"Efsane İşadamından Gelecek İçin Mesajlar"

Larry Ellison / Oracle Kurucusu ve Başkanı    Oracle geçtiğimiz günlerde, ABD’nin San Diego kentinde “AppsWold 2004” toplantılarını düzenledi. 10 bine yakın katılımcının yer aldığı bu bü...

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
Efsane İşadamından Gelecek İçin Mesajlar
Larry Ellison / Oracle Kurucusu ve Başkanı  
 
Oracle geçtiğimiz günlerde, ABD’nin San Diego kentinde “AppsWold 2004” toplantılarını düzenledi. 10 bine yakın katılımcının yer aldığı bu büyük toplatıda, dünyada teknolojiye yön veren bir şirket olarak Oracle, yeni teknolojilerini, geleceğe yönelik hedeflerini ve felsefesini aktardı.  Toplantılarda Oracle’ın kurucusu ve başkanı Larry Ellison da vardı. Larry Ellison, Oracle’ı yaratan kişi olmasının yanı sıra, “karizmatik” kişiliyle dünyanın efsane işadamlarından biri. Onun vizyoner kişiliği, sektördeki önemini de artırıyor. Digital Larry Ellison’un San Diego’daki konferansındaydı. Ellison’konuşmasında özellikle vurguladığı konu artık birçok veri tabanı yerine, tüm bilgilerin toplandığı tek bir veri tabanı oluşturulmasıydı. İşte dünyada teknolojiye yön veren isimlerden Larry Ellison’un dikkat çektikleri:    
 
KAÇ VERİ TABANINIZ VAR?  
 
Müsteri İlişkileri Yönetimi’ndeki (Customer Relations Management) en büyük problem bilgilerin sınıflandırılmasıyla ilgilidir. Müşterinin izinin en doğru biçimde sürülebilmesi için, herhangi bir organizasyon içinde sorulması gereken ilk ve en basit soru kaç tane veritabanının bulunduğu olmalıdır. Geçen ay kaç yeni müşteriye sahip olunduğu, müşterilerin ne gibi ürün veya hizmetlerinin bulunduğu, hangi müşterilerin kârda hangilerinin zararda olduğu gibi konularda en doğru ve açık bilgilere sahip olmak şarttır. Bu türden kritik öneme sahip bilgiler edinilebilirse ve iyi işleyen bir CRM sistemi uygulanabiliyorsa hem müşterilerle ilişkilerde 360 derecelik çok geniş bir hareket alanına sahip olunabilir hem de başta müşteri kaybını önlemek olmak üzere çok büyük avantajlar elde edilebilir.  
 
Müşteri size para öder ve dolayısıyla biraz da sabırsızdır. Kaldı ki müşterilerinizin çoğu da çokuluslu şirketlerse onların taleplerine ve sorunlarına en iyi şekilde karşılık verilebilmesi için sahip olunan tüm sistemlerin tek çatı altında bir araya getirilmesinde fayda var. Dünyanın her yerindeki müşterilerle ilgili her türlü bilgi tek bir global veritabanı altında toplanabilir. Almanya, Brezilya, Çin, İngiltere ve Singapur gibi ayrı ayrı ülkelerdeki birbirinden bağımsız satış, pazarlama ve hizmet sistemleri tek bir sistem haline getirilebilir. Böyle bir toparlama Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni başarıyla yürütmenin gerçekten en hızlı ve en ucuz yoludur. Pazarlama bilgileri, satış bilgileri, sipariş sistemi, faturalama sistemi ve hizmet sistemi tek bir veritabanı altında toplandığı takdirde CRM uygulamalarında başarılı olmak kaçınılmazdır.  CRM’de başarılı olmak arzusundaki her organizasyon da böyle bir entegre sistemi oluşturmak zorundadır.  
 
MUTLU MÜŞTERİLER YARATMAK  
 
Farklı ülkelerde kurulu olan ayrı ayrı işlem ve belge sistemlerinin bir araya getirilerek birbirine bağlanması amacıyla harekete geçmek için şimdi doğru zamandır. Dünyanın 130 ülkesinde faaliyet gösteren çokuluslu bir şirketin birbirinden ayrı ortalama 600 kadar veri sistemi bulunabiliyor. Böyle bir ağı yönetmek çok zor olduğu kadar, çok da pahalıdır. Böylesine karmaşık bir ağdan faydalanmak müşteriler için de hiç pratik değil. Problem yaşayan bir müşteri dünyanın neresinde bulunuyorsa bulunsun tek bir numarayla size ulaşabilmeyi ister. Fransız araç lastikleri üreticisi Michelin’in Fransız müşterisi Almanya’da sorun yaşadığında hangi numarayı arayacağını bilemez. Sözünü ettiğimiz entegre sistemin en başarılı biçimde yürütüldüğü şirketlerden olan Cisco Systems müşterilerine tek numarayla destek hizmeti sunuyor.  
Müşteri problemini dünyanın herhangi bir yerinden aynı olanaklarla ve kolaylıkla giderebiliyor ve mutlu müşteri oluyor. İsteyen her kuruluş bünyesinde kendi entegre veri sistemini kurabilir. Bunu herkes yapabilir. Mutlu müşteriler yaratmak bu şekilde hiç de zor olmayacaktır. Sahip olunan tüm veri sistemlerinin ayrı ayrı işletilmesi yerine birbirine bağlanması müşterilerin en doğru ve kullanışlı biçimde tanımlanabilmesinin global anlamda en iyi yoludur. Asıl amaç müşteri memnuniyeti sağlamaksa bunun en kolay ve en ucuz yöntemi budur. Müşteriyi mutlu edersiniz, onlarsa hep sizinle kalır, siz de bütçeniz de mutlu olursunuz.  
 
ÖRNEK UYGULAMALAR  
 
Citibank, Deutsche Bank ve Japon bankalarının öncülüğünde dünyanın önde gelen bankacılık devleri bir süre önce bir araya gelerek veri sistemlerini birbirine bağladılar. Ayrı ayrı çok geniş içerikli bilgi sistemleri bulunan bankalar, kredi risklerini en aza indirgeyebilmek için birbirlerinin veritabanlarından faydalanma kararı aldılar. Bu bankalar bugün, ihtiyaç duydukları anda bir diğerinin veri sistemine gerçek zamanlı olarak girebiliyor ve olası riskleri azaltıp kârlılıklarını artırmak adına önemli bir avantaja sahip oluyor. Onların “veri evi” diye adlandırdıkları bu evin mimarisi güçlü ve modern olduğu takdirde, kullanıcısının işini çok kolaylaştırıp hızlandıracağı da açıkça ortada.  
 
MICROSOFT İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?  
 
Bence biz Oracle olarak Microsoft’la rekabete girdiğimiz her alanda başarılı olduk. Bu doğrultudaki tek kaygımız PeopleSoft’u satın almak konusunda oldu. Bunu yapmak istiyoruz, çünkü Microsoft’un karşısında küçük bir rakip olarak kalamayız.  
Ben bu sektöre girdiğimde bütün hakimiyet IBM’in elindeydi. O dönem devir mainframelerin devriydi. Şimdi ise devir PC’lerin devri ve hakim olan gücün adı da Microsoft.  
 
LINUX’UN GELİŞİMİ  
 
Linux Microsoft’u yok edemez, ancak rekabet etmeye zorlayacağı konusunda kuşku yok. Microsoft’un tekelini elinden alacaktır. Microsoft, benzer rakiplerle daha önce de karşılaştı. Apache, sıfırdan başlayarak yüzde 85’lik pay edindi ve alanında Microsoft’u yazılım haritasından sildi attı. Linux, Microsoft’un işletim sistemi olan Windows’tan daha iyi bir ürün. Linux daha güvenilir olmakla beraber kullanımı da çok daha kolay. Server savaşını kesinlikle Linux kazanacaktır. Linux Microsoft’u yok edemeyeceği gibi, Microsoft’un da Linux’un rekabet gücünden ciddi korku duyması gerekiyor.  
 
Kısa bir süre içinde Linux masa üstü PC’lere de girecek. Çin’de ve Hindistan’da masa üstü kullanıcıların artan bir biçimde Linux’a yöneldiklerini gözlemliyoruz. Bence bu tekelin Microsoft’un elinden alınması sektör ve kullanıcılar adına çok sağlıklı bir gelişme olacak.  
Önce internet browser’ını Windows’la bütünleştirdiler, şimdi de media player için aynı yolu izliyorlar. “Windows al, diğerini bedavaya getir” sloganı ellerindeki tekeli kullanmanın standart bir koşulu haline geldi.  
 
EKONOMİ VE TEKNOLOJİ  
 
Ekonomi ve teknolojide iki haneli büyüme rakamları bekliyoruz. Ancak kazancını üçe dörde katlayan şirketler olmasını beklemiyorum. Yazılım endüstrisi geçmişte olduğu kadar hızlı büyümeyecek. Önümüzdeki dönemde pazarı fazla sayıda küçük oyunculardan çok az sayıda büyük aktörler yönlendirecek. Bu bence çok daha iyi. Geçmişte de otomotiv sanayii başta olmak üzere pek çok endüstri dalında bu böyle oldu. Geçmişte çok sayıda PC yazılım ve donanım şirketi bulunuyordu. Şimdi bunların kaçı sahnede?  
 
OFF-SHORE İVME KAZANIYOR  
 
Off-shore’un momentum kazanacağından hiç kuşkum yok. Çünkü çok daha ucuz ve başka seçeneğiniz de yok. Rakipleriniz bunu yapıyorsa, bu trendin dışında kalamazsınız. Bu bazı kimselerin işini kaybetmesine neden olsa da enerji işindeki kadar korkunç boyutlarda olmadı. Genel anlamda, daha güçlü bir konuma gelinirse, ürünlerin fiyatı da düşecek. Bazılarının kariyerinde değişiklik olacağı kesin, ancak bu durum tarım ve endüstri devrimlerinde de daha geniş kitleleri etkiledi. Ancak bir yandan da sürekli yeni iş alanları açılıyor. Sağlık-bakım endüstrisi en çok yeni iş imkanı açılan alanlardan biri. Hizmet sektörü de hızlı büyüyor. Biz Meksika’da da Hindistan’da da herkesin iyi bir işi olsun istiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sınırlar içinde yoksulluğun hüküm sürmesini ise hiç istemeyiz.  
 
BIOTEKNOLOJİ’NİN GELECEĞİ  
 
Bioteknoloji devriminin şu anda sadece başındayız. Bioteknoloji, dünyayı bilgisayarların yaptığından çok daha fazla değiştirecek. Benim de birkaç bioteknoloji şirketim var ve benim için bu alanda en büyük sorun düşüncenin ürüne dönüşmesi sırasında geçen bir nevi “gebelik süreci”… Artık daha sağlıklı yaşıyoruz. Artık daha uzun yaşadığımız için bana kalırsa sosyal refah sistemi ciddi bir baskı altında. Bioteknoloji bir yandan ömrümüzü uzatırken, diğer taraftan üzerimizdeki sosyal, politik ve ekonomik baskıları da artırıyor. Bu durum dünyamızı gerçek anlamda değiştirecek ve bizleri bu konuları daha fazla düşünmeye zorlayacak.  
 
ORACLE BİR JET MOTORU  
 
ORACLE’IN YERİ
 
 
Ben bir Oracle veritabanını jet motoruna benzetiyorum. Bu ne kadar mükemmel bir teknoloji olsa da bir tanesine sahip olmayı aklımdan bile geçirmedim. Amazon.com, eBay gibi sitelere girildiğinde ya da bir banka hesabı açıldığında zaten hemen bir Oracle veritabanına ulaşılabiliyor.  
 
APPLE İÇİN NE DİYOR?  
 
Steve Jobs’un Apple’da iTunes ürünüyle yaptığı işleri dikkatli ve kontrollü bir deney olarak algılıyorum. Steve’in bir an için oradan ayrıldığını düşünün, ne yapacaklar. Ya da hepsi bir uçurumun kenarından aşağı düşmek üzereyken Steve onları ne kadar kurtarabilir. Steve benim en iyi arkadaşım, Gerçekten şaşırtıcı bir başarı gösterdi. Bilmiyorum, ben biraz önyargılı olabilirim, ama aslında o çok parlak fikirleri olan biri.  
 
BAŞKANLIĞI NEDEN BIRAKTI?  
 
Büyük ölçüde benim kararımdı. Jeff Henley 13 yıldır Oracle’ın CFO’su (Chief Finance Officer) idi. Bana bir gün bu işi daha ne kadar yapmak istediğinden emin olmadığını söyledi. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Jeff’in yönetim kurulu başkanı olmalıydı. CFO koltuğunu yeniden inşa etmek zamanımızı alacak ama Jeff’i en az beş yıl daha tutmak arzusundayız.  
 
KENDİ GELECEĞİ  
 
Hala birkaç alanda birden rekabet ediyorum. Bioteknoloji şirketlerimden biri ile kurduğum tıp vakfının birlikte yaptığı kanser araştırmalarından çok gurur duyuyorum. Yelkenlimle Alinghi’ye karşı koydum ve bir şampiyonu geçmeyi başardım. Bence gerçek olan tek mucize hayattır. Hayatın tümü bir maceradır aslında. Çocuklarıma, arkadaşlarıma tapıyorum. Henüz evlendiğim Melanie’ye de. Zamanımın çoğunu Oracle için ayırıyorum. Bence insan yaptığı işte ne kadar iyi olduğunu keşfetmek istiyorsa, o işte en iyi olanla yarışa girmeli. Bu şekilde kendi sınırlarınızı da belirleme imkanı bulursunuz.  
 
 
 
 
 
 
 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz