Rekabet gücümüzü inovasyonla artıracağız

Eczacıbaşı Topluluğu İnovasyon Koordinatörü Ata Selçuk, grup içinde inovasyonun önemini,anlattı.

1.05.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Rekabet gücümüzü inovasyonla artıracağız


İnovasyonun yönetilmesinde liderlerimizin rolü büyük. İnovasyon yolculuğunda başarı şansımız, deneyimli, açık ve ileri görüşlü, hazırlıklı bir liderin eşliğinde daha fazla. İnovasyon kültüründe takım çalışması ve güç birliği çok önemli. Liderlerimiz, farklı uzmanlık alanlarından oluşacak, farklı fikirlerin sinerji yaratacağı takım çalışmalarını teşvik eder. Şirketlerinin inovasyona bakışını yalnızca ürün ve hizmete odaklamanın ötesine taşır, takım çalışmalarının odağına müşteri iç görüsünü koyarlar.

İnovasyonda başarısızlığa yer var mı?
İnovasyonda başarıyı yakalayabilmek amacıyla müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçebilmek için yeni teknolojileri, yeni iş modellerini aramamız, bulmamız ve uygulamamız kaçınılmaz oluyor. Bu kadar yeniliği deneyebilmemiz ve hayata geçirebilmemiz de ancak ölçülü riskler alabilmemiz, hata ve başarısızlığa toleransımızın olmasıyla mümkün. Başarısızlıklarımızdan başarılarımıza kıyasla daha çok ders çıkarıyor, hedefe doğru giderken bir daha neleri yapmamamız ya da farklı yapmamız gerektiğine bu sayede karar veriyoruz.

İnovatif uygulamaların, ürün ve hizmetlerin hayata geçirilme sürecinde sizin karşılaştığınız temel sorunlar ne oluyor? Bu sorunları nasıl aşmaya çalışıyorsunuz?
İnovasyon ürün ve hizmetlerin hayata geçme sürecinde karşılaştığımız en temel sorun, geliştirme sürelerindeki uzunluk oluyor. Bu sorunu aşmak için inovasyon proje yönetim metodu olarak geliştirilmiş “aşama ve geçit” modelini kullanmaya başladık. Bu sayede fikir aşamasından lansmana ya da uygulamaya kadar hem süreci hem projelere ayrılan kaynakları etkin bir şekilde yönetebiliyoruz. İnovatif ürünlerde karşılaştığımız önemli problemlerden biri de tüm bu zorlu sürecin ardından ilk fuarda gururla pazara sunduğumuz ürünlerin çok çabuk taklit ediliyor olmaları. Bu konuda da fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki hassasiyetimizi ve sürecimizi iyileştirdik. Daha fikir aşamasındayken, geliştirdiğimiz ürünlerle ilgili gerekli patent başvurularını yapıyoruz.

İnovasyonda nasıl bir yol haritanız var? Bu yol haritasının sizi nereye götürmesini hedefliyorsunuz?
Öncelikle inovasyonu varılacak bir hedef değil hiç bitmeyecek bir yolculuk olarak ele alıyoruz. Bununla birlikte topluluğumuzda 2005 yılında “İnovasyon Çalışma Grubu”nun oluşturulmasıyla başlayan çalışmaların amacını, topluluğumuzun değerini ve sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artıracak ürün, hizmet, marka, faaliyet alanı ve teknoloji kullanımına yönelik inovasyonları hayata geçirmek olarak tanımlıyoruz. Bugün üçüncü aşamasında olduğumuz inovasyon çalışmalarımız, üç döneme ayrılıyor:

2005-2007 dönemi, değişen küresel rekabet dinamikleri doğrultusunda inovasyon yaklaşımında bütünselliği sağlamaya yönelik çalışmaları kapsıyor. 2007-2010 dönemi, bilgi ve teknolojiyi ürüne dönüştürmeye ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle rekabet gücü kazanmaya yönelik çalışmalarımızı içeriyor. Son olarak 2010’u ve sonrasını kapsayan içinde bulunduğumuz dönem geliyor. Bu dönemde hedefimizde, inovasyona dayalı sürdürülebilir küresel rekabet gücü olan topluluk konumuna gelmek var.

Kendimizi başlangıç aşamasında gördüğümüz, geleceğimizi şekillendirecek inovasyon yolculuğumuzda topluluğumuzun değerini artırmanın yanı sıra gelecek nesillere sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sunumunda da öncü olmayı hedefliyoruz.

Topluluğun gelecekte de var olmasında inovasyonun nasıl bir katkısı olacak?
Topluluk olarak inovasyonu geçici bir heves ya da ulaşılması gereken bir hedef gibi değil, hiç bitmeyecek bir yolculuk olarak görüyoruz. Topluluğumuzun değerini ve sürdürülebilir rekabet gücünü artırmak için inovasyon çalışmalarıyla sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yarattığı katma değerden yararlanmak, temel amaçlarımız arasında yer alıyor. Bu yolculuğun bize bugün ve gelecekte sağlayacağı en önemli katkı, topluluğumuzu inovasyona dayalı sürdürülebilir küresel rekabet gücü olan topluluk konumuna getirmesi olacak. Bu doğrultuda inovasyon kültürünün yayılımına dönük yürüttüğümüz çalışmalar, inovasyonu tüm kuruluşlarımızda bir iş yapış şekli haline gelene değin sürecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz