"Hases'in hedefi çok büyük"

Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı tesislerinden ilkini hizmete açan Hases Otomotiv, bugün 190 kişilik bir kadroyla hizmet veriyor.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Hases'in hedefi çok büyük
Hases Otomotiv, grup bünyesinde yer alan üç farklı şirketiyle hazır beton taşımacılığı, şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve itfaiye araçları imalatı alanında faaliyet gösteriyor. Ayrıca akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanında da faaliyet gösterdiklerini belirten Hases Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Osman Aktuna, “Hazır beton şirketlerine kiralık araçlar veriyoruz” diyor. Osman Aktuna, “Bugün birçok şirket bizim araçlarımız ile hazır çimento hizmeti veriyor. Ankara Cimpor, İbitaş Adana, Çimsa, İstanbul Oyak Beton, İzmir Batıçim, Batı Anadolu Bursa, Akçansa Betonsa’da toplam 110 mikser araçla hizmet veriyoruz” şeklinde konuşuyor. Hases Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Osman Aktuna sorulamızı şöyle yanıtladı:
Araç üs­tü ekip­man­la­rın­da yap­tığınız ça­lışma­lar­dan bah­se­der mi­si­niz?
Hases Otomotiv üst yapı imalatı ve montaj şubesi olarak, damper kasa, kapalı kasa, açık kasa, özel amaçlı yağlama ünitesi, özel amaçlı servis ünitesi, akaryakıt tankeri, su tankeri, damper dorse ve mikser dorse ürünleri imal ediyoruz.
Tür­ki­ye’de­ki oto­mo­tiv sek­tö­rü hak­kın­da­ ne­ler dü­şü­nü­yor­su­nuz?
Gelişmekte olan ülkemizde otomotiv ürünleri kullanımı ve talebi gün geçtikçe artarak devam ediyor. 2008-2009 yılında talepte ciddi bir düşüş yaşanmasına rağmen 2010 yılının Mart ayından itibaren yükselen bir talep artışı gözlemledik. Özellikle ticari segmentte Mercedes-Benz çekici talebi hızla artıyor. Otomobilde ise C serisi talebi sürekli artış gösteriyor. Satışlardaki bu artış, taşımacılık sektörü, ticaret sektörü, akaryakıt ürünleri sektörü, otomotiv yan ürünleri sektörlerine de ivme kazandırdı.
Ba­yi­si ol­du­ğu­nuz mar­ka lüks sınıf araç­lar içe­ri­sin­de yer alıyor. 2001 kri­zi ile 2008 kri­zi ara­sın­da­ki ne gi­bi fark­lar ol­du? Bu iki kriz ara­sın­da lüks araç­lar­da sa­tış­lar na­sıl de­ğişti?
2001 krizi Türkiye’de bankacılık sektörünün sağlam temellere oturmamasından dolayı çok ağır geçmişti. Otomotiv sektöründe satışların ağırlıklı olarak kredili gerçekleşmesinden dolayı kurumların işlerini ciddi anlamda sekteye uğratmıştı. 2008 yılında bankacılık sektörünün sağlam durması nedeniyle, 2001 yılı krizine göre, 2008 yılında lüks araç satışları daha az etkilendi. Döviz kurlarında da çok fazla dalgalanmanın olmaması ve hatta düşüşler yaşanması lüks araç satışlarının krizden daha az etkilenmesini sağladı.
Han­gi ül­ke­le­re ih­ra­cat ya­pı­yor­su­nuz? Han­gi araç­lar ih­ra­ca­tı oluştu­ru­yor?
Dubai, Ürdün, Arnavutluk, Kolombiya ve İran’a yoğun olarak Mercedes-Benz marka damperli kamyon ve mikserli kamyon ihracatı yapıyoruz.
2010’un ilk ya­rısı na­sıl geç­ti? ikin­ci ya­rıdan bek­len­ti­le­ri­niz ne­ler?
2010 yılı ilk yarısında satış ekibimizin dinamikliği ve satış sonrası hizmetlerdeki müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalara bağlı olarak hedeflerimize ulaştık. Yine aynı şekilde performansımızı artırarak çalışmalarımızı devam ettirdiğimizden dolayı yılın ikinci yarısında da hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Hatta bazı ürün gruplarında yıl sonu hedeflerini bugün itibariyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu da hedeflerimize ulaşacağımızın göstergesi. 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz