"Endeksin İlk Hedefi 90 Sent"

Bora Tezgüler / Koç Yatırım Araştırma Müdürü    Bora Tezgüler, Koç Yatırım’ın araştırma müdürü… İMKB 100 Endeksi’nin değerini, yönünü tahmin ederken, geleceğe yönelik piyasa değeri yakla...

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Endeksin İlk Hedefi 90 Sent
Bora Tezgüler / Koç Yatırım Araştırma Müdürü  
 
Bora Tezgüler, Koç Yatırım’ın araştırma müdürü… İMKB 100 Endeksi’nin değerini, yönünü tahmin ederken, geleceğe yönelik piyasa değeri yaklaşımını kullanıyor. Buna göre, yaz ayları için 90 sent tahmini yapıyor. IMF ve AB cephesinde işlerin yolunda gitmesi durumunda, yabancıların da etkili olabileceğini söylüyor. Tezgüler, “IMF ve AB reformları yaz bitmeden tamamlanırsa, olumlu bir altyapı oluşur. Şu anki seviyelerin çok cazip olduğunu düşünüyorum” diyor.  
 
Borsaya yatırım yapmayı planlayanlar artık bir yerine iki kez düşünmeye başladı. Çünkü, borsanın tepkilerini önceden tahmin etmek neredeyse imkansız hale geldi. Temel ve teknik analizler ise artık tek başına yeterli olmuyor.  
 
Koç Yatırım’ın araştırma bölümü de buradan yola çıkarak, İMKB-100 Endeksi içindeki hisse senetlerinin çeşitli yöntemlerle değer tespitini yaparak, geleceğe ilişkin piyasa değerlerini buluyor. Hisse senetlerinin hedef piyasa değerlerini baz alarak da hedef endeks değerini tespit ediyorlar.  
 
Koç Yatırım Araştırma Müdürü Bora Tezgüler, bu çalışmaya göre, endeksin yaz aylarında 90 sente ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Endeksin yükselişinde, temel rol oynayacak sektörleri ise, banka, holding, sanayi olarak sıralıyor.  
 
Bora Tezgüler’e göre, bu sektörler içinde yer alan ve hedef piyasa değerine göre, şu anda en fazla dikkat çeken hisse senetleri ise, Akbank, Sabancı Holding, Koç Holding, Tüpraş ve Vestel.    
 
Koç Yatırım Araştırma Müdürü Bora Tezgüler, hedef değerler konusunda yaptıkları çalışmanın içeriğini ve sonuçlarını Capital’e anlattı.  
 
Endeksin hedef değerini nasıl hesaplıyorsunuz? Sistemin çalışma esasından bahseder misiniz?  
 
Endeks için hedef piyasa değerleme çalışmamız, İMKB-100 Endeksi’ndeki hisseleri kapsıyor. İMKB-100 Endeksi’nde yer alan hisseleri analistlerimiz inceliyor. Bu şirketlerle ilgili tahminler yapıyorlar. Bu tahminler doğrultusunda şirketler için bir değer tespitinde bulunuyorlar.  
 
Değer tespitinde bulunmak için de iki yöntem kullanıyoruz. Bunlardan biri indirgenmiş nakit akımları yöntemi, diğeri de piyasa çarpanları yöntemi. Ancak, indirgenmiş nakit akımları yöntemini Türkiye için uygulamak zor. Ama gösterge niteliği olması açısından kullanılıyor.  
 
Piyasa çarpanları yöntemi ise hem yurtiçindeki benzer şirketlerle karşılaştırmak hem de uluslararası şirketlerle karşılaştırmak şeklinde yapılıyor. Bu yöntemde hisselerin firma değeri/satışlar rasyosu ile firma değeri/FVAÖK rasyoları kullanılıyor. Bu rasyolarla bir tespitte bulunulmaya çalışılıyor.  
 
Bir şirketin değerini bu yöntemlerle tespit ederken, hem uluslararası hem de yurtiçindeki benzer şirketlerin aynı oranlarına bakıyoruz. Bunların ortalaması, medyanından bir tespitte bulunulmaya çalışılıyor. Her bir şirket için bir piyasa değeri tespit edildiğinde bunun toplamı alınıyor. Buna göre mevcut piyasa değerine göre ne kadar uzaklıkta olduğu tespit ediliyor. Bu çerçevede de endeks için hedef değeri tespit ediyoruz.  
 
Çalışmanıza göre, önümüzdeki dönemde borsada nasıl bir trend izlenecek?  
 
Kısa vadede özellikle bugünlerde piyasalarda biraz tedirginlik görünüyor. Bu büyük ölçüde hükümetin IMF reformlarında gecikmesinden kaynaklanıyor. Ancak, hem geçmiş tecrübelere bakarak hem de mevcut konjonktürü değerlendirdiğimiz zaman, hükümetin reformları çok daha fazla geciktirmeden yürürlüğe koyacağını düşünüyoruz. Gecikme olsa da eninde sonunda hükümetin bu reformları yürürlüğe koyacağına inanıyoruz. Bu nedenle kısa vadeli tedirgin atmosferin daha olumlu bir noktaya ulaşacağını düşünüyoruz.  
 
Peki bu olumlu hava endeksi nereye taşıyacak? Yaptığınız çalışmaya göre endeksin hedef piyasa değeri nedir?  
 
Hedef piyasa değeri çalışmamıza göre, şu anda tespit ettiğimiz hedef  İMKB-100 Endeksi için 90 sent seviyeleridir. Bu bizim yaz ayları için tespit ettiğimiz endeks değeridir.  
 
Size göre, endeksin bu seviyeye gelmesinde hangi sektörler ana rolü üstlenecek?  
 
Burada bazı hisse senetlerinin lokomotif olacağını düşünüyoruz. Bunların içerisinde bankaların ağırlığı var. Bazı belli başlı büyük sanayi şirketleri ve bazı büyük holdingler yer alıyor.  
 
Neden bankalar?  
 
Bono faizlerinde yaşanan düşüşlerle birlikte bankaların bilançolarındaki bono portföyleri de olumlu etkilenecek. Bu nedenle özellikle 6 aylık mali tablolarında iyi bir kar sağlayacaklarını düşünüyoruz. Bu olumlu hava tekrar oluştuğunda, bankalara da alım gelerek, bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz.  
 
Holdingleri hareketlendirecek ana neden ne olacak?  
 
IMF ile ilişkiler nedeniyle piyasalarda oluşan kısa vadeli olumsuz ortam atlatıldığında, olumluya geçeceğiz diyoruz. Bu da ekonomideki canlanmayla birlikte olacak. Sanayi üretim rakamlarında, özel sektör tarafındaki büyüme rakamları çok olumlu. Kapasite kullanım oranı beklenenin üstünde çıktı. Dolayısıyla, ekonomiden sürekli büyüme işaretleri alıyoruz. Bu da borsa için çok olumlu.  
 
Özellikle büyük holdingler, ekonominin çeşitli sektörlerini temsil ettiği için öne çıkıyor. Bu hisseler ekonomik canlanmayı temsil ettiği için öne çıkıyor.  
 
Hedef piyasa değerlerine göre müşterileriniz için oluşturduğunuz bir tavsiye listesi var mı? Burada hangi hisse senetleri ön plana çıkıyor?  
 
Bu hedef piyasa değerleri tespitinden yola çıkak iki tane tavsiye listesi oluşturuyoruz. Birinde piyasa değeri ve likiditesi yüksek hisse senetleri bulunuyor. Diğerinde ise piyasa değeri daha küçük, likiditesi daha düşük hisse senetleri yer alıyor.  
 
İki liste oluşturduğumuzda, yüksek piyasa değerli, likiditesi yüksek hisse senetlerinin riski daha düşük, diğer listedekilerin ise riski daha yüksek oluyor. Dolayısıyla, yatırımcılar, risk profillerine, göre iki liste arasında tercih yapma şansına sahip oluyor. Bunun yanı sıra, her iki listeden de seçim yaparak daha dengeli bir portföy oluşturabiliyorlar.  
 
Bu listelerden, yani hedef değerleme çalışmalarımızdan bizim için cazip görünen hisseler, özellikle büyük piyasa değeri listesinde gördüğümüz, Koç Holding, Sabancı Holding, Tüpraş, Vestel ve Tofaş ön plana çıkan hisse senetleri.  
 
Neden özellikle Tofaş? Otomotiv sektöründeki canlanma örneğin Ford Otosan’a da yansımayacak mı?  
 
Tofaş’ın hedef piyasa değeri iskontolu. Ford Otosan’ın hedefine ulaştığını gördüğümüz için, tavsiye listesinde bulunmuyor. Aslında her iki şirkette hem ihracatları çok güçlü olduğundan hem de yurtiçi tarafında canlanma yaşandığından dikkat çekici. Üstelik otomotiv sektöründeki canlanmanın 2003 yılının kalan kısmında artarak devam etmesini bekliyoruz.  
 
Holdingler arasında Koç Holding ve Sabancı Holding’in öne çıktığını söylediniz. Neden?  
 
Koç Holding ve Sabancı Holding’i de ekonomik canlanmayı iyi temsil edeceğini düşündüğümüz için tavsiye ediyoruz. Hem net aktif değerine göre değerleme yapılıyor. Özellikle bu iki holdingde mevcut net aktif değerleri, hedef net aktif değerimize göre iskontolu olduğu için beğeniyoruz. Artı her iki hisse senedi de çok sayıda sektörü temsil ediyor. Bu da onları tavsiye etmemizde etkili bir faktör.  
 
Tüpraş’taki beklentileriniz neler?  
 
Tüpraş’ta halen hedef piyasa değerine göre iskontolu. Ayrıca özelleştirme beklentisi de Tüpraş’ın cazibesini artırıyor.  
 
Sektörleri sayarken, çıkışta bankacılık sektörünün etkili olacağını söylemiştiniz. Burada hangi banka hisseleri ön plana çıkacak?  
 
Şu anda tavsiye listemizde Akbank yer alıyor. Akbank hem bazı banka rasyolarında en iyi en sağlam olduğundan dolayı iyi buluyoruz. Ayrıca, büyük bir bono portföyüne sahip. Dolayısıyla, bu faiz düşüşlerinden en fazla olumlu etkilenecek bankalar arasında yer alıyor.  
 
Ancak Akbank’ın diğer bankalara göre daha pahalı olduğu söyleniyor?  
 
Yine de bizim bankacılık analistimiz, orada bir iskonto buluyor. Zaten rasyolar açısından da sağlam olduğu için o primi yakalamış olduğunu düşünüyoruz.  
 
“BORSA REFORMLARI BEKLİYOR”  
 
Peki size göre borsada hareketlenme ne zaman başlayacak? Alternatif piyasalardaki olumlu hava borsaya ne zaman yansıyacak?  
 
Kısa vadeli bir atkım tedirginlikler var. Ancak, IMF reformlarının geçip, IMF genel kurulunun toplanarak kredi dilimini serbest bırakması halinde piyasalar olumlu etkilenecektir. Bunun yanı sıra, AB reformları çok önemli. 6’ıncı paketten sonra, 7’inci paketinden yaz tatilinden önce yürürlüğe konacağı söyleniyor. Bu iki konu, yani IMF ve AB reformları yaz bitmeden tamamlanırsa, olumlu bir altyapı oluşur. Şu anki seviyelerin çok cazip olduğunu düşünüyorum.  
 
Alternatif piyasalara baktığımızda, bono faizlerindeki düşüşün tam olarak hisse senedi piyasasına yansımadığını görüyoruz. Yaz aylarında enflasyonun da çok düşük seviyelerde seyredeceğini düşünüyorum. Bu nedenle faiz cephesindeki olumlu trend devam edecek.  
 
Döviz kurlarında yükselme yaşanmadan yabancı yatırımcıların piyasa girmeyeceği söyleniyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?  
 
Serbest kurla belirlendiği için onunla ilgili bir beklentimiz yok. Yabancının da bu kura bağlı hareket edeceğini düşünmüyorum. Onlar da bizim gibi hükümetin reformlar konusunda hareketlerini izleyeceğini düşünüyorum. Kısa vadeli işlemlerde yabancı yatırımcı kur farkından zarar etmek istemiyor. Ancak daha uzun vadeli düşündüğümde kurdaki hareketlerin ikinci planda olduğunu söyleyebilirim.  
 
 
 
 
 
 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz