İnovasyon stratejik ajandaya girmeli

SKD İnovasyon Çalışma Grubu Başkanı Hasan Süel’le SKD’nin inovasyon çalışmalarını, sürdürülebilir kalkınma içinde inovasyonun önemini konuştuk.

29.03.2014 22:35:120
Paylaş Tweet Paylaş
İnovasyon stratejik ajandaya girmeli

Bizim için inovatif sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmaya somut anlamda katkı sağlayacak ürün ve hizmetlerin üretim, yönetim ya da süreçlerinin yenilikçi ve özgün bir yaklaşımla ele alınması anlamına geliyor.

Bu yaklaşımla birlikte yenilikçi ürün ve hizmetler, toplumsal, çevresel ve ekonomik anlamda bir fayda sağlamayı amaçlıyor. Başka bir deyişle bu ürünler, kullanıcılarında değer yaratan, çevresel, ekonomik ve sosyal bakımdan sürdürülebilir olan orijinal fikirlerin ticari bir faydaya dönüştürülmüş hali.

Teknolojik ilerleme, ekonomik kalkınma için her dönemde kritik öneme sahip. Ancak son zamanlarda ülkelerin rekabet gücü daha çok teknolojiye ulaşma, onu uyarlama, kullanma ve yaratma yeteneklerine, yani inovasyon kapasitelerine bağlı görünüyor. İnovasyon sadece yeni ürün ve imalat süreçleri anlamına gelmiyor.

Pazarlama ve organizasyon gibi unsurlar da inovasyon kapsamında bulunuyor. İnovasyon artık ekonomik başarının ve rekabet gücünün temel belirleyicisi haline geldi. Ekonomik krizler tüm dünyaya kriz dönemlerinde gelişmenin yolunun inovasyon olduğunu öğretti. İnovasyon, hem şirketlere hem de ülkelere rekabet üstünlüğü sağlayan en önemli araçlardan biri...

SKD olarak inovasyonu teşvik edici ne gibi çalışmalarınız var?
Dernek olarak inovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. SKD bünyesindeki İnovasyon Çalışma Grubu’yla inovatif sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz.

Böylece sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan inovatif çalışmaları ortaya çıkaracağız. Bu konu da şirketlerin, kamu kuruluşlarının, derneklerin ve üniversitelerin stratejik öncelikleri arasına girecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz