Yeni ekonomi paketi açıklandı

YEP kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları"nı açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, BES ve kıdem tazminatında reform olacağını söyledi.

10.04.2019 14:22:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yeni ekonomi paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketini açıkladı.

Albayrak paket içeriğini açıklamadan önce, "Bu paketle ekonomimizin karşılaştığı en temel sorunlara yeterli çözümler sağlayacağını düşündüğümüz adımların ilk aşamasını ele aldık. Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız. Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak" bilgilendirmesini yaptı.

PAKETTE YER ALAN DÜZENLEMELER ŞÖYLE:

Kamu bankalarına 28 milyar lira DİBS

Sermaye güçlendirme stratejisi kapsamında kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS verilmesi planlanıyor.

Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermaye artırması planlanıyor.

Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtımının sınırlandırılması stratejinin bir parçası.

Tahsili gecikmiş alacakların bankacılık sektörü için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz.

Kamu bankalarının sermaye yeterliliğini ve likiditesini artıracağız.

Bazı sorunlu kredilerin bankaların ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilmesi planlanıyor. Bu fonlar arasında enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu var.

Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

Sorunlu varlıkları dışarı çıkaracağız

Kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı, konkordato ve kredi yapılandırmayı yeni yasal çerçeveyle ele alacağız.

Alacak tahsilini hızlandıracağımız bir çerçeve oluşturacağız, en başarılı uluslararası modeli ülkemize uyarlayacağız.

Bankacılık sektörünün aktif kalitesini artıracak bir yapıyı başlatıyoruz, kamunun olmadığı bir yapıda sorunlu varlıkları borç hisse takasıyla dışarı çıkaracağız.

Gönüllü BES'te hedef 100 milyar TL

BES ve kıdem tazminatının yeniden yapılandırılması, tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu planlanıyor.

2020'den itibaren her yıl OKS artı gönüllü BES'te en az 100 milyar TL fon biriktirilmesi öngörülüyor.

Beş yıl içinde milli gelirin yüzde 10'unu aşan bir toplam fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor.

Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun hayata geçirilmesi, Milli Reasürans Şirketi'nin faaliyete başlaması hedefleniyor.

İhracat ve üretim odaklı kredi arzı kapsamında kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvikini sağlayacak bir yapının FİKKO bünyesinde kurulması planlanıyor.

Mali şeffaflık artırılacak, kurumsal yönetim standartları yükseltilecek.

Reel sektörle ilgili toplam riski 100 milyon TL üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu olması hedefleniyor.

Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulması planlanıyor.

Bütçe disiplini alanında YEP 2019 tasarruf ve gelir artırıcı tedbirleriyle 76 milyar TL devreye alınacak dedik, bunun 44 milyar TL'lik kısmını uygulamaya aldık.

Gelirleri daha da artırmak için yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak, enflasyon etkisi minimum olacak bazı adımlar atacağız.

Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak

Enflasyon ile mücadele kapsamında tarımda bölge bazında arz talep planlanacak, sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.

Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak, kurumsal altyapı tesis edilecek.

Kooperatifçilik odaklı gıdada ulusal markalaşma sağlanacak.

Sera A.Ş. kurularak toplam sera üretiminin yüzde 25'inin karşılanması hedefleniyor.

Hal yasası ve gıda regülasyonuyla üretici ve kooperatiflerin hal içindeki payı artırılacak.

İstisna ve muafiyetler azaltılacak

Yeni vergi mimarisi kapsamında istisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi düşürülecek.

Beyanname yaygınlaştırılacak, gelire göre artan oranlarda vergilendirme planlanıyor.

Vergi dönüşümünde önemli bir alan mükellef hakları, mükellef hakları icra kurulu kuracağız.

İhracat-üretim stratejik planlamada 7 stratejik sektör var; enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv, bilişim.

Gıda enflasyonunda yapısal önlemler alınacak, enflasyonda kalıcı düşüş olacak.

Aile Bakanlığı, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için yeni reform paketini bu yıl açıklayacak.

Varlık Fonu stratejik sektörler yatırım planlaması yapılması öngörülüyor.

Yargı reformu çalışmaları sürüyor

Yargı reformu strateji belgesinin güncellenme çalışmaları sürüyor, Adalet Bakanlığı yıl içinde paylaşacak.

Ağustos ayında yayımlanacak planla ihracatta devlet yardımları yeniden düzenlenecek, birim ihraç fiyatları yükseltilecek.

Sanayide yerlileştirme programıyla 300 ürünün yerlileştirilmesi planlanıyor, Mayıs'ta açıklanacak.

Bu yıl YEP planlarıyla uyumlu şekilde turist sayısını 50 milyonun üzerinde, turizm gelirlerinin 35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmekte.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz