İnovasyon stratejik ajandaya girmeli

SKD İnovasyon Çalışma Grubu Başkanı Hasan Süel’le SKD’nin inovasyon çalışmalarını, sürdürülebilir kalkınma içinde inovasyonun önemini konuştuk.

29.03.2014 22:35:120
Paylaş Tweet Paylaş
İnovasyon stratejik ajandaya girmeli

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) için inovasyonun önemi nedir?
SKD Türkiye’deki şirketlerin rekabet gücünü artırmak amacıyla kuruldu. Bunun için sürdürülebilir kalkınmayı önemli bir araç olarak görüyor. Bu nedenle inovasyon konusu bizim açımızdan stratejik önem taşıyor. Türkiye’nin büyümesine paralel olarak şirketlerin iş hacmi artıyor.

Şirketler varlıklarını daha güçlü şekilde sürdürebilmek için mevcut ürün ve hizmetlerini iyileştirmek, daha uygun fiyatlı ürün ve hizmetler geliştirmek, kişiselleştirilmiş ürünlere yönelmek, daha sürdürülebilir ve çevre dostu süreçleri, ürün ve hizmetleri devreye sokmak durumunda.

2013 yılı GE Küresel Yenilikçilik Barometresi’ndeki sonuçlara göre Türkiye’deki şirketler de bu konuda hemfikir. Gelecekte şirketin performansına en çok katkı sağlayacak inovasyon alanları arasında daha sürdürülebilir ve çevre dostu süreçlerin, ürün veya hizmetlerin geliştirilmesini önemsiyorlar. SKD olarak, inovasyonu sürdürülebilir kalkınmanın gerekli ve önemli bir unsuru olarak görüyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma içinde inovasyonun yeri nedir? Şirketler için inovatif sürdürülebilirlik kavramından bahseder misiniz?
Sürdürülebilir kalkınmada, insan yaşamının gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurmak önemlidir. Bunun için ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir programlama yapılmasını amaçlamak da sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni.

Benzersiz yeni ve yaratıcı fikirlerin ticari bir faydaya dönüştürülme süreci olarak tanımladığımız inovasyonu, sürdürülebilir kalkınmanın gerekli ve önemli bir itici gücü olarak görüyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz