Parlak gençleri çıkaran proje!

Samsung, dünyada geçen yıl başlattığı Mobilers projesini bu yıl Türkiye’ye taşıdı.

1.09.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Parlak gençleri çıkaran proje!
Samsung Electronics, Samsung Mobilers adında bir gençlik projesi düzenliyor. Geçen yıl dünya çapında başlayan proje, önce Almanya, Çin ve Kore’deki öğrencileri hedeflemişti. Bu yıl Türkiye’de ve 12 ülkede daha düzenlenen projeyle şirket, üniversite öğrencilerinin pazarlama, stratejik planlama ve sosyal medya yeteneklerini göstermelerini sağlıyor.  Ayrıca kariyerlerine başlamadan önce üniversite öğrencilerine gerçek bir iş deneyimi sunuyor.  Proje kapsamında öğrenciler, Samsung’un belirlediği konularda yeteneklerini ortaya koyma ve doğrudan deneyim kazanma şansı elde ediyor. Başvurular arasından seçilen üniversite öğrencilerinden oluşturulan takımlar uygulamanın yanı sıra eğitim programlarına da katılıyor. Proje bu yıl 31 Ağustos’ta sona erdi. Kazananlar eylül ayı içinde açıklanacak. Bireysel performansla birlikte takım çalışmasının da değerlendirileceği Mobilers’ta Samsung Electronics’te staj fırsatı, Samsung cep telefonları, Kore seyahati gibi ödüller bulunuyor. Samsung Electronics Cep Telefonları Pazarlama Müdürü Cem Sezer, projenin çok değerli ve potansiyeli yüksek gençleri doğrudan tanımalarına olanak verdiğini söylüyor ve ekliyor:
“Bu, ileride Samsung bünyesinde çalışma potansiyeline sahip gençlerle yakınlaşmamızı da sağlıyor. Temel nedeni olmasa da proje özü itibarıyla İK birimimize çok önemli destek verebilir.”
Gençleri iş dünyasına hazırlamak ve kendilerini gösterme fırsatı sunan bu yarışmayla ilgili olarak Samsung Electronics Cep Telefonları Pazarlama Müdürü Cem Sezer, Genç Capital’in sorularını yanıtladı:

Sam­sung Tür­ki­ye’nin genç­le­re ver­di­ği önem­den bah­se­der mi­si­niz? He­def kit­le­ni­zin ne ka­da­rını genç­ler oluştu­ru­yor?

Samsung Electronics olarak Türkiye’nin genç nüfus potansiyelinin bilincindeyiz ve stratejilerimizi belirlerken bu doğrultuda hareket ediyoruz. Gençler, ana tüketici gruplarımızdan birini oluşturuyor. Bu nedenle gençlerin istekleri, tüketici alışkanlıkları, beklentileri, onlardan aldığımız geri dönüşler ve onlar için yaratabileceğimiz olası tüm katma değer bizim için çok önemli. Bu kapsamda gençleri destekleyen Mobilers projemiz, bunun en önemli ve güncel örneklerinden biri...

Genç he­def kit­le­ye ulaş­mak için ne­ler ya­pıyor­su­nuz? Üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri ile na­sıl ile­ti­şi­me ge­çi­yor­su­nuz?

Gençlere ulaşmada en etkin yollardan biri internet, özellikle de sosyal ağlar. Dijital dünyada en aktif markalardan biri olduğumuza inanıyorum. İnternet ve geleneksel mecraların dışında sponsorluklar ve sosyal sorumluluk projeleri de çok etkin araçlar. Gençlerle iletişim eskisi kadar kolay değil. Artık bilgiye çok hızlı erişiyor, araştırıyor, sorguluyorlar. Bu nedenle de tek taraflı söylemlere toklar. Duygusal bir bağ olmadan vereceğiniz tüm mesajlar, bir bağlamda havada kalıyor. Zaten Mobilers ve benzeri projeler de bu noktada devreye giriyor.

Mo­bi­lers pro­je­si­nin he­de­fi ne­dir? Bu, hem bir pa­zar­la­ma ça­lışma­sı hem de İK po­li­ti­ka­nızın bir par­ça­sı mı?

Projenin başlıca hedefi, üniversite öğrencilerine gerçek bir pazarlama ve iletişim deneyimi kazandırmak. Bunu yaparken de teori kalıplarının dışına çıkıp onların birebir sahada çalışmasını sağlamak ve özellikle fikirlerini gerçekleştirmede tamamen özgür bırakmak. Mobilers projesi ile öğrenciler, başından sonuna kadar mimarı oldukları projeleri hayata geçiriyor. Biz gözlemleyip destekliyor, gerektiğinde de onlara fikir veriyoruz.
Bu proje, çok değerli ve potansiyeli yüksek gençleri doğrudan tanımamıza olanak veriyor. Bu, ileride Samsung bünyesinde çalışma potansiyeline sahip gençlerle yakınlaşmamızı da sağlıyor. Aslında evet, temel nedeni olmasa da proje özü itibariyle İK’ya destek verebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz