Özel sektörün uzun vadeli borcu 207,6 milyar dolar

Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2015 yıl sonuna göre 12,3 milyar dolar arttı.

14.12.2016 11:24:290
Paylaş Tweet Paylaş
Özel sektörün uzun vadeli borcu 207,6 milyar dolar
Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 12,3 milyar ABD doları artarak 207,6 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,7 milyar ABD doları azalarak 16,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 618 milyon ABD doları, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,2 milyar ABD doları arttığı gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 682 milyon ABD doları artışla 4,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,0 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 37 milyon ABD doları azalışla 5,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,6 milyar ABD doları azalışla 11,2 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar ABD doları artışla 3,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 8,3 milyar ABD doları artarak 155,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 2,5 milyar ABD doları azalarak 16,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 207,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,5’inin ABD doları, %33,7’sinin Euro, %4,8’inin Türk lirası ve %2,0’ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 16,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da %46,0’ının ABD doları, %32,4’ünün Euro, %21,2’sinin Türk lirası ve %0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 207,6 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %51,7’sinin finansal kuruluşların, %48,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 16,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %81,3’ünü finansal kuruluşların, %18,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 68,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz