Büyük fırsat dönemindeyiz

2014 yıl sonu için sorunlu kredi oranının yüzde 6-6,5 düzeyine çıkmasını beklediğinin de altını çizen Deniz Faktoring Genel Müdürü Mustafa Şahan, sektör ve şirketi için 2014 yılını değerlendirdi...

1.06.2014 13:55:420
Paylaş Tweet Paylaş
Büyük fırsat dönemindeyiz
Bankaların frene bastığı kriz dönemlerinde faktoringe gün doğuyor. Deniz Faktoring Genel Müdürü Mustafa Şahan da yeni dönemde faktoringdeki büyük fırsatlara dikkat çekiyor. “Bu dönemlerde iki yönden fırsat oluşur.

Bankacılık kredi kaynaklarına ulaşamayan bir kesim, doğal olarak faktoring sektörüne yönelir. İş hacmimiz artar. İkinci fırsat da faizlerin yükseldiği dönemde, kâr marjları yükselir” diyor. Şahan, faktoring şirketlerini sektörde yüzde 5,5-6 seviyesinde olan sorunlu kredilerin artmaması konusunda da uyarıyor.

Faktoring sektörü, 2014 yılına iyimser başlıyor. Öyle ki 2013 ilk 9 ay verilerine göre sektörün üçüncüsü olan Deniz Faktoring, ocak ayında işlem hacmini yüzde 48 büyütmeyi başardı. Deniz Faktoring Genel Müdürü Mustafa Şahan, bu yıl genelinde de şirketi yüzde 40 büyütmeyi hedefliyor.

Zaten Şahan’a göre yaşadığımız ekonomik konjonktür, faktoring sektörüne önemli fırsatlar sunuyor. “Bankacılık sektörü bu tip kriz ortamlarında daha hızlı refleks verir, krizlerde ayağını frene daha sert basar. KOBİ’lerin kredilerinin kesilmesi söz konusu olur” diyen Şahan, bu yıl sektöre yüzde 1520 büyüme getirmesini beklediği fırsatları ise şöyle özetliyor:

“Aslında bu dönemlerde iki yönden fırsat oluşur. İlki, bankacılık kredi kaynaklarına ulaşamayan bir kesim şirket, doğal olarak faktoring sektörüne yönelir. İş hacmimiz artar. İkinci fırsat da faizlerin yükseldiği dönemde, kâr marjları yükselir.”

Bu yıl ihracatın artmasına paralel olarak ihracat faktoringinin de yüzde 25-30 büyümesi bekleniyor. Şahan, bu ekonomik ortamda faktoring şirketleri için en hayati konunun sorunlu kredilerin iyi yönetilmesi olduğunu söylüyor. Bugün faktoring sektöründe sorunlu kredi oranının yüzde 5,5- 6 seviyelerinde olduğuna dikkat çekiyor.~
2014 yıl sonu için sorunlu kredi oranının yüzde 6-6,5 düzeyine çıkmasını beklediğinin de altını çiziyor. Deniz Faktoring Genel Müdürü Mustafa Şahan, sektör ve şirketi için 2014 yılını değerlendirdi:

Bu yıl faktoring sektörü için nasıl başladı?
2013 faktoring sektörü için hedeflenen rakamların yakalandığı, iyi bir yıl olarak hatırlanacak. Eylül 2013 itibarıyla sektörün toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 20 milyar TL’ye, işlem hacmi ise 68 milyar TL ciroya ulaştı. 2013 yıl sonunu da 95-100 milyar TL işlem hacmiyle kapatırız diye düşünüyorum.

2014 yılı için de sektör genelinde yüzde 15-20’lik bir büyümeyle yıl sonunda 115 milyar TL hacim bekliyoruz. Deniz Faktoring olarak biz bu yıl yüzde 40 büyüme bütçeledik. Ocak ayı rakamlarımız da gayet iyi geldi.

2013 Ocak ayında ciromuz 298 milyon TL idi. Bu yıl ocak ayında ise 441 milyon TL ciro yaptık. Yani biz yılın ilk ayında yüzde 48’lik büyüme gerçekleştirdik. Sektör için de yılın iyi başladığını düşünüyorum.

Ekonomik konjonktür nedeniyle bu yıl bankaların, özellikle KOBİ tarafında fon yaratmada tedbirli olması bekleniyor. Bu tablo, faktoring sektörünü olumlu etkiler mi?
Evet, sektör bu yıla dünyada ve Türkiye’deki ekonomik ve siyasi konjonktürün değişmesine paralel başladı. Böyle dönemler aslında faktoring sektörü için önemli fırsat yaratır. Bankacılık sektörü bu tip kriz ortamlarında daha hızlı refleks verir, krizlerde ayağını frene daha sert atar.

KOBİ’lerin kredilerinin kesilmesi söz konusu olur. Aslında bu dönemlerde iki yönden fırsat oluşur. İlki, bankacılık kredi kaynaklarına ulaşamayan bir kesim şirket, doğal olarak faktoring sektörüne yönelir. ~
İş hacmimiz artar. İkinci fırsat da faizlerin yükseldiği dönemde, tüm finans sektörü için kâr marjları yükselir. Faizlerin düştüğü ortamda fiyat rekabeti oluşur, pastayı paylaşmak için fiyatlar düşer. Oysa bu dönemlerin kârlılığa olumlu yansıması olabilir.

Tabii bu karışık günler ne kadar devam edecek onu kestirebilmek mümkün değil. Ama bu açılardan bakınca faktoring sektörü için önemli fırsatlar söz konusu olabilir. Tabii bu dönemde faktoring şirketlerinin sorunlu kredilerini iyi yönetmesi çok önem kazanıyor. Bir puan fazla kâr marjı yakalayacağım diye hatalı bir aktif oluşturduğunuzda zarar oluşur.

Şu an sektörde sorunlu kredi oranı ne?
Faktoring sektöründe sorunlu kredi oranı yüzde 5,5-6 seviyelerinde. Bu anlamda biz sektörün en iyi şirketlerindeniz. Bizim sorunlu kredi oranımız yüzde 1,7. 2014 yılında sorunlu kredilerde ne kadar bozulma olacağını tahmin etmek mümkün değil.

Deniz Faktoring için biz, bu oranın yüzde 2’ye çıkabileceğini düşünerek bütçemizi yaptık. Sektör için de sorunlu kredilerin yüzde 6-6,5 düzeyine çıkmasını bekleyebiliriz.

İhracat faktoringi için nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?
İhracat faktoringinde büyüme, direkt ülke ekonomisindeki büyümeye paralel oluyor. Bu yıl ihracat faktoringinin, yüzde 25-30 arasında bir oranla yani yurtiçi faktoring işlemlerinden daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum.

Türkiye’de ihracat arttıkça o kaynaktan beslenen faktoring firmalarının da payı artacak. Bugün ihracat faktoringinin toplam sektör cirosunda payı yüzde 10. Ben önümüzdeki 3-5 yıl içinde bu payın yüzde 15’lere kadar gitmesini bekliyorum.~
Bu büyümeyi destekleyecek konulardan biri de Eximbank kaynağının artık faktoring şirketlerince ulaşılabilir hale gelmesi olacak. Geçen yıl yaptığımız protokolle aynı bankalar gibi Eximbank kaynağını ihracatçı şirketlere kullandırabileceğiz.

Peki kurlardaki hareket de bu anlamda fak-toring şirketlerinin lehine mi?
İhracat faktoringi için bakarsak işlem hacmini artırmada pozitif bir yansıması olur. Ancak sektörün işlem hacminin yüzde 90’ını oluşturan yurtiçi faktoring işlemlerine olumsuz yansıma ihtimali daha yüksek.

Şirketlerin maliyetlerindeki artış, sorunlu kredi yaratma potansiyelini de beraberinde getiriyor. Türkiye çok dolarize olmuş bir ekonomiye sahip. Küçük ölçekli şirketler bile farkına varmadan kur riski taşıyor.

Bu yıl için gördüğünüz en önemli risk bu, değil mi?
Kurun bu şekilde kontrolsüz arttığı dönemlerde şirketlerin kredilerinde problem yaşama ihtimali artıyor. Sorunlu krediler, faktoring sektörü için en önemli risk. Faktoring sektörü, faizlerin ve kurların yükselmesinden etkilenmeyecek bir şirket segmentiyle çalışıyor gibi görünse de biz büyük firmaların kur riski taşıyan tedarikçileriyle de çalışıyoruz.

Ana firmada yaşanan sıkıntı, tedarikçilerine ve o firmayla çalışanlara kadar geliyor. Geçmişte sektörde bu tip sıkıntıları yaşadık. Dolayısıyla bu yıl, temel sıkıntı şirketlerin yaşanacak sorunları bize yani faktoring şirketlerine yansıtması olacak.

Faktoring şirketleri kazançlarını bir anda kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya gelecek. Bu yıl çok ciddi bir aktif yönetimi, güçlü kredi kültürü lazım.

Bu yıl vadeler aynı devam eder diye düşünüyorum. Sektörün en önemli özelliği, kısa vadeli işler yapıyor olması. Ekonomi stabil olduğunda piyasa vadeyi biraz açar, faktoringde de vadeler açılır. Ama bugünkü gibi kriz ortamlarında tüm şirketler vadeyi kısmaya bakar. Şu anki piyasada vade 90 gün. Bu yıl da bu vadelerle devam eder. ~
"KÂRLILIK DÜŞÜŞTE"
7 YILDA KÂR YÜZDE 2 KÜÇÜLDÜ

Faktoring sektörünün kârlılığı dışarıdan algılandığı kadar yüksek değil. Son 7 yılın ortalamasında yani 2006 yılından bu yana faktoring alacakları yüzde 25 büyüdü; kârlılık ise ortalama yüzde 2 küçüldü.

2008 yılı sonunda sektörün kârlılığı 439 milyon TL’ydi. 2013 ilk 9 ay sonuçlarına göre ise 439 milyon TL kâr var. Bu hesapla 2013 yılını sektör, 580 milyon TL kâr ile kapatır. 2012 yılında sektörün ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 17,9’du.

2013 ilk 9 ay özkaynak kârlılığı ise yüzde 11 oldu. Bu açından bakınca faktoring sektöründe kâr yaratmak zorlaşıyor. Ekonominin istikrarlı olduğu dönemlerde kâr marjları düşüyor. Kâr yaratmak ancak ölçekle mümkün hale geliyor. Bu durumda da küçük faktoring şirketleri kâr yaratmakta zorlanıyor.

KÜÇÜKLER GİDER
Bu nedenle ben şirket sayısının düşeceğini düşünüyorum. Kâr marjlarının düşmesi, bu alanı yatırımcılar açısından cazip olmaktan çıkarabilir. İkinci neden de yeni yasayla birlikte regülasyon, 2015 yıl sonuna kadar 20 milyon TL minimum sermaye zorunluluğu getirdi.

Sermaye tabanının yükselmesine bağlı olarak şirket sayısı azalabilir. Ancak oyuncu sayısı çok ciddi olarak değişmez. Çünkü oyundan ayrılan küçükler olduğu kadar yabancı girme ihtimali de var.

Finans sektörüne ilgi duyan yabancı yatırımcının girebileceği tek alan faktoring sektörü. Sermaye tabanı yüksek değil ve hala cazibesini koruyor. Bu anlamda yeni gelen yabancılarla sektörde şirket sayısında ciddi azalma beklemiyorum.

"YÜZDE 40 BÜYÜYECEĞİZ"
SIRALAMADA ÖNE ÇIKACAĞIZ

2013 yılında 1,9 milyar TL toplam kredi sağladık. Ciromuz yüzde 35 büyümeyle 5,1 milyar TL oldu. 2013 sonunda 51 milyon TL kâr ettik. 2014’te hedefimiz, yüzde 40 büyümeyle 7 milyar TL ciroya ulaşmak olacak. ~
İlk 9 ay sonuçlarına göre Deniz Faktoring, sektörde en büyük 3’üncü şirket. İkinci şirket ile aramızda sembolik 40 bin TL bir fark var. İhracat faktoringinde de 2010 yıl sonunda 6’ncı sıradayken 2013 ilk 9 ay sonunda 3’üncü sıraya çıktık. Ciddi bir büyümemiz oldu.

Yıl sonunda sektör ciro sıralamasında daha önde olacağımızı tahmin ediyorum. Bu yıl kendimize ciro tarafında yüzde 40’lık iddialı bir büyüme hedefi koyduk. Bu yılın ocak ayında yüzde 48 büyüme gerçekleştirdik. Bu trendi devam ettirebilirsek hedefimizi kolay yakalarız.

YÜZÜMÜZÜ DENİZBANK’A DÖNDÜK

12 yıllık Denizbank geçmişi sonrası 2011 sonunda genel müdür oldum. Denizbank ağını çok iyi bilirim. Denizbank’ta portal anlayışı vardır. İştirakler ve banka birbirini rakip olarak görmez. Bu nedenle müthiş bir sinerjimiz var.

Sayılarla açıklamak gerekirse 2011 başında Denizbank şubelerinin faktoring işlem payından aldığı pay yüzde 13’tü. Bugün ise işlem hacmimizin yüzde 50’si banka şubelerinden geliyor. Biz yüzümüzü Denizbank’a çevirdik.

Böylece bankanın 700 şubesi ve 16 bölge müdürlüğümüzle her ilde varız. Ayrıca küçük işlemler için ayrı bir yapılanmamız mevcut. Geçmiş 3 yılda müşteri sayımız neredeyse 2,5 katına çıktı. Bugün üstünde kredi bakiyesi olan müşteri sayısı 5 bin.

İşlem hacmimizin yüzde 11-12’si KOBİ’lerden oluşuyor. 3 yılda bu payı yüzde 40’a çıkarmak istiyoruz. Yeni bir BT yatırımı ile kObİ Scoring modeli geliştirdik. 30 çeki 30 dakikada inceleyebilir ve yapabilir hale geliyoruz.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz