Ekosistemi güçlendirmek

İnovasyonu, kurumları ve istihdamı birleştirecek dört aşamalı bir plan...

1.04.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Ekosistemi güçlendirmek

Büyük Durgunluk sürecinde işsizlikteki artışın en az üçte biri, beceriler ile işler arasındaki uyumsuzluğa atfedilebilir. En aşikar kıtlığı çekilenlerden biri de lise diplomasından fazla ama üniversite diplomasından az donanım gerektiren orta beceri seviyeli işler yapmak üzere eğitilmiş çalışanlardır. Dental hijyenist, tıp laboratuvarı teknisyeni, elektrikçi, uçak mekanisti ve giriş seviyesinde yazılım mühendisleri gibi iyi para kazandıran işler bu kategoriye girer. Orta becerili çalışanlar, şirketlerin imalat yapmasını ve kavramların geliştirildiği bilgi merkezlerine doğru genişlemesini sağlar. Bu sorun kısmen Birleşik Devletler'de yeterince güçlü eğitim programlarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Almanya, Avusturya ve İsviçre'de ise aksine 22 yaşındaki insanların yarısından çoğu bir stajyerlik ya da çıraklık kursuna gider. Her ne kadar ABD Ulusal Çıraklık Yasası çıraklık diplomasının geçerli olduğu 850 alan belirlemişse de çoğu inşaat sektöründe olan bir avuç alan tüm çırakların yüzde 80'ini kapsamaktadır ve iş gücüne katılanlar arasında çırakların payı sadece yüzde 4 civarındadır. Bu durumdan kaynaklanan endişeler zünden politika tartışmalarının gündemine, lışanlara yeni beceriler kazandırılmasında öne li bir rol oynayan ve ikili öğretim yapan bölge sel üniversiteler oturdu. Ancak onların geçmiş performansları da pek parlak değil. ABD Eğitim Bakanlığı'nın boylamsal bir araştırmasında 2003-2004 arasında bölgesel bir üniversiteye başlayanların sadece üçte birinin altı yıl için herhangi bir kurumdan bir sertifika, ön lisan diploması veya üniversite diploması alabildiği ortaya çıktı. Upjohn İstihdam Araştırmaları Ensitüsü'nün çalışmasına göre, bölgesel üniversite mezunları genellikle stajyerlikten ve çıraklıktan uzak duruyor. Yeni beceriler kazandırma programları da insanlara iş bulmalarında yardımcı olacak becerileri kazandırmakta başarısız. Bölgesel üniversiteler ve ilgili eğitim merkezleri, istihdam yaratan şirketlerle bağlarını kopardığında dışarısıyla ilişkileri de zayıflıyor. Eğitim ancak işveren gruplarıyla içli dışlı olduğu zaman mükemmel sonuç verir. Örneğin Minneapolis-St. Paul'deki WorkFast, çalışanlarını tıbbi cihazlar endüstrisinin özel gereksinimlerine göre hazırlamak için Hennepin Teknik Üniversitesi'nin yardımıyla yeniden eğitime tabi tuttuğunda eğitilen makinistlerden yüzde 80'ini işe almıştı. Michigan'da ise iki yıllık eğitimle ön lisans diploması ya da iş sertifikası eğitimini ücretsiz sunan No Worker Left Behind programı, endüstriyle yakın çalışarak ilk değerlendirmelere göre kayıt yaptıran 62 bin insandan yüzde 72'sine ya bir iş bulmuş ya da mevcut işlerini kaybetmemelerini sağlamıştı. Artık orta becerilere odaklanarak gelecek vaadeden yeni bölgesel işbirlikleri de kuruluyor. New Mexico, New York ve Massachusetts'de Ulusal Beceriler Koalisyonu liderliğinde yapılan son Skills2Compete kampanyaları, tutarlı bir stratejiye şekil vermek için iş dernekleriyle çalışanları, bölgesel üniversiteler, eyalet ajansları, iş gücü ve eğitim savunucularıyla bir araya getiriyor. Yasa tasarısı halindeki Massachusetts Orta Beceriler Çözümleri Kanun Teklifi ile bölgesel üniversitelerin, teknik liselerin, topluluk gruplarının ve işbirliği yapan çalışanların coğrafi kümelenmeleri olan Bölgesel Beceriler Akademileri kurulacak. Eksik kalan diğer bağları da sosyal girişimler sunabilir. Örneğin Year Up, 18 ila 24 yaş arası kentli yetişkinlere üniversiteye hazırlık ve kumsal staj olanakları sunan bir yıllık yoğun bir eğitim programıdır. Mezunlarının yüzde 84'ü, maaşlı iş bulmakta ya da 4 ay içinde bir üniversiteye girmektedir. Endüstri eğitim bağları sistemin doğasını yeniden keşfedebilir. New York ve Şikago'daki kamu özel sektör ortaklıkları daha şimdiden yepyeni bir yapılanma yaratıyor: Altı yıllık iş odaklı devlet liseleri gibi. Bu cesur inovasyon, orta öğretimi sonrasıyla harmanlıyor ve katılımcıların gelecekteki işlerinde gereksinim duyacakları becerileri öğrenmelerine yardımcı olacak iş ortaklarını da işin içine dahil ediyor. Örneğin, Pathways in Technology Early College High School, 2011 Eylül'ünde Brooklyn yakınlarında kurulmuş sınavsız kayıt yapılabilen bir devlet okuludur. New York City okullar bölümü, New York Şehir Üniversitesi (CUNY) ve öğrencilere okula ilk adım attıkları günden itibaren akıl hocalığı sunan IBM tarafından kurulmuş bir ortaklıktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz