Hedef 2030'a kadar 200 milyar TL

Akbank’ın yıllardır devam eden başarılı toplumsal fayda sağlayan projelerini ise Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü ile masaya yatırdık...

26.05.2021 13:10:000
Paylaş Tweet Paylaş
Hedef 2030'a kadar 200 milyar TL

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik yeni dönemde daha da fazla önem kazanmış durumda. Akbank bu alana yaptığı yatırımlarla önde gelen bankalardan biri. 2030’a kadar 200 milyar TL’lik sürdürülebilir kredi finansmanı sağlamayı hedefleyen Akbank, sürdürülebilirlikte 4 alana odaklanıyor. Sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, iklim değişikliği ve ekosistem yönetimi olarak belirlenen bu alanlarda hedef ise etkin, odaklı çalışmalarla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak.

Pandeminin bir anda hayatımızı felç etmesiyle “sürdürülebilirlik” çok daha fazla önem kazandı. Bu konuda öncü olan kurumlar başta çevre olmak üzere toplumsal fayda, çeşitlilik, gönüllülük ve eğitim alanlarında çok sayıda projeyi hayata geçiriyor. Bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik konusunda somut hedeflere sahip öncü bankalar arasında yer alan Akbank da sürdürülebilirliği iş stratejilerinin önemli bir parçası haline getirmiş durumda. Akbank’ın çeşitlilik ve kapsayıcılıktan sürdürülebilir finansmana kadar farklı alanlardaki faaliyetlerini bankanın 3 önemli sürdürülebilirlik lideriyle konuştuk. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında yaptıkları çalışmaları anlatırken Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, sürdürülebilir finansman konusundaki hedeflerini paylaştı. Akbank’ın yıllardır devam eden başarılı toplumsal fayda sağlayan projelerini ise Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü ile masaya yatırdık. 

4 TEMEL ALAN 

Akbank’ın sürdürülebilirlik stratejisi; sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, iklim değişikliği ve ekosistem yönetimi olmak üzere 4 ana alanda konumlanıyor. Bu alanlardaki etkin, odaklı çalışmalarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istediklerini söyleyen Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, “Özellikle iklim değişikliği ile ilgili çok büyük riskler söz konusu ve bu riskler artık uzun vadede değil orta ve kısa vadede de karşımıza çıkacak” diyor. Risklerle beraber, sürdürülebilirliğin önemli fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Tunalı, sürdürülebilirlikle ilgili çok büyük bir dönüşümün beklendiğini söyleyerek şöyle konuşuyor: “Bu dönüşümün finansmanı bankalar için önemli bir fırsat olacak. Biz de Akbank olarak sürdürülebilir finansmana risk ve fırsat ekseninde yaklaşıyoruz. Risk ekseninde, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile ilgili riskleri yönetmek için bir dizi önlem aldık. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin getirdiği riskleri bankamızın kredi süreçlerine entegre ederek kredi portföyümüzün iklim değişikliğine olan etkisini 2030’a kadar azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Sürdürülebilirlik ilkelerini gözeterek kredilendirme süreçlerinde çevre ve sosyal kredi politikaları geliştirdiklerini belirten Tunalı, “Yatırım tutarı 10 milyon doların üzerinde olan proje finansmanı ve yatırım tutarı 10 milyon doların üzerindeki yeni yatırım kredi taleplerini ÇSED kapsamında değerlendirerek projenin çevreye etkilerini önceden analiz ediyoruz. Ayrıca, tüm KOBİ müşterilerimize çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi uyguluyoruz” diyor. 

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

Sürdürülebilir olmanın en önemli ilkelerinden biri de çeşitlilik ve kapsayıcılık. Akbank da bu kapsamda iş dünyasında yer bulmakta zorlanan kadın, genç, engelli ve uzun süreli işsizleri kırılgan gruplar olarak kabul ediyor ve bunların iş hayatına katılıp tutunması için çalışıyor. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, kendileri için çeşitliliğin herhangi bir ayrım yapmadan her bir bireyin eşsiz olduğunun farkında olmak ve ülkenin insan potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsat yaratmak anlamına geldiğini belirtiyor. Yaptıkları her çalışmada Akbanklılara fırsat eşitliği yaratılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, şirket içinde ve dışında kırılgan grupların desteklenmesi ve bu paralelde farkındalık oluşturulmasını amaçladıklarını belirten Anapa, bu hedeflere ulaşabilmek için işe alımdan kariyer süreçlerine, eğitimden performans sistemlerine kadar her aşamada yetkinlikleri baz aldıklarını söylüyor. Başta İK politikaları olmak üzere banka içindeki tüm politika ve prensiplerin çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri bakış açısıyla yeniden gözden geçirildiğini anlatan Anapa, uygulama sonuçlarının izlenmesi için 25 farklı gösterge belirlediklerini belirtiyor. Bunları düzenli olarak takip ettiklerini söyleyen Anapa, şöyle konuşuyor: “Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarının kurum genelinde daha da yaygınlaşması için liderlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Bundan hareketle yaklaşım, anlayış ve politikalarımızın yönetim seviyesinde sahiplenilmesini sağlamak için genel müdür yardımcısı seviyesinde bir görevlendirme yaptık. Bu rolü ilk etapta ben üstlendim. Ancak belirli periyotlarla farklı genel müdür yardımcılarımız bu görevi üstlenecek. Böylece bu konunun tüm bankanın sorumluluğunda olduğunun altını bir kere daha çizmiş olacağız.” 

UZUN SOLUKLU PROJELER 

Akbank sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında toplumun ihtiyaçlarına göre belirlediği ve önceliklendirdiği topluma fayda sağlayan projelerini “kültür-sanat”, “girişimcilik”, “eğitim” ve “gönüllülük” olmak üzere 4 ana başlık altında yürütüyor. Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, “Geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediğimiz projelerimizin sürdürülebilir ve uzun soluklu olmasına büyük önem veriyoruz” diyor. Göllü, bu nedenle yaptıkları projelerin bilinirliğinin, katılımcısı arttıkça etki alanının her yıl çarpan etkisiyle büyüdüğünü ifade ediyor. Göllü, şöyle konuşuyor: “Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine destek olmak ve dünyadaki sanat hareketlerinin örneklerini topluma sunmak amacıyla yola çıkan Akbank Sanat, 28 yıldır hayatımızda. 2020’de Akbank Sanat’ın neredeyse tüm etkinliklerini çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan bir kurum olarak pandemide de hiç ara vermeden çalışmalarımıza devam ettik.” Geçtiğimiz yıl, Akbank Caz Festivali’nin ise 30’uncu yılını kutladıklarını belirten Göllü, “Fiziksel konserleri yapamadık ancak Akbank Sanat Instagram kanalında her ay yayınlanan toplam 15 konserde 25 binin üzerinde seyirciye ulaştık. 30’uncu yıla özel önemli bir projeyi de başarıyla hayata geçirdik” diye konuşuyor. Türk Cazı’nın bulunduğu noktayı kayıt altına almak için arşiv niteliğinde özel bir çalışma da hazırladıklarını belirten Göllü, şöyle devam ediyor: “İçinde özel kayıtların yer aldığı bu çalışma, pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen yaratıcılığı desteklerken Türk caz dünyasına da etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser olarak cazseverlerin beğenisine sunduk. Sadece bununla da kalmadık; felsefe, müzik, dans, sanat tarihi, sinema gibi disiplinlerde Akbank Sanat Youtube kanalında 140 yeni içerik yayınladık ve bu içeriğin toplamda 6 milyon 94 bin 556 kez izlendiğini gördük.” 

GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ 

Çeşitlilikten sürdürülebilir finansmana ve sosyal sorumluluk projelerine kadar Akbank’ın üst düzey yöneticilerinin en önemli hedefi farklı alanlardaki sürdürülebilirlik çalışmalarını artırmak ve bu alanda yeni projeleri hayata geçirmek. Çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışlarını toplumun dokunabileceği her noktaya taşımayı amaçladıklarını belirten Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, bu yıl başlattıkları ve çok heyecanlı oldukları bir diğer inisiyatiflerinin de Akbank Gençlik Akademisi olduğunu söylüyor. Pınar Anapa “Akbank Gençlik Akademisi ile daha kapsamlı ve yapılandırılmış bir şekilde gençlerimizin gelişim yolculuklarında yanlarında yer almayı ve onların geleceğin iş hayatına katılımlarına destek olmayı istiyoruz. Bu yıl, 15 bin üniversiteli gence eğitim vermeyi hedefliyoruz.” diyor. Gençlik Akademisi inovasyondan girişimciliğe, yapay zekadan tasarıma, siber güvenlikten duygusal zekaya, finanstan sürdürülebilirliğe farklı birçok alanda yetkinliklere giriş programlarını içeriyor. Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, Akbank Gençlik Akademisi gibi toplumsal fayda sağlayacak yeni projeler geliştireceklerini ve var olan projelerine de koşullar ne olursa olsun devam edeceklerini ifade ediyor. Akbank’ın sürdürülebilir finansman alanındaki hedefleri de bu alanda büyümeye işaret ediyor. Sürdürülebilirlikle ilintili fonlama payını bu yıl yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, şöyle konuşuyor: “Sürdürülebilir yatırım kategorisine giren yatırım fonları bakiyesini de 2030 yılına kadar 15 milyar TL’ye çıkarmayı taahhüt ederek, mevduat bankaları arasında sürdürülebilir finansman konusunda uzun vadeli taahhüt veren ilk Türk bankası olduk. Sürdürülebilirlik odaklı kredi faaliyetlerimizdeki artışa paralel şekilde sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerine devam edeceğiz.”İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz