"Gerileme Var Ancak Kapatabiliriz."

BES’te devlet katkısının pozitif etkisi sürüyor. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü MEHMET BOSTAN, bu yıl da emeklilik şirketlerinin geçen yılki performansı yakalayacağını öngörüyor.

19 ARALIK, 20140
Paylaş Tweet Paylaş
Gerileme Var Ancak Kapatabiliriz.


Bireysel emeklilik 2013 yılında müthiş bir ivme yakalamıştı. 2014’ün ilk yarısı seçim ve belirsizlikler nedeniyle yavaş geçti. An­cak son 4 ayda farkın kapatılması bekle­" niyor. Rakamlar da bunu doğruluyor. Sis­temde katkı payı tutarları 29 Ağustos verilerine göre geçen yılın aynı döneminden sadece yüzde 4,5 dü­şük seyrediyor. Katılımcı sayısında da geçmiş yıla göre yüzde 11’lik bir gerileme mevcut.Sektörün katılımcı sayısı ve fon tutarında be­şinci büyük şirketi olan Vakıf Emeklilik’in genel müdürü Mehmet Bostan, bu tabloya olumlu ba­kıyor. Bostan, “2014’te katılımcı sayısının 1 milyonu bulacağını düşünüyorum. Bu yıl sonunda fon bü­yüklüğünün 35 milyar TL’ye ulaşacağını tahmin ediyorum” diyor.Bostan, bugün sektörün gündemine yerleşen çalışanların otomatik katılımı ile BES’in yeni bir  ivme yakalayacağına da inanıyor. Yönetici, oto­matik katılımın kapsamının bu yıl sonuna kadar belli olmasını bekliyor.Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bos­tan, BES için büyüme fırsatlarını, sektörün bu yıl- ki başarısını ve bu ortamda yeni şirket hedefleri­ni anlatıyor: BES 2013 ’te hızlı bir büyüme yakaladı. 2014, nasıl gidiyor?Büyüme devam ediyor. 2013’te bir kuantum sıçrayışı oldu. Ardından gelen 2014’ün ilk yarısı se­çim ve belirsizlikler nedeniyle yavaşlamaya rağ­men önceki yıllara göre yine de hızlı gitti.Katkı payı dediğimiz katılımcıların ödedikleri tutar, 29 Ağustos verilerine göre geçen yılın aynı döneminden sadece yüzde 4,5 düşük seyrediyor. Geçen yılın ilk 8 ayında 3,9 milyar TL katkı payı üretimi yapıldı. Bu yıl ise bu rakam net 3,7 mil­yar TL oldu. 2013, devlet katkısının etkisiyle çok özel bir yıldı. Bu yıl da bu ivme sürüyor, azalmadı.Katılımcı sayısında nasıl bir değişim söz ko­nusu oldu?Katılımcı sayısında da geçmiş yıl 31 Ağus­tos 2013 itibariyle ilk 8 ayda sisteme 689 bin kişi girdi. Bu yıl aynı dönemde bu sayı, 612 bin oldu. Yüzde 11’lik bir gerileme var ama bunlar rahat ka­patılabilecek rakamlar... BES, yılın son 4 ayında daha hızlı büyüyor. 2014’te de katılımcı sayısının 1 milyonu bulacağını düşünüyorum. Bu yılın so­nunda fon büyüklüğünün 35 milyar TL’ye ulaşa­cağını tahmin ediyorum. Ayrıca sevindirici bir gelişme daha var. Sek­tördeki en önemli sorun, tutundurmaydı. Artık çı­kışlarda ciddi yavaşlama var. 2013 yılında sis­temden çıkış oranı yüzde 30,1’di. Bu veriler ge­riden geliyor, ancak bu yıl için daha iyi rakamlar bekliyorum. Toplamda 33 milyar TL’yi aşan BES fonları da tüm fon büyüklüklerini geçerek finans sektöründe bir numaraya oturdu. Sektörün gündeminde otomatik katılım sis­temi var. Bu hayata geçerse sisteme katılımda na­sıl bir değişim olur?  Henüz otomatik katılımla ilgili yapıyı bil­miyoruz, o nedenle bunu hesaplamak zor. Oto­matik katılımda hangi tür işletmeler dahil olacak bilemiyoruz. Örneğin belki sadece çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan işletmelerde, aldığı ücret as­gari ücretin yüzde 10’undan fazla çalışanlar oto­matik katılıma katılabilecek denilecek. Belli bir yaş sınırı olacak mı? Şirketler de katkı payı ödeyecek mi? Bu kriterler belli olmadığı için şu an bir po­tansiyel katılımcı sayısı hesaplamak çok mümkün değil.Bir de biz BES için potansiyeli sektörden fark­lı hesaplıyoruz. BES bir birikim sistemi olduğu için hedef kitlesi olan 25-45 yaş arası nüfusa, yani 25 milyona bakıyoruz. Bu kesimde bugün yüzde 13 penetrasyon var. Bu rakam, sistemin gönüllü ol­duğunu düşünürsek gayet iyi. Daha da sisteme ka­tılacak ciddi bir nüfus var.Otomatik katılım kapsamının yıl sonuna kadar belli olmasını bekliyoruz. Vakıf Emeklilik olarak biz hem satış stratejisi hem altyapı anlamında bu sisteme hazırlık yapıyoruz. Dünyadaki sistemleri özellikle İngiltere örneğini inceledik.
Peki İngiltere’de sistem nasıl işliyor?

İngiltere, ABD’den sonra dünyadaki en bü­yük ikinci emeklilik sistemine sahip. Bu ülkede de otomatik katılım, 2012’de uygulanmaya başladı ve 2018’e kadar kademeli bir geçiş planlandı. Uy­gulama ilk olarak büyük ve çalışan sayısı fazla olan şirketlerden başladı. Bu sistemde işverenin öde­yeceği katkı payı yüzde 1’den kademeli olarak yüz­de 3’e kadar çıkıyor. Çalışanlar da aynı şekilde yüz­de 5’e kadar artan oranda katkı payı alınıyor. Bu yılın ocak ayı itibariyle İngiltere’de otomatik ka­tılımla 3 milyon kişi sisteme girdi ve 8 binden faz­la işveren sisteme katıldı. Bu şekilde bakınca Tür­kiye’deki potansiyel muazzam.Dünyada bu uygulamalarda otomatik katılım sonrası kişiler isterse sistemden çıkabiliyor. Bu nok­tada da sistem içinde tutmak için şirketlerin ça­lışması gerekecek.


“ARACILIK MALİYETLERİNE ÇOK DİKKAT EDİYORUZ"

Şirketimiz, 11 yıllık tarihinin en hızlı yazını geçirdi. Vakıf Emeklilik, normalde kış aylarında 20 milyon TL’lik aylık katkı girişi yapar. Bu yıl temmuz- ağustos arasında bu rakamı yakaladık. Bunun nedeniyse önemli stratejik hamleler yapmamızdı. Bölge sayımızı 9’dan 13’e çıkardık. Ana sermayedarımız Vakıfbank ile ortak projeler hayata geçirdik ve uzaktan satış kanalını başlattık. Fon büyüklüğümüz 2 milyar TL’yi ve katılımcı sayımız 313 bini geçti.

Bizim için kâr, çok önemli bir parametre. Parasal anlamda müşteri memnuniyeti stratejimiz var. Müşterilerimize emekli olduklarında da gelir düzeylerinin iyi olması adına açıklamalar yapıyoruz. Emekli olduklarında aylık bu kadar para için mi yatırım yaptım demelerini istemiyoruz. O yüzden ödenen katkı paylarını artırıyoruz. Bu aynı zamanda şirkete fon büyüklüğü getiriyor. Ayrıca kârı artırmak için aracılık maliyetlerine dikkat ediyoruz. Dağıtım stratejisini en verimli hale getirmek için sürekli çalışıyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz