İşten çıkarma 3 ay yasaklandı

62 maddelik torba kanun teklifinde istihdamı korumak için sert bir önlem alınarak işten çıkarmalar üç aylığına yasaklandı. Cumhurbaşkanı işten çıkarma yasağını 6 aylığına uzatabilecek.

9.04.2020 09:11:000
Paylaş Tweet Paylaş
İşten çıkarma 3 ay yasaklandı

Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesi kapsamında ekonomik, sosyal ve tıbbi alanda düzenlemeler içeren yürütme ve yürürlük dahil 62 maddelik torba kanun teklifi hazırlandı.

Torba yasada istihdamı korumak için sert bir önlem alınarak işten çıkarmalar üç aylığına yasaklandı. Cumhurbaşkanı işten çıkarma yasağını 6 aylığına uzatabilecek. Düzenleme 4857 sayılı İş Kanununa “Geçici İstihdam Güvencesi” başlığı ile bir geçici madde ilavesiyle yapıldı. Buna göre, iş kanunu kapsamında olan veya olmayah her türlü işçinin iş sözleşmesinin, covid-19 salgın hastalık nedeniyle kamu yararı gözetilerek ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra üç ay süreyle işçi çıkarılamaması hükme bağlandı.

Tedavi edilemez hastalık nedeniyle işçi atılabilecek

Kanun teklifinde, işçinin tedavi edilemeyecek hastalık nedeniyle işten atılabilmesine imkan sağlandı. Teklifte istisna tutulan İş Kanunun 25. Maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi, “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda” işçinin işten çıkarılabilmesini düzenliyor.

Teklife göre işten çıkarma yasaklandı ancak ücretsiz izne çıkarmaya aynı süreler kapsamında izin verildi.

Ücretsiz izne çıkarılanlar ile daha önce işten çıkarılanlara destek verilecek

Ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 TL yardım yapılmasına ilişkin hüküm teklifte yer aldı. Bu yardımı alanlar çalıştırılırsa işverene ceza kesilecek. Yardımın süresini de Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek. Düzenleme 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 24. Maddenin eklenmesi şeklinde yapıldı.

Bakım hizmetlerinde yetki verildi

Kanun teklifiyle salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, yardım yapılacak kişinin “gelir ölçütünün” belirlenme şartı kaldırılarak, ihtiyaç olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti ödenebilecek.

Hazine arazilerinin “kat karşılığı verilmesi” imkanı sağlandı

Kanun teklifiyle Devlet İhale Kanununda istisna açılarak, salgın da mücbir sebepler arasına alınarak sözleşme feshi imkanı sağlandı.

Teklif ile ayrıca, Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerlerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına da imkan sağlayan düzenleme yapıldı. Ayrıca Hazine taşınmazlarına yönelik ihalalelerin elektronik ortamda yapılmasına da izin verildi.

Bir başka madde ile de Hazine taşınmazlarını kullananların satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, hasılat payı vb. bedeller ile ecrimisil bedellerinin mücbir sebep halinin devamı süresince alınmaması, erteleme, indirim, taksitlendirme yapılması, bu işlemlere ilişkin faiz alınmaması veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranının uygulanması konularında ve diğer hususlarda düzenleme yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki verildi.

Ayrıca genel olarak Devlet İhale Kanununa bir ek madde konularak, “satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerinin ihalelerinin” elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlandı. Madde ile ihalenin hazırlık, yapılması ve sonuçlandırılmasına yönelik bütün işlemler elektronik ortamda yapılabilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun için bir usul ve esas yönetmeliği çıkaracak.

Özel halk otobüsleri ve dolmuşçulara gelir desteği

Belediye meclisleri, özel halk otobüsü veya dolmuşlar gibi belediyeye bedel ödeyerek taşımacılık yapanlara gelir desteği kararı alabilecek. Firmaların belediyelere ödediği reklam, çevre temizlik vergisi gibi ödemeleri de ertelendi.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz