Zirveye giden yol haritası

Genç Capital’in bu araştırması, sektör sektör hangi iş alanlarında hangi pozisyonlara ihtiyaç duyulacağını ortaya koyuyor.

1.06.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Zirveye giden yol haritası
Önümüzdeki 10 yıllık süreçte yıldızı parlayacak iş alanlarının başında hizmet ağırlıklı sektörler geliyor. Eleman arayışının yoğun olacağı sektörler ise bilişim, telekomünikasyon, enerji, hızlı tüketim, perakende, sağlık ve finans olarak sıralanıyor.
Zaten yeni mezunların en fazla ilgi gösterdiği şirketler de bu sektörlerin önde gelen oyuncuları. Ancak bir de yıldızı parlayacak pozisyonlar ve iş alanları var. Yazılım mühendisi, Ar-Ge uzmanı, süreç yöneticisi gibi... İşte bu araştırmamızda, gelecek dönemde adını sıklıkla duyacağımız, son dönemde yükselme trendine giren pozisyonları ve bu pozisyonlara ulaşmak için hangi yolların izlenmesi gerektiğini araştırdık.
Sektör temsilcileri, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin İK yöneticileri ve insan kaynakları uzmanları, yıldızın parlayan pozisyonları değerlendirdi.
SA­TIŞ-PA­ZAR­LA­MA HEP FA­VO­Rİ
Satış ve pazarlama alanındaki uzman ve yöneticiler, hızlı tüketimden bilişime, telekomdan sağlığa kadar hemen her sektörde en fazla iş açığı olan pozisyonlar arasında başı çekiyor. Uzmanlar, satış-pazarlama eğitimi almış gençlerin gelecekte de birçok sektörde iş bulabileceklerini vurguluyor. Ancak, burada şöyle bir handikap var: Şirketler tarafından çok aranan bu pozisyonlar, iş arayan adaylar arasında da en fazla talebin olduğu iş alanları. Dolayısıyla fark yaratmak giderek daha fazla önem kazanıyor. Yurtdışı eğitim, iş deneyimi, çeşitli sertifika programları, kişisel gelişim programları ve portföy oluşturmak, rakipler arasında öne çıkmanın püf noktaları arasında.
AVM’lerin sayısındaki artış nedeniyle ise mağazacılık ve hızlı tüketim sektörlerindeki eleman arayışı giderek artıyor. Özellikle mağaza müdürü, reyon müdürü, satış danışmanı ve İK pozisyonlarına olan talep yükseliyor. Yaratıcı İnsan Platformu Başkanı Pembe Candaner, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Her türlü kurumsal, bireysel, sıcak satış ve çağrı merkezleri çok fazla eleman alımı gerçekleştirecek alanlar olmaya devam edecek.”
Satış ve pazarlama alanında üst basamaklara tırmanmak için ise iyi bir eğitimin yanı sıra en alt kademeden başlayarak deneyim elde etmek gerekiyor.
MÜ­HEN­DİS­LER SA­HA­YA!
İnşaat ise bugün olduğu gibi yine en çok istihdam yaratan sektörlerden biri olmaya devam edecek. Proje müdürü, kontrat yöneticisi, elektrik mühendisi, uluslararası hukuk danışmanı ve teknik müdür, bu sektörde en fazla ihtiyaç duyulacak pozisyonlar arasında. Bu pozisyonlarda elde edilen minimum 4-5 yıllık bir şantiye deneyimi ise çok kıymetli ve mühendisleri “aranan insan” konumuna getirebiliyor.
Geleceğin yükselen sektörlerinden bir diğeri de enerji. Dev grupların artan enerji yatırımları, zaten bu alanda önemli oranda istihdam olacağının sinyallerini veriyor. Enerji alanındaki yükselen pozisyonların başında ise iş güvenliği uzmanları, saha deneyimli mühendisler geliyor. Zorlu Enerji Grubu İK ve Kurumsal İletişim Direktörü Tansel Varan, “Mühendislik fakültelerinden mezun olan ve enerji santrali kurulumunda deneyim kazanan gençler iş bulma konusunda büyük avantaj sağlayacak” diyor.
HRM Da­nışman­lık Ku­ru­cu Or­ta­ğı Ay­lin Coşku­noğlu Naz­lıa­ka ise şu bil­gi­le­ri ve­ri­yor: “Ener­ji ve in­şa­at sek­tör­le­rin­de de­ne­yim­li tek­nik per­so­nel, yurt­dışı ve sa­ha de­ne­yi­mi olan mü­hen­dis­ler ve iş gü­ven­li­ği uz­ma­nı mü­hen­di­si po­zis­yon­la­rı, ta­le­bi kar­şıla­ya­cak arz ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le de­ğer­li ola­cak. Ay­rıca ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk da­nışman­la­rı ve İn­gi­liz­ce bi­len mu­ha­se­be­ci­le­rin de yıl­dızı par­la­ya­cak.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz