu oluşmasını sağlarlar ve meslektaşlarının yüzleştikleri meydan okumaların üstesinden gelmelerine yardımcı olurlar. Onlar organizasyonel verimliliği artıracak, harici tehditler karşısında istenmeyen korkuları yatıştıracak ve çalışanların enerjilerinin dahili çekişmelerle boşa harcanmasını engelleyecek grup çalışmalarına müdahale ederler. Biz burada muhteşem liderleri nelerin ön plana çıkardığına dair yüzlerce yıllık bir tartışmayı bitirdiğimizi veya bunun önemli bir konu olmadığını iddia etmiyoruz. Deneyimler farklı iş vakalarında sıklıkla farklı liderlik tarzlarının gerekli olduğunu gösteriyor. Ancak biz kendi araştırmamızın, günümüzdeki şirketlerin çoğunda özellikle de ön cephede çalışan liderler için uygun düşen çekirdek bir liderlik davranış tarzına işaret ettiğine inanıyoruz. Gelecekteki liderlerin geliştirilmesine yatırım yapan şirketler için bu dört alana öncelik vermek iyi bir başlangıç olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz