Çalışan katılımı

Üst düzey yöneticilerin ve İK profesyonellerinin çalışan performansını arttırmak için yazılmıştır.

1.08.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Çalışan katılımı
DEĞER
Bu önemli kitap, daha adanmış çalışanlardan daha anlamlı bir ortamdan oluşan, çalışanlar arasında güçlü ilişkilerin bulunduğu ve nihayet rekabet üstünlüğünün sağlandığı bir çalışma yeri yaratabilmek için adım adım yol gösteren bir kılavuz sunmaktadır.
ÇALIŞAN KATILIMI MESELESİ
Harika insanları işe aldığımızda bile günümüz dünyasının karmaşık işgücü yapısını yönetmekten kaynaklı karışıklıklar, elemanları elde tutmakla ilgili zorlu meydan okumalar yaratabilmektedir. Kurul odasındaki yöneticiler, yeni kuşağın iş ahlakından yoksun olduğu konusunda konuşup durmakta ve onlara haklarını ödemeksizin, bazılarının şirketi ilerletmesini arzu etmektedir.
Bunu telafi edebilmek amacıyla şirketler, yapılarındaki kuşaksal farklılıkları anlayabilmek için büyük paralar harcamakta ve bazen bu genellemelerin büyük topluluklar için uygulandığında doğru olmakla birlikte bireysel olarak uygulandığında sorunlara yol açabileceğini unutmaktadırlar.
Her çalışanın bir birey olduğunu ve bu bireylerin genellemelere uymak zorunda olmadıklarını unutmamalıyız.
Öte yandan çalışanlar, önemsenmemekten yorgun düşmüş durumdadır. Saygı duyulduklarını ve işe dahil edildiklerini hissetmiyorlar. Çoğu çalışan, daha fazla şeffaflık istemekte ve üstlerinin tercihlerini sorgulamaktadır. Genç, yaşlı, kadın, erkek gerçekten fark etmez, herkes daha fazla temas istemektedir. Ama şirketlerimizde güven eksikliği söz konusudur.
Ya kendimizi salmış durumdayız ya da kendisinden iyi bir kurumsal yurttaş olmasını istediklerimizin kendilerine de diğerleri gibi kötü davranıldığını izliyoruz.
Birçok kuruluş için bu durum, kârların düşmesi, daha az gelir, borsa değerinin düşmesi ve düşük ciro anlamına gelmektedir. Artık rekabet üstünlüğü elde etmek için işe yarayan gerçek bir stratejiyi hayata geçirmenin zamanıdır.
KATILIMIN BELİRLEYİCİLERİ
Herhangi bir kurumsal değerlendirmenin öğeleri ne olmalıdır? Bir varlığın başarısı için önemli olan nedir? Çeşitli çalışmaları inceledikten ve kendi araştırmamızı yaptıktan sonra çalışan katılımını belirlemeye hizmet eden aşağıdaki sistemleri, süreçleri ve etkenleri ortaya çıkardık.
Kültür
Kültür sözcüğü Latince ‘colere’den gelmektedir ve yetiştirmek anlamını taşır. İş örgütlenmelerimizde belirli tipte davranış kalıpları ya da ortak normlar yetiştiririz.
Başarı göstergeleri
Her kuruluş, başarıyı ölçmenin açık bir yoluna sahip olmalı ve bu da hissedarlara, özellikle de çalışanlara iyi anlatılmalıdır. Ölçüm, başarıyı ölçmenin geçiş ücretidir.
Öncelik belirleme
Amaç belirleme, her operasyonun doğal bir parçasıdır. Çalışanlarınızın işe ne kadar müdahil olduğu, büyük ölçüde kuruluşunuzda öncelik belirlemenin nasıl işlediğine bağlıdır.
İletişim
İletişim sistemleri gündelik faaliyetlerin entegre bir parçasıdır. Kuruluşlar resmi ve gayriresmi iletişim sistemlerine ve yapılarına sahiptir.
İnovasyon
İnovasyona sıklıkla “icat etme” penceresinden bakılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz