Bütçe şubatta 6.8 milyar TL açık verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Bütçe şubatta 6,8 milyar lira açık, yılın ilk iki ayında ise 4,6 milyar lira fazla verdi.

15.03.2017 11:52:130
Paylaş Tweet Paylaş
Bütçe şubatta 6.8 milyar TL açık verdi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin şubatta 6,8 milyar lira açık, yılın ilk iki ayında ise 4,6 milyar lira fazla verdiğini belirterek, "Bütçe gerçekleşmeleri hedeflerimizle uyumlu seyretmektedir." ifadesini kullandı. Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın şubat ayı ve ocak-şubat dönemi bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi. Bütçe gerçekleşmelerinin hedeflerle uyumlu seyrettiğine işaret eden Ağbal, şubatta bütçenin 6,8 milyar lira açık, yılın ilk iki ayında ise 4,6 milyar lira fazla verdiğini belirtti.

Yılın ilk iki ayında 16,3 milyar lira faiz dışı fazla elde edildiğini bildiren Ağbal, ocak-şubat döneminde toplam harcamaların 101,1 milyar lira, faiz hariç giderlerin ise 89,4 milyar lira olduğunu ifade etti. Bütçe gelirlerinin ise ocak-şubat döneminde 105,7 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Ağbal, bu dönemde vergi gelirlerinin 88,4 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 17,3 milyar lira olduğunu kaydetti.

Ağbal, "2017 yılı bütçe hedeflerini gözeterek ekonomideki büyüme trendini destekleyen ve para politikası uyumunu da önceleyen bir maliye politikası çerçevesi içinde bütçe politikamızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bütçe uygulama sonuçları

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri şubat ayında 46,9 milyar lira, giderleri ise 53,7 milyar lira olarak hesaplandı. Maliye Bakanlığı, 2017 yılı şubat ayı ve ocak-şubat dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 46,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 27 artış göstererek 53,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,6 artarak 105,7 milyar lira, bütçe giderleri ise ise yüzde 19,2 yükselerek 101,1 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, şubatta 6,8 milyar lira açık, ocak-şubat döneminde ise 4,6 milyar lira fazla verdi.

Buna göre, 2017 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon lira ödenekten, geçen ay 53 milyar 739 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 42 milyar 308 milyon lira harcama yapılmıştı.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 587 milyar 624 milyon lira ödeneğin yüzde 8,3'ü kullanılarak 48 milyar 652 milyon lira harcandı. Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 12 milyar 759 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon lira ödeneğin yüzde 7,8'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, şubatta yüzde 6,6 artarak 2 milyar 102 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon lira ödeneğin yüzde 7,7'si kullanılmış oldu.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i şubatta harcandı. Bu ayda yüzde 26,6 artışla 4 milyar 417 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler şubatta yüzde 40 artarak 26 milyar 116 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon lira ödeneğin yüzde 10,5'i kullanıldı. Geçen ay sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 14 milyar 180 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 2 milyar 276 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan mahalli idare payları 5 milyar 631 milyon lira olarak gerçekleşti. Şubatta 1 milyar 418 milyon lira sermaye gideri, 642 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 198 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 5 milyar 87 milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri

Geçen yılın şubat ayında 44 milyar 724 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 4,9 artışla 46 milyar 898 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 4,3 artarak 39 milyar 994 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 9,7 artarak 4 milyar 545 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 294 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1 milyar 64 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 27,2, kurumlar vergisi yüzde 17,2, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 11,3, damga vergisi yüzde 10,7, gelir vergisi yüzde 5,9 arttı. Harçlar yüzde 27,3, özel tüketim vergisi yüzde 7,8, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,3 azaldı.

Ocak-şubat dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, bu yılın ocak-şubat döneminde 4 milyar 590 milyon lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 16 milyar 264 milyon lira oldu.

2016 Ocak-Şubat döneminde 84 milyar 829 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 19,2 artarak 101 milyar 86 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 19,1 arttı ve 89 milyar 411 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artarak 11 milyar 674 milyon liraya yükseldi.

Personel giderleri

Personel giderleri, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 29 milyar 31 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yüzde 7,4 arttı ve 4 milyar 909 milyon lira olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 19,1 artarak 6 milyar 368 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, cari transferler yüzde 28,1 artışla 44 milyar 381 milyon lira oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 24 milyar 447 milyon liralık transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 4 milyar 212 milyon lira oldu. Ocak-şubat döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 390 milyon lira, mahalli idare payları ise 10 milyar 128 milyon lira olarak hesaplandı.

İlk iki aylık dönemde 1 milyar 779 milyon lira sermaye gideri, 649 milyon lira sermaye transferi gerçekleşti. Borç verme giderleri bu dönemde 2 milyar 295 milyon lira oldu. Faiz giderleri de yüzde 19,9 artarak 11 milyar 674 milyon liraya çıktı.

2 aylık bütçe gelirleri

Geçen yılın ocak-şubat döneminde 91 milyar 444 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,6 artışla 105 milyar 675 milyon liraya yükseldi.

Bu yılın ocak-şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 88 milyar 415 milyon lira oldu. Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı ve 12 milyar 821 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 835 milyon lirayı, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 605 milyon lirayı buldu.

Vergi türleri itibarıyla ocak-şubat dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 23,9, kurumlar vergisi yüzde 20,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 20, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 12,1, özel tüketim vergisi yüzde 9,9, damga vergisi yüzde 9,4, gelir vergisi yüzde 8,8, harçlar yüzde 6,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 10,3 arttı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz