Tarımda hedefimiz ilk 5 ülke

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, sorularımıza kapsamlı yanıtlar verdi...

1.06.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Tarımda hedefimiz ilk 5 ülke

280-300 kilo civarında et veriyor. Türkiye’de hayvan sayısının fazla olmasından çok nitelik olarak iyi hale getirilmesi için çalışıyoruz. Burada modern hayvancılık ve profesyonel işletmeciliğin devreye girmesi gerekiyor. Almanya’da 15 milyon sığır var. İsrail’de ise sadece 100 bin. Biz de niteliği geliştirmeye çalıştırıyoruz. İkinci husus küçükbaş hayvancılık ihmal edildi. ihmal edilmesinin sebebi köyden kente göç edenler içinde en büyük zararı küçükbaş hayvan üreticileri gördü. Bunu destekleme kapsamına aldık. Son birkaç yılda koyun ve keçi sayısında artış oldu. Anadolu koyun coğrafyası. Anadolu’nun aldığı yağış miktarı bunu tayin ediyor. Yağış miktarı, ot miktarını tayin ediyor. Avrupa’nın birçok ülkesi bu bakımdan sığır coğrafyası. Buna rağmen Avrupa, kırmızı et üretiminin yarısını domuzdan elde ediyor. Biz de bunun yerine koyun ve keçi var. Biz de, göç ederken koyun ve keçiyi terk ettik ve hayvancılıkta problem ortaya çıktı. Koyunlar da sığırlar gibi kayıt altına alınıyor ve destek veriliyor.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi olacak mı? Bunun şimdiden işaretleri oluyor mu?
- Tarım sektörü, büy Türkiye’de sadece yerli yatırımcılar değil yabancı yatırımcıların da ilgilisini çeken bir alan oldu. Bu kapsamda birçok ülkeden farklı tarımsal konularda ülkemize yatırımlar yapılmak isteniyor. Tarım sektöründeki özel sektör yatırımları ve şirket sayılarının artması bu yönelişin bir göstergesi. Tarımda cari fiyatlarla özel sektör sabit sermaye yatırımları son 9 yılda 8 kattan fazla artarak 2011 yılında 6 milyar 814 milyon liraya ulaştı. Aynı şekilde özel sektör sabit sermaye yatırımlarında tarımın payı, son 9 yılda yüzde 1,9’dan, 2011 yılında yüzde 3’e ulaştı. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre 2003-2011 yılları arasında özel sektör tarafından tarıma toplam 32,6 milyar liralık sabit sermaye yatırımı yapıldı.

Tarım ve hayvancılık politikasında gelecek kuşaklara bırakacağınız en önemli miras ne olacak?
- Üretimi teminat altına almaya yönelik bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Tarım arazilerinin korunması, işletme ölçeğinin genişlemesi ve üretimin artmasına yönelik bir sistem. Türkiye toprakları korunsun. Türkiye’de 100 yıl sonrada insanlar, profesyonel bir işletmecilik anlayışıyla tarım yapsın. Türkiye’de bütün tarım arazilerinin tomografisini çıkardık. Her 2,5 dönümlük alanda hangi tarımsal ürün, hangi verimlilik oranında yetiştirilir, bunu biliyoruz. Türkiye’deki 30 tarım havzasında hangi ürünlerin yetiştirileceğini biliyoruz. Türkiye’de tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek için çalıştırıyoruz. Bitkisel ürün işleme, hayvansal işleme tesisi gibi 4 bin tane tarım tesisini kazandırdık. Bunun 600 bin TL sermayenin yüzde 50’sini hibe ediyoruz. Kırsal kalkınma yatırımlarının kalkınması konusunda çalışma yaptık. Tarımda kullanılan,30’un üzerindeki her bir ekipmanın yüzde 50’sini hibe ederek daha çok makine kullanmasını sağlayan bir destekleme sistemi getirdik. 150 bin civarında makine ekipman projesine destek verdik. Yaklaşık 600 Milyon TL değerinde hibe yaptık. Türkiye tarihinin en büyük tarımsal mekanizasyon projesi.

Tüm bu politikalar sonucu tarım sektörü nereden nereye geldi, uzun vadede hangi noktalara ulaşacak?

- Türkiye bundan 8-9 yıl önce 24 milyon hektar arazide tarım yapıyordu. Çalışan sayısı 7 milyon kişiydi. Bunun karşılığı 23 milyar dolardı. Bugün aynı arazide 6 milyon kişi çalışıyor. Elde edilen tarımsal hasıla ise 63 milyar dolar. Tam 40 milyar dolarlık artış var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz