Yeni yol haritası

Son yıllıkta sektörlerin sürdürülebilirlikte aldıkları mesafeyi sizin için bir araya getirdik.

1.10.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yeni yol haritası

TIBBİ ÜRÜNLER
Tıbbi ürünler ve hizmetler endüstrisi, ortopedik implantlar ve kardiyovasküler cihazların yanı sıra tıbbi gereçler, enstrümanlar ve aletler de geliştirir. Bu endüstri, belirli kronik hastalıkların teşhisini koyarak ve onları tedavi ederek kronik rahatsızlıkları olan hastaların yaşam kalitelerinin arttırılmasında kilit bir rol oynar. Burada başarılı bir ürün ticarileştirmesinin ve faaliyet göstermek için gerekli sosyal lisansı almanın kilidi, ürün ve hizmet kalitesinde, güvenlik yönetiminde doktorlar ve hastalar gibi farklı paydaşlarla yakın ilişkiler kurmaktır. Diğer sağlık bakımı endüstrilerine benzer şekilde bu sektör de fiyatlandırmayı, tazminatları ve yararlanmayı etkileyen reformlardan ciddi bir şekilde payını alıyor. Diğer taraftan, gelişmekte olan ülkelerde artan gelir seviyeleriyle birlikte sağlık bakımının kapsamını genişletme çabaları bu endüstri için yeni büyüme fırsatları yaratıyor. Sürdürülebilir şirketler ise bir hayli farklılaştırılmış ürünler geliştirmeye ve kendi klinik ve ekonomik değerlerini ön plana çıkartmaya odaklanıyorlar. Bunun dışında, etkili insani ve entelektüel sermaye yönetimi ile şeffaf bir raporlama çerçevesi temelinde oluşturulmuş istikrarlı, değer ve paydaş odaklı stratejiler ile yönetim sistemlerini benimsiyorlar.

TIBBİ İLAÇLAR
Inovasyon odaklı ilaç endüstrisi, satış potansiyeli yüksek orijinal ilaçlar geliştirmek üzerine kuruludur. Ar-Ge’ye yaptığı devasa yatırımlara rağmen bu endüstri geçtiğimiz son on yıllık dönemde Ar-Ge üretkenliğinde düşüş yaşadığından sınırlı bir büyüme sergileyebildi. Üstelik satış rekorları kıran ürünlerinden pek çoğunun patent sürelerinin dolmasının ardından bu şirketlerin çoğu gelirlerini patentsiz ürünlere kaptırdı ve kaptırmaya devam ediyor. Sağlık bakımı maliyetlerinin patlaması ile sınırlı kaynaklara sahip hükümetler bütçelerinde kesintiye gittiklerinden ilaç fiyatları şu anda büyük bir baskı altında. Bunların yanı sıra ödemeyi yapan kimseler fiyatlandırma ve tazminatlar hakkında karar vermek için her geçen gün tıbbi ilaçların maliyet-etkinliğini ve maliyet-kazanç analizlerini daha fazla dikkate alır oldular. Ilaç şirketleri eski büyüme günlerine geri dönmek, kârlılıklarını korumak ve yüksek getiriler elde edebilmek için henüz çözüm bulunamamış tıbbi gereksinimlere yönelik ilaçlar geliştirmeye odaklanmalıdır. Burada kilit meydan okumalar arasında, ilaçların klinik ve maliyet etkinlikleri, hastaların iyileştirici tedavilere erişimi ve değişen dağıtım modelleri sayılabilir. ilaveten, ilaç şirketleri aynı zamanda pazarlama uygulamaları, ilaç güvenilirliği ve kalitesi ve farmakogeno-mikle ilgili etik tartışmalarla da yüzleşiyorlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz