TÜSİAD: Tek kanatla uçamayız

TÜSİAD Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı

8.03.2017 10:29:190
Paylaş Tweet Paylaş
TÜSİAD: Tek kanatla uçamayız
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke olarak demokraside, büyümede ve sosyal kalkınmada hedeflere ulaşmak için “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması”nın en kritik konulardan olduğunu vurguladı.

TÜSİAD’ın yazılı açıklamasında, kadınların eğitim, çalışma hayatı ve yönetim kademeleri başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımının sağlanması gerektiği belirtilerek “Çünkü tek kanatla uçamayız” denildi.

Açıklamada, TÜSİAD’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, demokratik gelişmişlik ve toplumsal refah için kadınların toplumdaki konumunun güçlenmesi gereğini vurgulamak bakımından çok önemli bir gün olduğuna inandığına dikkat çekilerek, “Nüfusun yarısını oluşturan kadınların toplumdaki fırsatlardan eşit yararlanabilmesi, ülke yönetimlerinin başlıca hedefleri arasında olmalıdır” denildi ve şu konuların altı çizildi:

“Eğitim, kadınların hem potansiyelini gerçekleştirmesinin hem de çalışma hayatına giden yolun anahtarı niteliğindedir.

"Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe, işgücüne katılma ve istihdam oranları artmaktadır.

"Her eğitim kademesine kadınların erişimlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar çok değerlidir ve hız kesmeden sürmelidir.

"Cinsiyete dayalı iş bölümü yaklaşımını ortadan kaldıracak önlemler eğitimden başlayarak alınmalı; kız öğrencilerin STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarına yönelmesi teşvik edilmelidir.

"Kadınların sadece yüzde 30’larda seyreden işgücüne katılım ve istihdam oranlarını artıracak politikalar önceliklidir.

"Kadınların özellikle çocuk sahibi olduktan sonra çalışma yaşamından uzaklaştığı göz önünde bulundurularak, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikaları ve bu kapsamda kurumsal çocuk bakım hizmeti sunan kreşlerin yurt çapında yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır.

"Yönetim organlarında daha çok kadının görev alması gereklidir. İşyerinde çeşitliliği artırma doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik hedef odaklı programlar uygulanması; kamu kurumları ve parlamentoda da daha çok kadın temsilinin sağlanması kurumlarımızı ve ülkemizi güçlendirecektir.

"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesi için toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesi gereklidir.

"Şiddete maruz kalan kadının haklarının korunması ve şiddet uygulayanı hiçbir şekilde mazur görmeyen bir anlayışın yerleşmesi, bu toplumsal yaranın kapanması için elzemdir.

"Eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra kurumsal mekanizmalar ve kaynaklar öncelikli olarak harekete geçirilmelidir."

TÜSİAD’ın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili birçok etkinlik düzenlediği, etkinliklere destek olduğu ve bu amaçla çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptığına değinilen açıklamada, son dönemde odaklanılan projeler şöyle özetlendi:

•Özel sektörde kadın katılımına dair McKinsey & Company “Women Matter” Türkiye 2016 araştırmasında TÜSİAD olarak işbirliği yaptık.

•Kadına karşı şiddet konusunda Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”’ne 2015’ten bu yana TÜSİAD olarak destek vermekteyiz.

•İş-aile yaşamının uyumlaştırılması kapsamında kurumsal çocuk bakım hizmetlerinin teşvik edilmesi konusunda TÜSİAD, AÇEV ve PwC işbirliğiyle öneriler geliştirilmektedir.
İstanbul, 7 Mart (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz