En yüksek büyüme mobilde

Bu alandaki en hızlı büyüme, mobil internet alanında yaşanıyor,

1.01.2011 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
En yüksek büyüme mobildeMOBİLDE 3'E KATLANDI

Sabit genişbant abonelerinin sa­yısı 2009'a göre 2010'da yüzde 10 artar­ken mobil pazarda yüzde 200'ün üzerinde artış yaşanıyor, 2008'de olmayan mobil in­ternet pazarı, ilk yılı olan 2009'da 396 bin aboneye ulaştı,

2010'da ise mobil internet abonelerinin sayısı 3 kat arttı, Ekim sonu itibarıyla 1 milyon

bin olan mobil internet abone sayısının 1 milyon 200 bine ulaşması bekleniyor, 7 milyon da sabit genişbant internet abo­nesi olduğu tahmin ediliyor,

HAKSIZ REKABET
AB'de yüzde 25 sevi­yelerinde olan genişbant internetin yay­gınlık oranı, Türkiye'de yüzde 10 seviye­sinde, Aradaki fark büyük ölçüde pazarın tam rekabete açılamamasından kaynak­lanıyor, Pazarın önünün açılması için tele- fonsuz internet uygulamasına bir önce baş­lanması, serbestleşmenin sağlanması, fiili tekel uygulamasına son verilmesi isteniyor,


FİYATLARIN SEYRİ

2009'da 23,5 milyar lira, 2010'da 24,2 milyar lira olan bilgi iletişim teknolojileri pazarının 2011'de, 26 milyar li­raya ulaşması bekleniyor, 2023 hedefi ise

milyar dolar, Bu da pazardaki düzenli büyümenin süreceğini gösteriyor,

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yu­suf Ata Arıak, "Sektörde rekabetin tam ola­rak sağlanabilmesi için toptan hat kiralama düzenlemesinin yapılması, sabit numara taşınabilirliği ile telefonsuz internetin uygu­lanır hale gelmesi gerekiyor, Rekabet sağ­lanırsa tüketiciler daha uygun koşullarda internet erişimi sağlayabilecek" diyor

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz