Sürdürülebilirlikte dengeli yapı oluşturduk

Ahmet Ümit Danışman, sürdürülebilirlik konusunda yaptıklarını ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlattı

1.10.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Sürdürülebilirlikte dengeli yapı oluşturduk
YATIRIMLARINI yaparken sürdürülebilirlik konusuna dikkat eden Akener-ji, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırım yapan ilk özel şirketlerden biri olarak 2009’da Ayyıldız rüzgar santralini faaliyete geçirdi. Bu dönemden sonra sürdürülebilirlik konusunda yaptıklarını ve önümüzdeki dönem hedeflerini Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman anlattı.

Sürdürülebilirliği sektörünüz ve ekonomi için önemli kılan etkenler neler?
-
Dünyadaki toplumsal ve çevresel sorunlar hakkında farkındalığın giderek arttığı, şirketlerin performansının sadece kârlılıkla değil, aynı zamanda toplumsal ve sosyal duyarlılıklarıyla da ölçüldüğü bir döneme girdik. Geçmiş dönemlerde sadece ortaklarına karşı sorumlu olan şirketler, günümüz iş dünyasında artık müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, yasal düzenleyiciler ve faaliyet gösterilen sosyal çevreyi de içeren daha kapsamlı bir paydaş grubuna karşı hesap vermek durumundadır. Paydaşlar, şirketlerden mali tabloların yanı sıra ürün ve hizmetleriyle toplumun geneline ve çevreye yaptıkları etkileri de açıklamasını bekliyor. Üretim yöntemleri, tedarik zinciri ve toplumsal yükümlülükler, sürdürülebilirlik anlayışının çatısını oluşturuyor. Sürdürülebilirlik kavramı, ekonomik beklentilerin çevresel ve sosyal duyarlılıkla karşılanması açısından tüm sektörler için stratejik bir konu olmakla birlikte, enerjinin sera gazı emisyonları üzerindeki etkisi konunun enerji sektörü için önemi daha da attırmaktadır. TÜIK verilerine göre, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının sektörel dağılımında elektrik üretimi yüzde 25, ulaştırma ve diğer sektörler dahil genel olarak enerji sektörü ise yüzde 75 paya sahip.

Sürdürülebilirlik stratejisi şirketinizde ne zaman başlatıldı?
-
Akenerji, sürdürülebilirliğin önemini çok erken dönemde fark etmiş bir şirket olarak, öncelikle yatırım kararlarında yenilenebilir kaynaklara yer verilen dengeli bir yapı oluşturdu. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırım yapan ilk özel şirketlerden biri olarak 2009’da Ayyıldız rüzgar santralini faaliyete geçiren Akenerji, 2010 yılında devreye aldığı beş hidroelektrik santralının yanı sıra, 2012 yılında devreye aldığı üç yeni hidroelektrik santrali ile birlikte 745 MW’lık üretim portföyü içerisindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 52’ye çıkarttı. Bu, Türkiye’de kurulu gücü 500 MW’ın üzerinde olan elektrik üretim şirketleri arasında görülen en yüksek yenilenebilir kurulu güç oranıdır. Ulusal Karbon siciline kaydı gerçekleşen ilk şirket olan Akenerji, bu kapsamda her yıl yaklaşık 1 milyon ton CO2 salımını engelleme, başka bir deyişle doğaya 82.600 hektar alanda yaklaşık 42 milyon ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer katkıda bulunma taahhüdü verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz