BAŞKAN'DAN YENİ NORMAL STRATEJİLERİ

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, para piyasalarında yeni dengelerin oluşacağını, ezberlerin bozulacağını söylüyor.

17.07.2015 20:48:240
Paylaş Tweet Paylaş
BAŞKAN'DAN YENİ NORMAL STRATEJİLERİ
1. YENİ NORMAL GERÇEKLERİ
Ekonomide ve piyasalarda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına ben de inanıyorum. Yeni dengenin nerede başlayacağı, nerede biteceği ve veriminin ne olacağı açık uçlu. Yani belli değil. Ancak, bugün artık eski iş yapma biçimlerinin sürdürülmesi ve uluslararası ilişkilerin devam ettirilmesi açıkçası mümkün değil. Dolayısıyla ezberlerimiz bozuldu. Bu bozulan ezberlerin yerini ne tür dengelerin alacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Bir kere ekonomistler kendi varsayımlarını yeniden sorgulayacaklar. Onun dışında bu uluslararası dengesizlik konusu. IMF ve Dünya Bankası bunun üzerinde uzun zamandır çalışıyor.  Ama hala hiçbir şey yapılabilmiş değil. Onun dışında uluslararası ekonomik iş birliği konusunda önemli arayışlar var. Bu konuda projeler var. Bu projeler de henüz sonuçlanmadı. Düne kadar dünyaya şekil veren G8’ler, G10’lar vardı. Bugün bunlar bu görevlerini G20’lere bıraktılar. Fakat G20’lerde de platformo kadar çok geniş değil. G20 toplantısına katılıyoruz. Oraya G20 üyesi olmayan münferit ülkeler ve bölgesel kurumlar da katılıyor. Öbür taraftan G20 üyesi ülkeler yaptıkları toplantılarda şöyle bir perspektif oluşturuyor: Öyle kararlar alalım ki, bunlar bütün dünyadaki ülkeler tarafından uygulansın, gözetim ve denetim açısından bir farklılık olmasın. Ama G20, 20 ülkeden oluşuyor, oysa IMF’nin 186 üyesi var. Dolayısıyla, eğer sizin aldığınız kararlar diğer ülkeleri de etkileyecekse, bunun meşruiyetini de sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ne yapılabilir bu ciddi bir şekilde tartışılıyor. Çok değerli fikirler üretiliyor. Fakat bu fikirlerin ülkelerde nasıl uygulanacağı ve nasıl bağlayıcı olacağı konusunda çok net bir şey yok.
2. GLOBAL YENİ KURULUŞLAR
Mesela şu anda deniyor ki dünya ticaretine yön vermek için ve ülkelerin birbirlerine karşı avantajlı hale getirmemek için Dünya Ticaret Örgütü var. Bu Dünya Ticaret Örgütü mal ve hizmet akımlarını revize ediyor. fiimdi buna benzer birşey kurabilir miyiz? Bizim BDDK’ya benzer bir kurumdan söz ediliyor. Benim şahsen bu konuda çekincelerim var. Bu kolay olmayacak. Şu anda Finansal İstikrar Forumu, Finansal İstikrar Kurumu’na dönüştürüldü. G20 üyesi ülkeler, bunun üyesi haline geldi. Bunun en tepesinde bir karar alma komitesi var. Onun altında üç tane daimi komite var. Daimi komitelerin altında çalışan çeşitli alt komiteler var. Bunlar sürekli bilgi ve belge üretiyorlar. Ve çok sık da toplantı yapıyorlar. Bence 2009’a damgasını vuran bu gelişme oldu. 2010’da da bu çalışmalar devam edecek ve giderek işler zorlaşıyor. Şöyle zorlaşacak; Bu kurumlar, artık ülkelere “Tamam biz yaptık, siz uygulayın artık” diyecekler. Bir de ülkeler bunları
uygulamanın kendileri açısından sıkıntı yaratacağının farkına varacaklar. Onun için bu konularda son derece dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum.
3. YENİ NORMAL BİZE YANSIR MI?
fiimdi ezberlerimiz bozuldu dedim. Bozulan engelimizden bir tanesi Merkez Bankası’nın likidite yönetirken muhatap alacağı kuruluşlar. Bugüne kadar kabul şu idi: Merkez bankaları likidite yaratırken, kaydi para yaratma yeteneği olan kuruluşlar ve bankaları muhatap alırdı. Diğer finansal kuruluşlar merkez bankalarının, parasal likidite yönetimi için muhatabı değildi. Ayrıca diğer finansal kuruluşlar, merkez bankalarının finansal yönettiği operasyonlar için muhatabı değil idi. ABD’de Avrupa’da merkez bankaları, geleneksel olmayan, önceden düşünülmeyen birtakım parasal tedbirler aldılar, operasyonları uygulamaya koydular. fiimdi bu yeni dönemde belki merkez bankasının muhatap alacağı kuruluşlar farklı olabilir. Ama biz TC Merkez Bankası olarak bu açıdan, mevcut parasal politika uygulamalarında, geleneksel olmayan bir şey yapmadık. Bizim açımızdan böle bir şey söz konusu olmayacak. Belki şu olabilir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak sekurizasyon ve tezgah üstü piyasalarda yapılan işlemler kayıt altına alınacak ve organize piyasalarda yapılmaya başlanacak. Ve bunların da Türkiye’ye belki birtakım yansımaları olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz