“Liderliği Sürdürüp, Örnek Şirket Olacağız”

Ak Emeklilik ve Aviva birleşti. Yüzde 50-50 ortaklıkla kurulan yeni şirket, sektörde ilk sıraya yerleşti. Yeni şirketin CEO’su Meral Ak Egemen, bunun mükemmel bir birleşme olduğunu söylüyor. İki şi...

1.07.2007 03:00:000
Paylaş Tweet Paylaş

Ak Emeklilik ve Aviva birleşti. Yüzde 50-50 ortaklıkla kurulan yeni şirket, sektörde ilk sıraya yerleşti. Yeni şirketin CEO’su Meral Ak Egemen, bunun mükemmel bir birleşme olduğunu söylüyor. İki şirketin birbirini tamamlayan özellikleri olduğuna dikkat çeken Egemen, “Önümüzdeki 10 yılda 4 milyar dolarlık bir şirket olma hedefimiz var. Pazarda liderliği sürdürüp, örnek bir şirket yaratacağız” diyor ve ekliyor: “Birleşme sonrasında iki artı ikinin beş ettiği bir şirket doğacak.”

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ekim 2003’ten bu yana hızla büyüyor. İlk dönemde gelecek için konulan hedeflerin önemli bir bölümünü şimdiden yakalandı. 11 Haziran 2007 tarihli verilere göre fon büyüklüğü 3,5 milyar YTL’yi aştı. Katılımcı sayısı 1 milyon 251 bin 951 kişiye ulaştı. Sektörün büyüklüğü belli bir noktaya ulaşınca, yabancıların iştahı da kabardı. Sektörde hemen her şirket kendine bir yabancı ortak buldu. Sektörde 11 olan şirket sayısının, önümüzdeki dönemde satın alma ve birleşmelerle azalmaya devamı da öngörülüyor.

Ak Emeklilik-Aviva birleşmesi ise, sistemin ilk günlerinden bu yana öngörülen konsolidasyon sürecinin başlangıcı oldu. İki şirketin birleşmesiyle sektördeki şirket sayısı 10’a indi.

Birleşmeden doğan yeni şirketin CEO’su Meral Ak Egemen, bu sürecin önümüzdeki dönem de hızla devam edeceğini söylüyor. Egemen, “Yeni gelenler de olacak ama devam eden konsolidasyonlar şirket sayısını ilk etapta 7-8’e indirebilir” diye konuşuyor.

Ak Emeklilik ve Aviva ortaklığı ile kurulan yeni şirketin, fon büyüklüğü itibariyle pazar payı yüzde 25’e yaklaştı ve sektörde ilk sıraya oturdu. Meral Ak Egemen, “Pazar payı kaybetmeden birleşme sürecini tamamlayıp, liderliğimizi koruyacağız” diyor ve ekliyor:

“Önümüzdeki 5 yıl için 1 milyar, 10 yıl sonrası için ise 4 milyar dolarlık bir büyüklüğü hedefliyoruz. Yeni şirketi oluştururken, Aviva’nın dünyadaki en başarılı uygulamalarını model aldık. Benim CEO olarak hedefim, ileride örnek bir şirket yaratabilmek yönünde”.

Meral Ak Egemen ile Aviva-Ak Emeklilik ortaklığında kurulan yeni şirketin birleşme ajandasını, birleşmeden sonra hayata geçireceği yeni stratejiyi ve sektördeki son gelişmeleri konuştuk:

*Bu birleşme neden gerçekleşti; nasıl bir ihtiyaçtan doğdu?
Aslında 2002 yılından bu yana hep sektörde bir konsolidasyon olacağından bahsediyorduk. Zaman içinde mevcut şirketlerin sayısının fazla olacağını, sektördeki şirket sayısının 5-6 ile sınırlanması gerektiğini söylüyorduk. Ama açıkçası o günlerde bu konsolidasyonu bizim başlatacağımızı çok düşünmemiştik.

Tabi aklımızda bir gün bir yabancı ile ortak olma fikri hep vardı. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyorduk. Sektörün yeterince büyüdüğünü ve büyüme potansiyelinin yabancıların iştahını yeterince kabarttığını düşündüğümüz bir noktada bu görüşmeleri başlatmaya karar verdik.

Başlangıçta birleşme maksadımız yoktu. Avrupa’nın en büyük ilk 3 ve dünyanın en büyük ilk 5 şirketi diyebileceğimiz 4-5 şirketi ile görüştük. Hepsi birleşmeye çok arzuluydu. Bütün şartlar yan yana konduğunda, Türkiye’de fon büyüklüğü itibariyle Aviva gibi bir şirketin bize daha çok fayda sağlayacağı düşünüldü. Zira Ak Emeklilik sektörde işin başından bu yana lider olma, ilk 3 şirket içerisinde yer alma hedefini taşıyor. Aviva ile birlikteliğin de bize geçmişteki birinciliğimizi devam ettirme şansı vereceğini düşündük.

*Ak Emeklilik ve Aviva birleşmesi ile ortaya çıkan yeni şirketin fon büyüklüğü, katılımcı sayısı, pazar payı gibi büyüklükleri nasıl oldu?
Yeni şirketin pazar payı fon büyüklüğü bazında 4 Haziran 2007 verilerine göre yüzde 24,4 düzeyinde. Bu oranı artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hemen ardından gelen şirketin pazar payı ise yüzde 19 düzeyinde. Dolayısıyla açık ara farkla bir lider konumundayız. Bunun rakamsal ifadesi de 732 milyon YTL. Takip eden şirketin fon büyüklüğü ise 575 milyon YTL.

Yeni üretim kanallarının da devreye girmesi ile aradaki bu fark devam edecek. Ayrıca üretim verimliliği de sağlanacak. Yani sadece satışın artması değil, bunun arkasındaki operasyonların da birleşmesiyle verim de artacak. Bu da şirketin maliyetlerine, dolayısıyla ürünlerin fiyatlarına yansıyacak. Sonuçta birleşmenin müşterilere de pozitif katkısı olacak.

*Birleşme sonrasının ajandasında neler var? Tamamlanması için önümüzdeki günlerde neler yapacaksınız? Organizasyonun birleşmesi, yeni marka, logo nasıl olacak?
Birleşme tamam, ancak henüz organizasyon açıklamadı. Şu anda organizasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde öncelikle üst yönetimi açıklayacağız. Yönetim kurulu belirlenecek. Yönetim kurulunda 3 üye Ak Emeklilik’ten, 3 üye de Aviva’dan olacak. Bir de CEO yönetim kurulunda üye olarak görev alacak. Organizasyonun alt kademeleri de yavaş yavaş belirlendikten sonra, marka çalışması sonuçlanacak.

-Ardından şirket ismi ve logo gelecek herhalde?
Şirketin ismi belli olacak. İki şirketin de çok güçlü isimleri var. Ak Emeklilik, iç piyasada, Aviva da başta Avrupa olmak üzere dünyada çok güçlü. Bu iki üstünlükten de faydalanmak istiyoruz. Dolayısıyla iki grubun isminin de bir arada kullanılacağı yeni bir isim aranıyor. Değişik alternatifler üzerinde çalışılıyor. Ama tabi önemli olan müşterinin nasıl baktığıdır diye düşünerek, mevcut ve potansiyel müşterilere sormayı tercih ettik. Şu anda o çalışma devam ediyor.

İsim belirlendikten sonra operasyonel süreçlerin nasıl birleşeceği ve bu entegrasyonun nasıl yapılacağına yönelik çalışmalar yapılacak. Bir yandan da taşınma süreci gerçekleşecek. Ak Emeklilik, Aviva’nın Ümraniye’deki merkez binasına taşınacak. Aviva’nın 250, Ak Emeklilik’in 150 kişilik ekibi burada çalışacak.

* Yeni şirket pazarda nasıl bir strateji ile hareket edecek; bu stratejinin ana hatlarını özetler misiniz?
 Dağıtım kanalı tarafında çoklu bir stratejimiz olacak. Öncelikle iki şirketin güçlü olduğu her iki dağıtım kanalını da kullanmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Aviva’nın direk satış örgütü hiçbir merkezi noktadan referans almadan kendi referansını kendi yaratma kabiliyetine sahip. Ayrıca bin 200 kişilik Türkiye’nin en büyük satış örgütü konumunda. Bütün Türkiye’ye yayılmış ve her yerden müşteri yaratabiliyor.

Ak Emeklilik ise benzer bir satış örgütüne sahip olmakla birlikte, bu satış örgütünü bankanın içinde konumlandırarak, ağırlıklı olarak Akbank’ın müşterilerine hizmet veriyor. Bu, banka müşterilerinin bankaya olan güveninden de yola çıkarak verimliliği artıran, hem adet hem tutar bazında çok daha verimli çalışan bir örgüt profili ortaya koyuyor.
Bunların yanı sıra dünyada da çok kullanılan bir alternatif daha var. Biz bunu da Akbank ile birlikte kullanmayı tasarlıyoruz. Bu da bankadaki satış örgütünün kendisinin sigorta ürünlerini satabilmesi… Şimdiye kadar Akbank’ın satış örgütü, kredilerle veya banka ürünleriyle bağlantılı olarak sadece hayat sigortaları satabiliyordu. Bundan sonra bireysel emeklilik ürünlerinin satışında onların da aracılık etmesini, satışa katkıda bulunmalarını amaçlıyor olacağız.

-Şirket birleşmelerinde ortaya çıkacak güç her zaman sorun olmuştur. Sizde 2 artı 2 kaç edecek, kafanızda ne var?
 Her iki şirketi yan yana getirdiğimizde, bütün kanallarını en efektif biçimde kullanan yeni bir şirket oluşuyor. Hatta belki de sektörde tüm kanalları en efektif biçimde kullanan tek şirket oluyor diyebiliriz. Sonuç olarak birleşme sonrasında iki artı ikinin beş ettiği bir şirket doğacak.

Ak-Aviva’nın Hedefi 5 Yılda, 1 Milyar Dolar

* Sektörde büyüklükler ne kadara ulaştı?
Biliyorsunuz, sigortacılık yasasındaki değişiklikler çerçevesinde, uzun süredir beklediğimiz vesting nihayet çıktı. Vesting ile birlikte özellikle uluslararası şirketler daha hızlı karar alabilecekler. Gelişmiş ülkelerde, bu kanunun olduğu pazarlarda birikimin yüzde 50’si kurumsal katkılardan geliyor. Bizde toplam pazarın fon büyüklüğü 3 milyar YTL düzeyinde. Bunun da yüzde 20-25’i kurumsal taraftan geliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir bu kadar daha kurumsal katkı bekliyoruz.

*BES’de gelecek projeksiyonu nasıl; 5 yıl sonrası için neler bekleniyor?
Ak Emeklilik-Aviva olarak biz önümüzdeki 5 yılda 1 milyar, 10 yılda da 4 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. Sektör ise ilk günlerde söylenen 10-15 milyar dolarların çok üzerinde bir yere doğru gidiyor.

Büyümenin önündeki ufak tefek engeller kalktı. Rekabet belli bir yere oturdu. Aslında fiyatları çok hızlı aşağı çektik ama faizlerin düşmesi ile birlikte bu ürün özellikle bankacılara satmak için çok daha cazip hale gelecek. Müşterilere ise verdiği, paralarını orta-uzun vadeli değerlendirme alışkanlığı ve kültürü daha yaygın, daha hızlı yerleşecek. BES’in bence Türk halkına en büyük katkısı orta-uzun vadeli tasarruf disiplini kazandırması oldu. Bu giderek daha belirgin hale geliyor.

Yabancıların Ağırlığı Arttı Şirket Sayısı Azalma Eğiliminde

Herkes Yabancı Ortaklı Oldu
Bugün pazardaki şirketlere bakarsak, Anadolu Hayat ve Emeklilik dışında tüm şirketler yabancı ya da yabancı ortaklı olmuş durumda. Koç Allianz ve Yapı Kredi birleşirse, bizim arkamızdan ikinci sıraya oturacaklar. Anadolu’da bir gelişme olmayacak. Garanti Emeklilik’in şu anda yüzde 15’i Eureko’da. Ancak gelecek için yüzde 51 opsiyonu verildi, dolayısıyla o da yabancı olacak. Vakıf Emeklilik özelleştirme kapsamına girecek. Oyak’ı ING aldı. Başak, Groupama’nın oldu. Fortis zaten yabancı. Bir tek Ankara Emeklilik kalıyor. O da satışta ve mevcut yabancılardan birinin alması bekleniyor.

Şirket Sayısı Nasıl Azalacak?
Sektördeki şirket sayısı, Aviva-Ak Emeklilik ortaklığından sonra 10’a indi. Koç Allianz ve Yapı Kredi birleşirse 9’a inecek. Ankara’yı mevcut oyunculardan biri alırsa, sayı 8 olacak. Vakıfbank’ı da özelleştirme ile birlikte bu 5 büyük yabancıdan biri alırsa 7’ye inecek. Bu arada Finans Emeklilik geliyor, onay aldı. Bir tane daha yabancının onay alması bekleniyor. Hareketli bir döneme giriyoruz.

“Türkiye’yi Aviva’nın Başarı Öykülerinden Biri Yapacağım”

İlk Hedefim Pazar Payını Korumak
 Bütün birleşmelerde belli yüzdede mevcut pazar payının kaybı riski var. Çünkü bir konsantrasyon kaybı oluyor. Kimi işini kaybediyor, kimi yeni organizasyonda kendini konumlandıramıyor. Farklı bir ekiple bir arada çalışmak huzursuzluk yaratabiliyor. Yeni CEO’ya alışmak zaman alabiliyor. Benim öncelikli hedefim, bütün bunlara meydan vermeden, pazar payını koruyarak aynı başarıyı devam ettirmek olacak. İkincisi de çoklu dağıtım kanalı stratejisini hemen hayata geçirip, her kanalda iddialı olmak hedefindeyim.

Başarmak İçin 3 Yıla İhtiyacım Var
 Biz bu yeni organizasyonu kurarken, model oluşturmak üzere Aviva’nın dünyadaki en başarı örneklerine baktık. Aviva’nın özellikle banka sigortacılığında çok başarılı olduğu pazarlar var. Buna da en çok nedense İspanya ve İtalya örnek gösteriliyor. Ben yeni şirketin CEO’su olarak bu alanda 2-3 yıl içerisinde Türkiye’nin de Aviva bünyesinde örnek gösterilen bir operasyon olabileceğini iddia ediyorum. Buradaki başarılı yöneticilerimizi de yurtdışına yönetici olarak göndermeyi hedefliyorum.

Hande D. Süzer
[email protected]


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.