İnovasyon odaklı rekabet

3 milyar sınırı aşıldı...

28.12.2016 14:38:510
Paylaş Tweet Paylaş
İnovasyon odaklı rekabet
İNOVASYON ODAKLI REKABET
BÜYÜME

2011 yılında 1,7 milyar TL’lik büyümekte olan küçük ev aletleri sektörü, son 4 yılda yüzde 76,5 büyüyerek 3 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. Böylece sektör, 2015 yılında bir önceki yıla göre satış adedinde yüzde 1,3 küçülürken ciroda ise yüzde 15,4 büyüdü. Çalışan ve kendi kazancıyla tüketime katılan kadın sayısına paralel olarak küçük ev aletleri sektöründeki tüketimin hızlanması sektörü büyütüyor.
REKABET
Küçük ev aletleri sektörü, kategori bazlı ürün geliştirmede artık daha katma değerli, kullanıcıya hem kolaylık hem tasarruf sağlayan ürünlerle öne çıkıyor. Bu da sektördeki şirketleri inovasyon odaklı tasarıma yöneltiyor. Sektörün böyle bir değişim içine girmesi, rekabetin de inovasyon odaklı olmasına yol açıyor.
ÇEŞİTLİLİK
Sektörün önümüzdeki dönemde büyümesini ve ürün çeşitlendirmesini sürdürmesi bekleniyor. 2016’da ise küçük ev aletleri pazarının, yeni ürünlerin de etkisiyle yüzde 20 oranında cirosal büyümeyi koruyacağı düşünülüyor. Arzum Ar-Ge ve Pazarlama Direktörü Mehtap Yıldız, “Adetsel olarak ciddi bir büyüme olmayacağını ancak yüzde 0-5 arasında bir değişim yaşanabileceğini tahmin ediyoruz” diyor.

SAĞLIK TURİZMİ 
YABANCI HASTA SAYISI AZALDI
İLK 5’TE

Türkiye sağlık turizmi, hem cirosal büyüklük hem bakılan hasta sayısı bazında bugün dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. JCI / Uluslararası Birleşik Komisyonu) ile akredite edilmiş toplam 42 yerli sağlık kuruluşu var. Libya, Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Ukrayna sırasıyla yabancı hastaların en yoğun geldiği ülkeler.
REKABET
Turizm sektöründe 2016 yılında terör olayları nedeniyle yaşanan çöküntü, sağlık sektörü turizmine yabancı hasta sayısında azalma şeklinde yansıdı. Ayrıca yabancı hasta için düzenlenmiş bir mevzuatın bulunmaması sektördeki birtakım kuruluşların daha düşük fiyatlarla ancak kalite ve etik kuralları göz ardı ederek çalışması sonucunu doğurdu. Bu da uluslararası kalite kriterleri ve yüksek maliyetlerle çalışan kuruluşları açısından ciddi bir haksız rekabet yarattı.
VİZYON
Türkiye “medikal sağlık turizmi” anlamında ön plana çıksa da “termal sağlık turizmi” alanındaki potansiyelini değerlendirebildiği söylenemez. Mevcut tesisler kaplıca kültürünün ötesine geçemiyor. Sektörün gelecek hedefi termal sağlık turizmi tesislerinin sayısını artırmak. Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) Başkanı Prof. Dr. Sedat Demir, “Termal su kalitesi, dünya standartlarının çok ötesinde olan Bursa, Afyon, Kütahya gibi şehirlerimizde yeni yatırımlar teşvik edilmeli” diyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
GELECEKTEN UMUTLU
İSTİHDAM

Bilişim teknolojileri, 2015 yılında bir önceki yıla oranla TL bazında yüzde 19,7 büyüyerek 83,1 milyar TL’ye ulaştı. İstihdamını 113 bin kişiye çıkaran sektörün 2015 yılı ihracatı da 2,2 milyar TL oldu. 2015’te sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük ise donanımda 13 milyar TL, yazılımda 9,7 milyar TL ve hizmetlerde 4,7 milyar TL şeklinde gerçekleşti.
TEKNOKENT
Bilişim teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 25,1 ile hizmet kategorisinde gerçekleşti. Böylece yazılım ve hizmet sektörünün toplam bilişim teknolojilerindeki payı, yüzde 53’e ulaştı. Bunun yanında teknokentlerin nicelik ve niteliğindeki artış yazılım sektörünün büyümesine olumlu katkıda bulundu.
SİBER ETKİSİ
Genel olarak büyüme eğilimindeki bilişim sektörünün 2016 yılında da büyümesini sürdüreceğini öngörülüyor. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı İlker Tabak, “Bu büyümede, hükümetin yürürlüğe koyduğu Ar-Ge reform paketinin de etkisi olacağına inanıyoruz. Ayrıca siber güvenlik konusunda yapılacak yatırımların da sektörümüze olumlu etki yapmasına bekliyoruz” diyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz