"1 Numaralı önceliğim"

Dev grupların başındaki isimler, yeni dönemde daha çok kendi faaliyet alanlarıyla ilgileneceğe benziyor.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
1 Numaralı önceliğim 

Aslında dünya gündemi oldukça yoğun... Ortadoğu'daki hareketlilik, Libya'ya yapılan müdahale, petrol fiyatlarındaki dalgalanma, Japonya'daki deprem, nükleer santral krizi geçtiğimiz ay yaşadığımız olaylardan sadece birkaçı. Kuşkusuz Türkiye'de de gözler bu gelişmelere çevrilmiş durumda. Tüm bu gelişmeler ışığında Türk ekonomi dünyasının önemli aktörlerinin planlarında büyük bir değişim olmaması ise dikkat çekici. Konuştuğumuz dev holding ve şirket kaptanlarının çoğu, 2011'de ajandalarında yatırım, kârlılık ve büyüme gibi konuların yer alacağı­nı söylüyor. Kendilerini en fazla yoracak ve ilgilendi­recek konuların ise yine kendi faaliyet alanlarından kaynaklanacağı düşüncesindeler. 2011 yılında üzerin­de çalışacakları konuların sonuçları hakkında ise her biri emin konuşuyor. Planlarını net şekilde yapmış ol­manın rahatlığı içindeler. Onların yeni dönem planları ise Türk ekonomi dünyasının 2011 gündeminin ne ola­cağıyla ilgili önemli ipuçları ve mesajlar içeriyor.

 SABANCI'NIN YATIRIM YILI
Türkiye'nin önde gelen topluluklarından Sabancı Holding'de 2011, "yatırım yılı" olarak kodlanmış durum­ önemli konuların yatırım odaklı olduğunu söylü­yor.Hedeflerinin satışları artırmak olduğunun altını çi­ziyor ve"2011'de net satışlarımız artmaya devam ede­cek.2010'da 20,6 milyar TL olan konsolide net satışı­mızı yüzde 11 artışla 22,8 milyar TL civarına ulaştıra­cağımızı öngörüyoruz" diye konuşuyor.
Yatırımlarda yüzde 83'lük önemli bir artış hedefle­yen Kurtul, 2 milyar 61 milyon dolarlık bir yatırıma im­za atacaklarına dikkat çekiyor. En önemli yatırım ka­lemlerinin enerji olacağını belirtiyor ve yeni dönemde kendi ajandasında da enerjinin önemli bir yer alacağı­nı şu sözlerle ifade ediyor: "2 milyar 61 milyon dolar yatırımımızın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan 1,4 milyar doları enerji sektörü­ne ayıracağız. Topluluk olarak ülkemizin enerji darbo­ğazını aşmasına güvenilir ve sürdürülebilir çözümlerle liderlik edeceğiz. Türkiye'de gelecek 10 yılda elektrik talebinin yıllık ortalama yüzde 7 artması bekleniyor. Talebin güvenli şekilde karşılanması için orta vadede, her yıl 4 -5 bin megavat kurulu güç ya­tırım yapılması gerekli. Sabancı Holding Enerjisa ile üretim, dağıtım, toptan ve perakende ticareti kapsayan bütünsel bir yaklaşımla Türkiye elektrik enerjisi sek­töründe liderlik hedefliyor. 2015 hedefi­miz, büyüyen grup cirosunun içinde enerji grubunun payını yüzde 15'e çıkarmak. 2015 yılı sonuna kadar yalnızca elektrik üretimi alanında 6 milyar Euro yatırım yapmış olacağız. Krizin etkilerini geride bırakan sanayi şirketlerimiz ise tekrar kârlı büyüme trendinde. Sektörle­rinde lider Yünsa, Olmuksa ve Advansa gibi sanayi şirketlerimiz, yerel güçlerini küresel rekabette öne geçmek için kul­lanacak. 2011 yılında Teknosa olarak 1 milyar dolarlık net satış hedefimiz var. Çimento sektöründe lider olan şirketle­rimiz ise 2011'den itibaren bölgesel yatı­rımlara ağırlık verecek."

ODAKLANMAYA DEVAM
Koç Holding'in son birkaç yıldır "odaklanma stratejisi" etrafında şirket sayılarında önemli bir konsolidasyona gittiği biliniyor. CEO Turgay Durak'a göre odaklanma stratejinin olumlu sonuçları birçok alanda kendini gös­teriyor. Hatta bu nedenle Durak, yeni dönemde de bu stratejiye sıkı sıkıya bağlı kalacaklarının sinyallerini ve­riyor. Yeni döneme de damgasını vuracak portföy stra­tejisinin temelinde optimum çeşitlendirme prensibinin yattığına değiniyor ve ekliyor:
"Biz bir yandan farklı alanlarda faaliyet göstererek bu alanların kendilerine özgü risklerinin birbirlerini
dengelemelerini sağlamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan da bu alanların sayısını sınırlandırarak kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmayı, ana faaliyet alanlarımızın tü­münde gerekli rekabet gücüne sahip olmayı amaçlı­yoruz.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz