"Girişimci kadınlar kilit role sahip"

Yard. Doç. Dr. Gül Güneş, sürdürülebilir turizmi ve turizmde kadınların rolünü anlattı...

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Girişimci kadınlar kilit role sahip
Çevreci yaklaşımların yükselmesi, en önemlisi bilinçli tüketicinin merkeze oturması, sektörlerin “sürdürülebilirlik” temelinde yeniden şekillenmesini sağlıyor. Bu sektörlerden biri de turizm. Turizmde, sosyal ve çevresel boyut her yönüyle tartışılmaya başlandı. Atılım Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Gül Güneş, turizmin sürdürülebilirliğin sağlanmasının yerel halkın da dahil olduğu tüm paydaşların desteğiyle mümkün olabileceğini söylüyor. Ona göre yerel halkın içinde ise kadınlar kilit role sahip. Güneş, “Kaynak korumanın ve sürdürülebilirliğinin önemi, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi gibi pek çok konuda kadınların eğitimi ve bilinçlendirilmesi kadar yöresel mutfağın, yerel el sanatlarının ve geleneklerinin yaşatılması anlamında da kadınlarla her zaman iletişim içinde olunmalı” diyor. Yard. Doç. Dr. Gül Güneş, sürdürülebilir turizmi ve turizmde kadınların rolünü anlattı...

GELECEK VAAT EDİYOR
“Turizm, son 60 yıldan fazla bir zamandır sürekli gelişen ve çeşitlenen, dünyanın en büyük ve hızla büyüyen sektörlerinden biri. 1950 yılında 25 milyon olan, 1980’lerde 278 milyona, 1995’te 528 milyona ulaşan ve geçtiğimiz yıl 1 milyarı geçen dünya genelindeki uluslararası turist varışlarının, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgü-tü’nün verilerine göre, 2030 yılında 1,8 milyarı bulması bekleniyor.

Türkiye turizm bakımından gelecek vadeden destinasyonlar arasında yer alıyor. Bunda her geçen gün artan tanınırlığının ve hizmet kalitesinin, en önemlisi de zengin doğal, kültürel ve tarihi kaynaklarının önemi büyük. Türkiye’nin ana kuş göç yolları üzerinde yer alışı, Iran-Turan, Akdeniz ve Sibirya gibi üç ayrı bitki coğrafyası bölgesinin ülkemizde kesişiyor olması ve biyolojik çeşitlilik bakımından zengin 34 dünya sıcak noktasından üçünün (Kafkasya, Akdeniz ve İran-Anadolu) Türkiye’de bulunması, bizi özgün bir turizm destinas-yonu haline getiren önemli nedenlerden şu an aklıma gelen yalnızca birkaçı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz