Tarımda hedefimiz ilk 5 ülke

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, sorularımıza kapsamlı yanıtlar verdi...

1.06.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Tarımda hedefimiz ilk 5 ülke

 Tarım ürünleri ihracatımızın önemli bir kısmını oluşturan gıda maddeleri ihracatı, 2011 yılında 14,214 milyar dolar olarak gerçekleşti ve gıda maddeleri dış ticaretimiz 3,561 milyar dolar fazla verdi. Tarım sektörü, tüm bu olumlu gelişmelerle önemli uluslararası kuruluşların açıkladığı raporlarda da her geçen yıl yükselen bir grafik gösterdi. Dünyanın önemli uluslararası ekonomik organizasyonlarından birisi olan “iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)” tarafından 1994 yılından sonra ilk defa 2011’de Türk tarımı ile ilgili “Tarımsal Politika Reformlarının Değerlendirilmesi Türkiye Raporu” yayınlandı. Raporda; Türkiye’nin son 8 yılda tarımsal ekonomik büyüklük açısından; Fransa, Ispanya ve İtalya gibi tarıma ciddi destekler sağlayan ülkeleri geride bırakarak Avrupa’da ilk sıraya, Dünyada ise 4 sıra atlayarak, 11’inci sıradan 7’nci sıraya yükseldiği belirtildi ve ülkemizin tarım alanında dünyada önemli bir güç haline geldiği vurgulandı. Ülkemiz, yapılan çalışmalar ve sağlanan destekler ile pek çok tarımsal ürünün üretiminde dünyada lider ülke konumuna ulaştı ve dünya tarım sektöründe küresel bir aktör oldu. FAO verilerine göre ülkemiz; 5 ürünün üretiminde dünyada lider, 30’dan fazla ürünün üretiminde ise dünyada ilk 5’te yer alıyor. Yine ülkemiz 6 tarımsal ürünün dış ticaretinde dünya lideri, 20’den fazla ürünün ihracatında ise dünyada ilk 5’te. Türkiye, yaklaşık 75 milyon insanımızın ve 30 milyonu aşkın turistin gıda ihtiyacını karşılayan, bunun üzerine de 15,3 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştiren bir ülke konumuna geldi.

Sizce Türkiye’nin bu hedefe giderken en önemli sorunu, dezavantajı nedir? Siz yeni bir teşvik ya da tarım reformu üzerinde çalışıyor musunuz?

- Son on yıllık dönemde, tarımdaki birçok yapısal sorunu çözmek amacıyla 14 tane temel kanun çıkardık. Ayrıca, bakanlığımızı daha etkin bir hale getirmek için “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” olarak yeniden yapılandırdık. Ote yandan, tarımsal destekler ile ilgili de önemli değişiklere gittik. Eskiden tarımsal destekler doğrudan gelir desteği adı altında sosyal bir destek olarak çiftçilerimize verilirdi. Desteklerin de üretim ve kalite ile bir ilişkisi yoktu. Biz bu anlayışı değiştirdik ve tarımsal destekleri; verimlilik, kalite, sağlık ve kırsal kalkınmayı esas alacak şekilde, pazar ihtiyacını göz önünde tutarak yeniden düzenlendik. 52 yeni destek uygulaması başlattık, verimlilikten uzak bir destekleme aracıolan DGD’yi kaldırdık ve diğer alan bazlı destekleri artırdık. Tarıma 2002 yılında 1,8 milyar lira destek veriliyordu, 2012 yılında destekleme bütçesini 7,2 milyar liraya çıkardık. Hayvancılığa özel önem verdik. Destekleme miktarlarını üretim sezonundan önce açıklayarak üreticilerimizin üretim planlaması yapmasını sağladık.

Bakan Eker’e göre 7 önemli gelişme
1- Bakanlığımızca verilen destekler ve yürütülen önemli projeler sayesinde özellikle hayvancılık cazip yatırım konularından biri haline geldi.
2- Bir diğer güncel yatırım konusu ise organik tarım... Sağlıklı beslenme konusunda tüm dünyada artan duyarlılık, organik tarımı yükselen bir trend haline getirdi.
3- Ülkemizde yaklaşık bir milyon hektar gibi önemli bir potansiyele sahip olduğu organik tarıma yönelik çalışmalara hız verildi. Yasal altyapı geliştirildi ve çeşitli destekler sağlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz