Yakın gelecekte teknoloji merkezi olacağız

Kayseri Vali Mevlüt Bilici ile Kayseri'nin 2023 yılı hedefleri ve stratejileri üzerine konuştuk...

1.04.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yakın gelecekte teknoloji merkezi olacağız

İlçelerimizde yer alan zengin maden yataklarının işletilmesi yüksek katma değer yaratacak, istihdama katkı sağlayacak, bölgeye dinamizm kazandıracak. İlimizde sanayi altyapısının ve sağlık sektöründeki bilgi-tecrübe birikiminin güçlü olması sağlık sektörüne yönelik imalat sanayinin kurulması için potansiyel oluşturuyor. İlimizde hayvancılığın gelişmesi, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi amacına yönelik olarak Tarıma Dayalı Hayvancılık İhtisas Organize Bölgesi'nin kurulması tarafımızca gerekli görülüyor. Küreselleşen ve rekabetin boyut değiştirdiği dünyada, girişimcilik, uluslararası sermaye, yenilikçilik, Ar-Ge ve markalaşma başarının anahtarı oldu. İlimiz sanayisinin globalleşen, hızla gelişen dünyada rekabet edebilmesi ve yarıştan kopmaması için ileri teknoloji, yüksek katma değer ve rekabet gücüne dayalı bir yapıya kavuşması gerekiyor. Bugün sadece üretmek ve satış yapmak yetmiyor. Sanayicilerimizin ve tacirlerimizin vizyonlarını geliştirerek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunabilmeleri, dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmeleri için güçlerini birleştirmeleri, markalaşmaları, kümelenmeleri ve kaliteli ürünler üretmeleri gerekiyor. Şehirler ve şirketler ancak markaları ile zengin olabilirler.

Kayseri'nin yatırımcıya sunduğu olanaklar neler? İl hangi açılardan yatırımcı için cazip?
- Kayseri'de organize sanayi bölgeleri, serbest bölge, teknopark, Erciyes ve Melikşah Üniversiteleri kente yatırım yapmak isteyen müteşebbislere her türlü imkanı sunuyor. Organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelere sağlanan avantajlar, OSB ve serbest bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. OSB'ler-de ucuz maliyetle üretime imkan sağlayan uygun enerji altyapısı, ürün sevkiyatında kolaylık sağlayan ulaşım imkanı bulunuyor. İlimiz birlik, beraberlik ve huzur şehridir. Sanayinin ihtiyacı olan nitelikli işgücü, bilgili, donanımlı, genç dinamik nüfus yapısı ile kalifiye insan kaynağı mevcuttur.

Kayseri ekonomisinde üretimde, istihdamda, yapılan yatırımlarda canlanma söz konusu mu?

- Evet, son yıllarda OSB'lerde açılan tesis ve çalışan işçi sayısında artış gözlemleniyor. Organize sanayi bölgeleri, teknopark ve serbest bölgede faaliyet gösteren şirket sayısı 2009 yılında 915 iken 2010 yılında yüzde 14'lük artışla bin 43 oldu. 2011 yılında bin 77'ye ulaştı. Aktif İş gücü Programlarına 2009 yılında 4 bin 717 kişi, 2010 yılında yüzde 1 artışla 5 bin 163 kişi katıldı. İş-Kur İl Müdürlüğü verilerine göre işe yerleştirme 2008 yılında 2 bin 361, 2009 yılında 3 bin 127 iken, 2010 yılında yüzde 74 artarak 5 bin 469 oldu. İlimizde, 2011 yılında sonuçlanan Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde 11 proje yüzde 90'lık hibe oranı ile 1 milyon 801 bin 839 Euro hibe almaya, Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde 10 proje yüzde 90'lık hibe oranı ile 1 milyon 787 bin 664 Euro hibe almaya hak kazandı.

Son yıllarda Kayseri'nin gündemindeki en önemli olaylar ve projeler neler? Turizm yatırımlarınıza hız verdiğinizi biliyoruz. Bu alanda ne gibi projeler üretildi? Ne kadar yatırım yapıldı?
- Erciyes önemli kış turizmi potansiyeline sahip alanları bünyesinde barındırıyor. Bu alanlar şehir merkezine 25, Erkilet Havaalanı'na da 30 kilometre mesafede bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve bir kısım tesislerinin ihalesi yapılan Erciyes Master Planı'nın hayata geçirilmesi ilimiz ve ülke turizmine çok ciddi katkı sağlayacak. Şehrin ekonomisine yön verecek olan ve Kayseri ekonomisi açısından sürekli bir gelir kaynağı yaratacak olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi yaklaşık 275 milyon Euro'ya mal olacak ve beş bin civarında kişiye iş imkanı sağlayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz