İnovasyon stratejik ajandaya girmeli

SKD İnovasyon Çalışma Grubu Başkanı Hasan Süel’le SKD’nin inovasyon çalışmalarını, sürdürülebilir kalkınma içinde inovasyonun önemini konuştuk.

29.03.2014 22:35:120
Paylaş Tweet Paylaş
İnovasyon stratejik ajandaya girmeli
Hasan Süel, inovasyonla ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir isim. Coca-Cola, Vodafone gibi 43 dev şirketin üye olduğu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nde (SKD) İnovasyon Çalışma Grubu'na liderlik yapıyor.

Sürdürülebilir kalkınma için inovasyonun öneminin her fırsatta altını çiziyor. Ona göre Türkiye'de inovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşması ve sürdürülebilir kalkınma için inovatif çalışmaların ortaya çıkması şart.

Süel, "Bu hedefle inovasyonun şirketlerin, kamu kuruluşlarının, derneklerin ve üniversitelerin stratejik ajandalarına girmesini amaçlıyoruz" diye konuşuyor. Hasan Süel, 43 dev şirketin üye olduğu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nde (SKD) İnovasyon Çalışma Grubu’nun liderliğini yürütüyor...

İnovasyon konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken isim, özelikle Türk şirketlerinin rekabet gücünü bu yolla artırabileceğine inanıyor. “İnovasyon bizim için stratejik önem taşıyor” diyen Süel, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 yılı GE Küresel Yfenilikçilik Barometresi’ndeki sonuçlara da dikkat çekiyor: “Gelecekte şirketlerin performansına en çok katkı sağlayacak inovasyon alanları arasında sürdürülebilir ve çevre dostu süreçler olacak.”

SKD olarak, inovasyonu sürdürülebilir kalkınmanın gerekli ve önemli bir unsuru olarak gördüklerini ifade eden Süel, “Türkiye’de inovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan inovatif çalışmaları ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu amaçla da inovasyonun şirketlerin, kamu kuruluşlarının, derneklerin ve üniversitelerin stratejik ajandalarına girmesi için çalışıyoruz” diye konuşuyor. SKD İnovasyon Çalışma Grubu Başkanı Hasan Süel’le SKD’nin inovasyon çalışmalarını, sürdürülebilir kalkınma içinde inovasyonun önemini konuştuk:~
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) için inovasyonun önemi nedir?
SKD Türkiye’deki şirketlerin rekabet gücünü artırmak amacıyla kuruldu. Bunun için sürdürülebilir kalkınmayı önemli bir araç olarak görüyor. Bu nedenle inovasyon konusu bizim açımızdan stratejik önem taşıyor. Türkiye’nin büyümesine paralel olarak şirketlerin iş hacmi artıyor.

Şirketler varlıklarını daha güçlü şekilde sürdürebilmek için mevcut ürün ve hizmetlerini iyileştirmek, daha uygun fiyatlı ürün ve hizmetler geliştirmek, kişiselleştirilmiş ürünlere yönelmek, daha sürdürülebilir ve çevre dostu süreçleri, ürün ve hizmetleri devreye sokmak durumunda.

2013 yılı GE Küresel Yenilikçilik Barometresi’ndeki sonuçlara göre Türkiye’deki şirketler de bu konuda hemfikir. Gelecekte şirketin performansına en çok katkı sağlayacak inovasyon alanları arasında daha sürdürülebilir ve çevre dostu süreçlerin, ürün veya hizmetlerin geliştirilmesini önemsiyorlar. SKD olarak, inovasyonu sürdürülebilir kalkınmanın gerekli ve önemli bir unsuru olarak görüyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma içinde inovasyonun yeri nedir? Şirketler için inovatif sürdürülebilirlik kavramından bahseder misiniz?
Sürdürülebilir kalkınmada, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurmak önemlidir. Bunun için ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını amaçlamak da sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni.

Benzersiz yeni ve yaratıcı fikirlerin ticari bir faydaya dönüştürülme süreci olarak tanımladığımız inovasyonu, sürdürülebilir kalkınmanın gerekli ve önemli bir itici gücü olarak görüyoruz.~
Bizim için inovatif sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmaya somut anlamda katkı sağlayacak ürün ve hizmetlerin üretim, yönetim ya da süreçlerinin yenilikçi ve özgün bir yaklaşımla ele alınması anlamına geliyor.

Bu yaklaşımla birlikte yenilikçi ürün ve hizmetler, toplumsal, çevresel ve ekonomik anlamda bir fayda sağlamayı amaçlıyor. Başka bir deyişle bu ürünler, kullanıcılarında değer yaratan, çevresel, ekonomik ve sosyal bakımdan sürdürülebilir olan orijinal fikirlerin ticari bir faydaya dönüştürülmüş hali.

Teknolojik ilerleme, ekonomik kalkınma için her dönemde kritik öneme sahip. Ancak son zamanlarda ülkelerin rekabet gücü daha çok teknolojiye ulaşma, onu uyarlama, kullanma ve yaratma yeteneklerine, yani inovasyon kapasitelerine bağlı görünüyor. İnovasyon sadece yeni ürün ve imalat süreçleri anlamına gelmiyor.

Pazarlama ve organizasyon gibi unsurlar da inovasyon kapsamında bulunuyor. İnovasyon artık ekonomik başarının ve rekabet gücünün temel belirleyicisi haline geldi. Ekonomik krizler tüm dünyaya kriz dönemlerinde gelişmenin yolunun inovasyon olduğunu öğretti. İnovasyon, hem şirketlere hem de ülkelere rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli araçlardan biri...

SKD olarak inovasyonu teşvik edici ne gibi çalışmalarınız var?
Dernek olarak inovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. SKD bünyesindeki İnovasyon Çalışma Grubu’yla inovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz.

Böylece sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan inovatif çalışmaları ortaya çıkaracağız. Bu konu da şirketlerin, kamu kuruluşlarının, derneklerin ve üniversitelerin stratejik öncelikleri arasına girecek.~
Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması’nı 2 yılda bir tekrarlayacağız.İyi uygulamaların çeşitli platformlarda anlatılmasını sağlayarak bu konuda çalışan şirketlere destek olmayı amaçlıyoruz. Çok yakında tüm başvuru sürecini yönettiğimiz www.inovatifsurdurulebilirlik.org sitesi üzerinden uygulamalar hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilecek.

İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması’yla inovasyon ve sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir yol kat etmeyi planlıyorsunuz?

SKD olarak sürdürülebilir kalkınmanın iş dünyası için bir risk değil fırsat olduğunu temel alıyoruz. 43 üye şirketimizle iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaç edindik. Bu fırsatlardan bir tanesi olarak inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisini mercek altına aldık.

SKD İnovasyon Çalışma Grubu tarafından düzenlenen İnovatif Sürdürülebilirlik Yarışması, İnovasyon Çalışma Grubu’nun özel sektörde çevreye, ekonomiye ve topluma katkısını artıracak inovatif projeleri ortaya çıkarmak ve geliştirilmesine destek vermek hedefi doğrultusunda planlanmış aksiyonlarımızdan bir tanesi.

2013 yılı ilk aylarında başvuruları topladık. Başvurular iki aşamalı olarak değerlendirildi. Teknik değerlendirmede, SKD tarafından ilk incelemeleri yapılan başvurular, teknik açıdan ve puanlama sistemi kriterlerine göre değerlendirildi. Teknik komite İnovasyon Çalışma Grubu üyelerinden oluştu.

Her uygulamanın en az 2 çalışma grubu üyesi tarafından puanlanması sağlandı. Teknik değerlendirme sonucunda medyan yöntemi kullanılarak belirlenecek sayıda uygulama bir üst değerlendirmeye alındı. Jüri değerlendirmesinde üniversite, basın ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı jüri, son elemeyi yaptı. ~
Teknik incelemede, belirlenen puanın üzerinde alan uygulamaların projelerini anlattıkları yazılı doküman incelendi. Adaylar, jüri üyelerine sunum yaptı ve sorulara yanıt verdi. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeyle kazananlar belli oldu. Ödüller, 10 Eylül’de İstanbul’da İngiltere Konsolosluğu’nda yapılan törenle sahiplerine verildi.

Kazanan projeler neyi başardı? İnovatif yaklaşımları nasıldı?
İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması’nda finale kalan birbirinden değerli 14 uygulama üniversite, basın, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi ve kazananlar belli oldu.

Büyük şirketlerden “Çevresel İnovatif Uygulama” dalında TAV Havalimanları Holding, “Ekonomik İnovatif Uygulama” dalında Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım, “Sosyal İnovatif Uygulama” dalında Enerjisa Enerji Hizmetleri ödül kazandı.

KOBİ kategorisinde “Çevresel İnovatif Uygulama” dalında Ege Orman Vakfı Ağaçlandırma ve Ağaç Ürünleri İktisadi İşletmesi (EGEVAK) ödül kazanırken “Ekonomik İnovatif Uygulama” ve “Sosyal İnovatif Uygulama” dallarında ödüle layık şirket bulunamadı.

TAV Havalimanları Holding “İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali Projesi Geri Dönüşüm Uygulaması” ile ödül kazandı. TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Ege, İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinin 2032’ye kadar işletme hakkını kazandı.

İmzalanan anlaşmaya göre TAV var olan iç hatlar terminalini yıkarak daha modern bir yapı inşa etmeyi de üstlendi. Proje kapsamında 185 bin metrekarelik terminal binası, 2 bin 559 araçlık çok katlı otopark ve ilgili birimler inşa ediliyor.~
Bu çerçevede, yeni terminal kompleksinin yapımının yanı sıra eski iç hatlar binası ve eklerinin yıkımı, hurda ve atıkların geri dönüştürülmesi işini de TAV İnşaat üstlendi. Hayata geçirilen uygulamayla, yıkım, söküm sonucunda ortaya çıkan malzemelerin yüzde 67’si geri dönüştürüldü. Yüzde 32’si yapım çalışmalarında yeniden kullanıldı. Her iki kategoride de değerlendirilemeyen yüzde 1 ’lik kısım bertaraf edildi.

Enerjisa'nın 2 şirketi de ödül aldı. Eenerjisa neyi başardı?
Projede, Geri Dönüşüm ve Test Merkezi ile sahadan gelen malzemelerin test ve bakımlarının yapılması, geri dönüşümlerinin sağlanması, garanti süresi içinde arızalanan malzemelerin garanti takibinin yapılması ve çevreye zararlı etkilere sahip maddelerin doğaya salımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Elektrik malzemelerinin yapılan test ve bakım işlemleriyle tekrar kullanılması sağlanarak çevreye zararlı etkiye sahip maddelerin doğaya salımının önüne geçildi. 2012’de sahada arızalanarak veya yenileme yatırımı kapsamında sökülerek ana ambarlara gelen 202 bin 476 adet malzemeden, 67 bin 492 adedi yapılan tasnif, test ve bakım işlemleriyle kullanılabilir hale getirildi. Ayrıca işletmede garanti kapsamında arızalanan 1376 adet malzeme Garanti Yönetimi Sistemi ile üreticisine değiştirildi.

Sosyal inovasyon anlamında Enerjisa'nın ödül alan diğer projesinin farkı neydi?
Enerjisa sosyal inovatif uygulama alanındaki ödülü “Hata İkaz Sistemi (HİS)” ile kazandı. Projede, Alçak Gerilim (AG) dağıtım şebekelerinde çeşitli arızalar nedeniyle demir direklerde elektrik kaçağı oluşması ya da iletken kopması durumlarında can ve mal emniyetini güvence altına alacak yeni ve özgün bir sistem tasarlandı ve pilot uygulaması yapıldı. Yılda yaklaşık 4 bin adet iletken kopması meydana geldiği düşünüldüğünde can ve mal güvenliği için konunun ne kadar öneli olduğu görülüyor.

Bu uygulamayla sorunun önüne geçilmesi ve elektrik kayıplarından kaynaklanan ekonomik zararın giderilmesi amaçlanıyor. Proje, Türkiye ve dünya genelinde elektrik dağıtım sektöründe öncü bir uygulama özelliğini taşıyor.~
Yapılan araştırmalarda bu gibi arıza durumlarında can kayıplarım önlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldığı ancak sistemsel olarak bir sonuca ulaşılamadığı tespit edildi. Hata ikaz sistemi elektrik dağıtım sektöründe ilk olma özelliği taşıyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren ve sürdürülebilir kalkınma için inovatif çalışmalar yapan en başarılı şirket örnekleri hangileri size göre?
SKD üyelerinin tamamı sürdürülebilir kalkınma için inovatif çalışmalar yapan şirketlerden oluşuyor. Ayrıca başarılı şirket örnekleri olarak, inovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları Yarışması’na başvurarak finale kalan şirketlerin isimlerini verebiliriz: Ege Orman Vakfı, Akçansa, ETA Elektronik Taşımacılık Ağı, Otokar, Roche, TAV Havalimanları, Bosch, BTC, Enerjisa, Weber, Garanti Bankası bunlardan birkaçı.

Siz aynı zamanda Fütüristler Derneği üyelerindensiniz. Geleceğin dünyasında sürdürülebilirliğin ve inovasyonun yeri hakkında neler söylersiniz?
Gelecekte süreçlerine inovasyonu entegre eden, inovasyonu teşvik eden ve önceliklendiren şirketlerin sürdürülebilirlik alanında kendilerini diğer şirketlerden pozitif olarak ayrıştıracağını düşünüyoruz. Bu tür faaliyetlerin gerek doğada bırakılan ayak izinin azaltılmasına gerekse şirket itibarına olan katkısının önemseneceği ve ödüllendirileceği bir gelecek bekliyoruz.

"DAHA ÇOK ALINACAK YOL VAR"
BİR BASAMAK GERİLEDİK

Dünya Ekonomik Forumu her yıl Küresel Rekabet Endeksi'ni yayınlıyor. Endeksteki 148 ülke, kurumlarının kalitesi, altyapı, eğitim, piyasa etkinliği, yenilikçilik gibi kriterler çerçevesinde değerlendiriliyor.~
Türkiye, 2009 ve 2010'da 61'inci, 2011'de ise 59'uncu sıradaydı. 2012'de 16 kademe birden yükselerek 43'üncülüğe ulaştı. 21 basamak ilerleyen Kazakistan'ın ardından en iyi performans gösteren ülkeler arasında 2'nci sırada yer aldı. 2013 sıralaması ise eylül ayında açıklandı ve Türkiye bir basamak gerileme ile 44'üncü sırada yer buldu.

NEDEN REKABET EDEMİYORUZ?
2012 raporuna göre Türkiye'nin rekabet gücünü zayıflatan unsurlar, yüksek gelir eşitsizliği, kırılgan istihdam yapısı, kayıt dışı sektörlerin büyüklüğü, çevre kirliliği, tarımda yoğun su kullanımı, tarım arazilerinin korunmasındaki zafiyet ve uluslararası çevre anlaşmalarına gösterdiği çekinceler olarak değerlendirilmişti. Bu yılki raporda da durum değişmedi.

FARKINDALIK ARTTI
Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından hala kat etmemiz gereken çok yol, üstesinden gelmemiz gereken çok büyük zorluklar var. İşin iyi tarafı şirketler geçmişe göre bu konuda artık daha bilinçli. GE Küresel Yenilikçilik Barometresi'ne göre inovasyon yüzde 92'lik oranla Türkiye'deki şirketler için stratejik bir öncelik olarak tanımlanıyor.

TÜRKİYE'DE M2M'Lİ İLK PROJE
ÇEVREYİ KORUYAN İNOVASYON

KOBİ kategorisinde, çevresel inovatif uygulama alanında ödül, Orman Alanları Veri Toplama ve Erken Uyarı Sistemi (TELEMETRİ) projesi ile Ege Orman Vakfı Ağaçlandırma ve Ağaç Ürünleri İktisadi İşletmesi'nin (EGEVAK) oldu.

YENİLİKÇİ MOBİL TEKNOLOJİ
Projede, yenilikçi bir teknolojik sistem olan orman alanları veri toplama ve orman yangını erken uyarı telemetri sistemi ile M2M yani makineler arası mobil iletişim teknolojisiyle Türkiye'de ilk model "Ormanları yangından koruma projesi” hayata geçirildi.~
ORMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda stratejik öneme sahip orman alanının telemetri sistemiyle GSM şebekesi üzerinden düşük tüketimli ve yıllarca çalışan güneş enerjili bir sistemle korunuyor olması ormanın sürdürülebilirliğini sağlıyor.

YANGINA SON
Sistem; EGEVAK ve Vodafone çözüm ortaklığıyla orman yangınları ve yangının çıktığı orman içindeki noktaları erkenden tespit edebiliyor. İlgililerin cep telefonunu SMS ve mail ile uyararak, müdahalenin yangın yayılmadan yapılmasını sağlayabiliyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz