Yatırımcıya ücretsiz hizmet!

Yatırım destek ofislerinin görev ve sorumluluklarında önemli değişiklik

2.09.2014 11:59:260
Paylaş Tweet Paylaş
Yatırımcıya ücretsiz hizmet!
Kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları belirlendi.

Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını tespit edilmesi amaçlayan yönetmeliğe göre, yatırım destek ofisleri, ajansın kurulu olduğu düzey 2 bölgesine dahil illerin her birinde ve yönetim kurulu kararıyla kurulacak. Yatırım destek ofislerinde, biri koordinatör olmak üzere, en az 3, en fazla ise 5 uzman personel istihdam edilecek. İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, envanter çalışmaları yürütecek, rapor ve strateji çalışmaları yapacak yatırım destek ofisleri, yatırımcılara bilgi sağlayacak ve onları yönlendirecek. Yatırımları izleyerek, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar sürdürecek ofisler, ilin iş ve yatırım ortamını tanıtacak.

Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine edecek yatırım destek ofisleri, devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapacak. Yatırımcıların başvurusu üzerine yatırım destek ofislerinin takip ve koordine edeceği işlemlere yer verilen yönetmeliğe göre, söz konusu ofisler tarafından yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsiz olacak. Ancak izin ve ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine ait olacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz