2020'nin gündemi gelişim olacak

Zeynep Kamışlı Sezer ile İK yöneticilerin gündemini, yeni trendleri ve çalışan beklentilerini konuştuk...

12.02.2020 11:42:000
Paylaş Tweet Paylaş
2020'nin gündemi gelişim olacak

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Çalışanların değişen dünyaya adapte olabilmesi için İK departmanları, “sürekli gelişimi” merkeze koyuyor. Yeni dönemde İK yöneticilerinin ajandasında da bu konu ilk sıralarda yer alıyor. 2019’a damga vuran gündemin “tutundurma” ve “gelişim” olduğunu belirten Adecco Türkiye Seçme ve Yerleştirmeden Sorumlu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi ZEYNEP KAMIŞLI SEZER, 2020’de de aynı başlıkların öne çıkacağını söylüyor ve ekliyor: “Bununla birlikte organizasyonun ve kültürün 21’inci yüzyılın değişen ihtiyaçlarına göre dizayn edilmesi gündemde olacak.”

Dönem, esneklik ve çeviklik dönemi… Orta ve üst düzey çalışanların da artık yeniliklere ve öğrenmeye açık, hızlı karar alabilen, çevik, analitik, kapsayıcı ve açık iletişim sahibi kişiler olması bekleniyor. 2019’da İK yöneticilerinin ajandası da bu doğrultuda şekillenmiş durumda. Geçen yılın önemli başlıkları, tutundurma ve gelişim oldu. Hızla değişen dünyada çalışanların değişime adapte olabilmesi için sürekli gelişimi merkeze koyduğunu anlatan Adecco Türkiye Seçme ve Yerleştirmeden Sorumlu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Kamışlı Sezer, 2020 gündeminin de benzer başlıklardan oluşacağını söylüyor. “Tutundurma ve gelişim, 2020’de de İK yöneticilerinin gündeminde olmaya devam edecek” diyor. 2019’un istihdam tablosunu da değerlendiren Sezer’in verdiği bilgilere göre geçen yıl en çok perakende, bilişim, finans hizmetleri, savunma sanayi, e-ticaret şirketleri, ihracat bazlı şirketler ve start up’larda alımlar yoğunlaştı. Yeni yılda ise istihdamda öne çıkacak sektör ve pozisyonlarla ilgili Sezer şunları söylüyor: “E-ticaret, savunma sanayi, finans hizmetleri ve fintek endüstrisi altında birçok start up şirketlerde işe alım potansiyelinin olduğunu gözlemliyoruz. Yeni yılda, dijital ve IT rollerinde, sektör bağımsız birçok şirketin işe alım yapacağını söyleyebiliriz. Giderek büyüyen oyun sektörü de yine öne çıkan sektörler arasında yer alıyor.”

Zeynep Kamışlı Sezer ile İK yöneticilerin gündemini, yeni trendleri ve çalışan beklentilerini konuştuk: 

Son dönemde dünyada ve Türkiye’de hangi İK trendlerinin öne çıktığını gözlemliyorsunuz? 

Son yıllarda trendleri üç kategoride ele alıyoruz: İşin kendisini değiştiren, iş gücünü değiştiren ve işin yapıldığı yeri değiştiren trendlerle karşı karşıyayız. Sektör ve kurum bazında bu trendlerden etkilenme derecesi değişiyor. İşi etkileyen trendlerde İK’nın gündemine yeni roller, farklı organizasyon yapılarını yönetme geliyor. İş gücüyle ilgili trendlerde, gündemde kuşakların yönetilmesi, yeni nesil çalışanların ihtiyaçlarına göre adapte olması var. İşin yerini etkileyen trendlerde ise ofislerin dönüşümü ve ofisten bağımsız çalışma şekillerini görüyoruz. 

Şirketler açısından bakılınca en çok hangi pozisyonlarda yetenek ihtiyacı var?

Ben burada pozisyonlardan bağımsız konuşmak isterim. Son yıllarda ara kademe yöneticilerden beklentilerin eskiye oranla daha içerikli olduğunu gözlemliyoruz. Yani kurumlar, ara kademe yöneticilerden daha çok şey bekliyor. Karar alma becerisi, çalışanları motive ederken sonuç almalarına destek olma davranışı, farklı bakış açısıyla yenilikler üretebilme, hedeflendirme ve uygulatma becerisi gibi birçok sorumluluk artık ara kademe yöneticilerden de bekleniyor. Kurumların bu seviyedeki yöneticilere ciddi anlamda ihtiyacı var. Yatırım yapmaya da hazırlar. Pozisyon özelinde bakacak olursak da içinde bulunduğumuz dijital transformasyon çağıyla birlikte oluşan birçok pozisyonda ciddi yetenek ihtiyacı olduğunu gözlemliyoruz. 

Özellikle üst ve orta düzey pozisyonlarda ne bekleniyor? 

Esneklik ve çeviklik dönemindeyiz. Yöneticilerde aranan ortak özellikler; yeniliklere ve öğrenmeye açık, öz motivasyonu güçlü olarak takımları da aynı şekilde motive edebilen, hızlı karar alabilen ve kendisi de bir fiil içinde olarak bu kararları uygulatabilen, çevik, analitik, kapsayıcı ve açık iletişim sahibi olmak diyebiliriz. 

C seviye yönetici alımında en çok nelere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Biz, Adecco bünyesinde yer alan Badenoch+Clark Türkiye olarak her zaman kurum ve ilgili yöneticinin tanışma döneminde çok şeffaf olmasından yanayız. Kurumlar kültür ve beklentilerini, yöneticiler de karakter ve beklentilerini detaylı olarak konuşmalı. Arada bulunan bir danışmanlık şirketi varsa ona da büyük iş düşüyor. İlgili danışman da bu süreçte karşılıklı olarak açık olunmasını sağlamalı. Artık değişim ve dönüşüm sürecinde olmayan hemen hemen hiçbir kurum yok. Gelen liderin hem kişilik özellikleri, hem de öğrenme ve uygulatma isteği ve becerisi artık çok daha kritik. 

C seviye düzeyinde baktığımızda hangi tip yöneticiler, hangi sektörden yöneticiler yeni iş arayışında? 

Bu soruya spesifik olarak şu tip yöneticiler ve şu tip sektörler demek bence doğru olmaz. Ancak içinde bulunduğumuz bu transformasyon sürecinde kendini yeterli hissetmeyen ve orta vadede başarılı olamayacağını hisseden bir kitle de var. Bazı iş arayışları da bu sebepten olabiliyor. Bu konuya çok dikkat etmek lazım. İş değişikliği için gerçek sebepleri ortaya koymak çok kritik. 

CEO seçiminde, adayın hangi alanda tecrübeli olunması bekleniyor? 

Eskiden finans tecrübesi öne çıkıyordu, şimdi bu nasıl değişti? Bu soruya biraz da sektör ve kurum bazlı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hala finans tecrübesinin öne çıktığı şirketler var. Bunun yanında pazarlama veya satış kökenli, iş geliştirme deneyimli adayların tercih edildiği sektörler de var. Son yıllardaki ekonomik dalgalanmalarda bazı yapılarda finans kökenli CEO sayısı arttı. Ancak bu konuda bir genelleme yapılmasını doğru bulmuyorum. 

Yeni dönemde hangi tip şirketler alımdan vazgeçmedi? Hangi sektörden şirketler istihdamda küçülmeye gitti? 

Bu dönemde perakende, bilişim, finans hizmetleri, savunma sanayi, e-ticaret şirketleri, ihracat bazlı şirketler ve start up’larda alımlar yoğun oldu. İnşaat, enerji ve sağlık sektörünün bir kısmında geçen yıllara göre daha az işe alım gerçekleştiğini gözlemledik. 

Şu an alım yapma potansiyeli hangi sektörden şirketlerde fazla? 

E-ticaret, savunma sanayi, finans hizmetleri ve fintek endüstrisi altında birçok start up şirketinde işe alım potansiyelinin olduğunu gözlemliyoruz. Yeni yılda ihracat, finans, analist ve strateji rolleri gibi katma değer yaratacak roller ile teknolojik dönüşüm projeleri kapsamında oluşan dijital ve BT rollerinde, sektör bağımsız birçok şirketin işe alım yapacağını söyleyebiliriz. Giderek büyüyen oyun sektörü de öne çıkan alanlar arasında yer alıyor. 

Yeteneğin elde tutulması son dönemde en önemli konulardan biri. Şirketler bu yetenekleri bulduğunda kaçırmamak için neler yapmalı? 

Bence, şirketler için doğru yeteneklerin tutundurulması konusu sadece insan kaynakları departmanının değil, tüm yönetim kadrosunun ortak hedefi olarak belirlenmeli. Yeni nesil çalışan için “şeffaflık, güvenilirlik ve kapsayıcı yaklaşım” çok önemli. Bireysel kazanç yanında bu kültürün olması da tutundurma için çok etkili. Bunun yanı sıra mentorluk programları ve çeşitli eğitimler de ilgili yeteneğin şirkette kalmasında etkin rol oynuyor. 

Çalışan tarafından bakıldığında, şirketlerden beklentiler nasıl değişti? 

Çalışanların şirketlerden beklentileri; şeffaflık, güven endeksi ve kapsayıcılık. Bu üç konu yeni nesil için çok temel beklenti. Bunun yanında esnek çalışma modelleri, esnek yan haklar gibi kişiye özel uygulamalar çalışanlar için artık çok daha önemli. Başarının görülmesi ve ödüllendirilmesi de aynı şekilde önem arz ediyor.


Geleceğin lider profili

GENÇLERİN ÖZELLİĞİ 
İş hayatında ve normal yaşamda her şeyin hızla değiştiği bu dönemde “öğrenme çevikliği”, “değişime uyum”, “başarı odaklılık”, “etkileme ve ikna” ve “analiz yeteneği” gibi yetkinliklerle donatılmış profiller var etrafımızda. Bu profillerin yeni nesil lider portresini çizeceğini düşünüyorum.
DÜNYA VATANDAŞLIĞI Geleceğin liderleri her şeyden önce “dünya vatandaşı” gibi olacak bence. Bilgiyi doğru yönetmek ve yönlendirmek çok önemli olacak. Duygusal ve sosyal zeka artık daha da merkezde olacak. Bunun yanında sosyal sorumluluk ve çevre bilinci yüksek liderlerin ön planda olacağını görüyoruz.İK’nın en önemli başlıkları

SÜREKLİ GELİŞİM 
2019’un önemli başlıkları tutundurma ve gelişim oldu. Hızla değişen dünyada çalışanların bu değişime adapte olabilmesi, bilgi ve beceri beklentilerinin değişmesi sürekli gelişimi merkeze koyuyor. GLOBAL REKABET Yetenek göçünün artmasıyla yeteneği tutundurmada rekabet global bir hal aldı. Artık kurumlar sadece Türkiye’de değil, globaldeki şirketlerle de rekabet halinde. Ek olarak dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, yan haklar uygulamalarında farklı model ve yaklaşımları getirdi.
YENİ DÖNEM Bizce, tutundurma ve gelişim 2020’de de İK yöneticilerinin gündeminde olmaya devam edecek. Bununla birlikte organizasyonun ve kültürün 21’inci yüzyılın değişen ihtiyaçlarına göre dizayn edilmesi, değişimin yönetilmesi yine gündemde olacak.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz