Yeni yol haritası

Son yıllıkta sektörlerin sürdürülebilirlikte aldıkları mesafeyi sizin için bir araya getirdik.

1.10.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yeni yol haritası

Ekstra hacimden gelen bu artışa rağmen tedarikçilerin sürekli olarak kendi üretim verimliliklerini arttırmaları gerekiyor. Aynı zamanda kâr marjlarının erozyona uğramasını engellemek için girdi maliyetlerini düşürmeliler. Inovasyon, ciddi bir rekabet avantajı sağlaması sebebiyle şirketler arasında farklılaştı-rıcı faktör konumunda. Daha az sayıda ama daha global oyuncuların ortaya çıkmasıyla tedarik zinciri yönetiminin önemi de giderek artıyor.

OTOMOBİLLER
Otomobil sektörü, aşırı kapasite, amansız rekabet ve yüksek Ar-Ge ile hammadde fiyatlarından kaynaklanan maliyet baskısı ile karşı karşıya. Bu baskılar, sektörün net bir pazarda konumlanma stratejisi gereğini doğuruyor. Sera gazı salınımları ve hava kirleticiler hakkında giderek sıkılaştırılan düzenlemeler ve sektörün petrole olan bağımlılığı göz önünde bulundurulması gereken faktörler. Otomobil üreticileri, elektrikli motorlar gibi alternatif sürüş sistemleri ile yakıt verimliliğini arttırmak ve karbon yoğunluklarını düşürmek zorundalar. Bu sebeple, inovasyoncu ürünler geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve üretim kalitesinin korunması gibi önemli işler için yetenekli, becerikli ve motivasyonu sağlam çalışanlara üst seviyede sorumluluk verilmesi gerekiyor. Ancak, yetenekli, mesleki sağlık/ güvenlik ve grup genelinde geçerli etik prensiplerin olduğu yenilik-
çi insan kaynakları politikaları, bir şirketin başarısının vazgeçilmez bir bileşenidir.

BANKALAR
Bankacılık sektörü halen kamuoyunca büyük bir dikkat ve şüpheyle takip ediliyor. Bankalar, itibarlarını yeniden kazanmaya ve istikrarlı finansal sistemler yaratmaya katkıda bulunmaya çalışıyor. Bankacılık sektöründe bir rekabet avantajı oluşturmak için liderlik ve güvenilirlik gibi kilit faktörlere gerek duyuluyor. Kurumsal idarecilik, risk yönetimi ve standartlara uyumda uluslararası en mükemmel uygulamaları benimsemek artık bir zorunluluk halini almış durumda. Düzenlemelerin, politik ve paydaş baskılarının, demografik değişikliklerin ve iklim değişikliğinin iş dünyası üzerindeki etkileri artarak sürmeye devam edecek. Lider bankalar, artık kendi uzun vadeli stratejileri ile performans değerlendirmelerine çevresel ve sosyal faktörleri de entegre ediyorlar. Inovasyoncu ve güvenilir finansal hizmetler ile ürünlerin geliştirilmesinde çoklu yaklaşımın benimsenmesi şart. Müşteri kazanmak ve elde tutmak kadar finansal hizmetler ile ürünlerin geliştirilmesinde motive olmuş, iyi eğitimli ve deneyimli çalışanlara sahip olmak da çok önemli. Aynı zamanda, iklim değişikliği ile kaynak kıtlığı da inovasyoncu sektörler için fonlama planları bulmak gibi alanlarda yeni iş imkanları yaratıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz