Hedefimiz alanda liderlik

Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar ile leasing sektörünü konuştuk...

23.11.2016 10:39:190
Paylaş Tweet Paylaş
Hedefimiz alanda liderlik
Yaşanan dalgalanmalar, ilk olarak iş dünyasında yatırım kararlarını etkiliyor. Yatırımları finanse etmek üzere çalışan leasing sektörü de bu tablodan payını alıyor. 2015’te iç ve dış sorunlar nedeniyle sektör, finans alanları içinde dolar bazında en düşük büyümeye imza attı. Bu yıl için de paralel büyüme beklentisi mevcut. Sektörün önemli oyuncularından Burgan Leasing’in genel müdürü Cüneyt Akpınar, “TL bazında büyüme olabilir ama döviz bazında çok ciddi bir büyüme beklemiyorum. Aynı seviyeleri tutturmak bile başarı olur” diyor. Bu tabloya rağmen Akpınar, büyümede yeni alanlardan umutlu. Sektörün sağlık ve yenilenebilir enerjiye odaklanması gerektiğini düşünüyor. Dünyada sağlığın gayrisafi milli hasıladan aldığı payın, her ülkede arttığını anlatan yönetici, OECD ülkeleri içinde Türkiye’nin yüzde 6 ile en düşük paylardan birine sahip olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’de sağlık sektörünün payının 2030’larda yüzde 15’lere, sonra da daha yukarılara çıkması gerektiğini söylüyor. Akpınar, “Türkiye’de de sağlık sektörünün son yıllardaki gelişimi ortada. Kamu-özel sektör ortaklığıyla gelecek yine projelerle sektör yeni bir zıplama daha yapacak” diyor. 
Aynı şekilde yenilenebilir enerjinin de benzer özelliklere sahip olduğunu aktaran yönetici, “Güneş, rüzgar gibi doğal kaynakların kullanılmaması büyük hata. Bu konuda ciddi düzenlemeler var. Enerji piyasası da çok hızlı çalışıyor. Biz de bu tip projeleri desteklemeye devam ediyoruz” diye konuşuyor. Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar ile leasing sektörünü konuştuk:
* Leasing, finans sektörü içinde yılı en düşük büyümeyle kapatan alan oldu. Sektör bu yılı nasıl geçiriyor?
 Türkiye’de ilk leasing işlemleri 30 yıl önce yapılmaya başlandı. O günden bugüne yaklaşık 80 milyar dolarlık finansman yapıldı. Özellikle sektörün ilk yıllarında çok önemli işler yapıldı, çünkü o zaman leasingden başka orta vadeli finansman sağlayan bir yatırım enstrümanı yoktu. Son yıllarda dünyada finansman enstrümanlarının değişmesiyle Türkiye’de de daha başka uzun vadeli kaynaklar ortaya çıktı ama leasing her zaman yerini korudu. Leasing, doğal artısı olan hukuki mülkiyetten kaynaklanan avantajı nedeniyle KOBİ’ler için çok etkin bir enstrüman olmaya her zaman devam edecek. Leasing sektörünün temel fonksiyonu, yatırımı finanse etmek. Geçen yıl iki seçim geçirdik ve politik iniş çıkışların olduğu dönemlerde yatırımlar doğal olarak azalıyor. Bu da leasing sektörüne yansıyor. Sektör buna rağmen 2015’te TL bazında yüzde 17 ve dolar bazında yüzde 1,7 büyüdü. 2016’da geçtiğimiz yıldan devraldığımız birçok sorun var. Turizm, tarım gibi birçok sektörü etkileyen negatiflikler devam ediyor. Ama yine de 2016 yılının ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacmi yüzde 1,5 arttı. İlk dönemdeki düşük büyüme rakamına rağmen 2016 hedefi olan yüzde 20 büyümenin gerçekleştirilebileceğini öngörüyoruz. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde, yapılan yeni iş alanları araştırma ve işbirliği çalışmalarıyla finansman tekniklerini çeşitlendirmenin önemini fark eden yeni yatırımcılar etkili olacak diye düşünüyoruz.
* Talepte bir artış hissediyor musunuz?
 Son 3 yıldır sektörde işlem hacmini, satgeri kirala işlemleri koruyor. Sat-geri kirala toplam işlem hacminin yüzde 25’ini oluşturuyor. Ama farklı açıdan bakarsak finanse ettiğimiz yeni yatırımlar, bu ölçüde yani yüzde 25-30 arası azaldı. Burada iki açıdan bakmak lazım: Başka finansman yöntemleriyle sağlanabilecek bir kaynağı leasing sektörü olarak biz kullandırdık. İkinci olarak da birçok şirketin bilançolarının sağlıklı hale getirilmesini sağladık. Talep de daha çok bu uzun vadeli kaynak yaratan satgeri kirala işlemlerine gelmeye devam ediyor. Sat-geri kiralanın büyümede etkisi diğer ürünlere göre daha fazla.
* Sat-geri kirala ürünün aldığı pay daha ne kadar artabilir? Bu yıl sonu payı ne kadar olur?
 Bence payı yüzde 30’u geçmez. Çünkü leasing şirketleri, her zaman portföyün kalitesini korumak ve risk yönetimini yapmak durumunda. Sat-geri kirala ürününde projeler daha uzun vadeli olduğu için leasing şirketinin bilançosunu hantallaştırabilir. Eğer ki bir kriz oluşursa o zaman bilanço daha riskli hale gelir. Şirketin elindeki gayrimenkuller değerinde satılmayabilir ya da o ortamda alıcı bulamayabilirsiniz. Bu riskleri bilerek bilançoda sat-geri kiralanın payını yönetmek gerekiyor. Bu yüzden yüzde 30’dan fazla pay almayacağını düşünüyorum.~* Peki sat-geri kirala dışında hangi alanlara talep geliyor? 
 Bütün sektörlerde hareket var. Şu dönemde doğal olarak yavaşlayan temel sektör turizm oldu. Özellikle gayrimenkul, yatırım anlamında bizim için önemli bir sektör. hareket devam ediyor. Taahhüt tarafında büyük projeleri üstlenen şirketler ve taşeronları olarak çalışan şirketlerin talepleri devam ediyor. Yalnız konut, alışveriş merkezi, otel gibi alanlarda talep yavaşladı. Buralarda mevcut yatırımların tamamlanması adına daha fazla hareket görüyoruz. Bu tablo, diğer sektörlerde de mevcut. Örneğin metal sektöründe hala yarım kalan yatırımların tamamlanması gerekiyor ya da daha az maliyetli üretmek zorunda oldukları için yatırımlarına devam ediyorlar. Tekstil sektörü iyi durumda. Avrupa pazarı çok açık, sürekli yeni makine yatırımı yapılıyor. Bunlar sıfırdan olan yatırımlar değil, kapasite genişletmek için yapılıyor. En heyecanlı konularsa sağlık ve yenilenebilir enerji.
* Sağlık ve yenilenebilir enerjide nasıl bir potansiyel var?
 Dünyada sağlığın gayrisafi milli hasıladan aldığı pay, her ülkede artıyor. OECD ülkeleri içinde Türkiye, yüzde 6 ile en düşük paylardan birine sahip. Türkiye’de sağlık sektörünün payının 2030’larda yüzde 15’lere, sonra da daha yukarılara çıkması gerekiyor. Dünyada en yüksek oran, GSMH’den aldığı yüzde 30 pay ile ABD’nin; bu oranın 2030’larda yüzde 50’leri aşacağı bekleniyor. Sağlık alanında inovasyonlar ve teknoloji de çok hızlı, sürekli yeni yatırım gerektiriyor. Sağlık her koşulda hiç durmadan büyümeye devam edecek. Türkiye’de de sağlık sektörünün son yıllardaki gelişimi ortada. Kamu-özel sektör ortaklığı ile gelecek yine projelerle sektör yeni bir zıplama daha yapacak. Aynı şekilde yenilenebilir enerjiye küresel ısınmayla başlayan ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan çok yoğun bir talep var. Bizim gibi özellikle enerjide dışa bağımlı ülkelerde, güneş, rüzgar gibi doğal kaynakların kullanılmaması zaten çok büyük bir hata. Onu hızla kapatmaya çalışıyoruz. Bu konuda ciddi düzenlemeler var. Enerji piyasası da çok hızlı çalışıyor. Özellikle güneş santrallerinde hızlı bir yatırım furyası devam ediyor. Biz de bu tip projeleri desteklemeye devam ediyoruz.
* 2016 için sektörde ne kadarlık bir büyüme olacağını düşünüyorsunuz?
 Sektör geçen yılın paralelinde büyüyecek diyebiliriz. Yani TL bazında büyüme olabilir ama döviz bazında çok ciddi bir büyüme beklemiyorum. Aynı seviyeleri tutturmak bile başarı olur. Ama uluslararası ilişkiler boyutunda hiç beklemediğimiz bir iki gelişme olursa o zaman daha yukarı çıkacaktır. Sıçrama etkisi yaratacak dış motivasyon olmadığı sürece böyle devam eder. Herhangi bir beklenmedik kriz olması durumunda ise düşer. Bu yıl işlem hacminin dağılımında da majör bir değişiklik beklemiyoruz. İlk üç ay verilerine göre iş ve inşaat makineleri yüzde 20, gayrimenkul 25 ve diğer dediğimiz alanlarda 20 gibi bir pay alıyor. Hacimde metal sektörü yüzde 9, tekstil yüzde 8 ve sağlık sektörü yüzde 5-6 pay alıyor.
* Kârlılık nasıl olacak?
 2015’te sektör kârı yüzde 54 artışla 809 milyar TL’ye ulaşmıştı. Bu yıl ise nispeten düşecek. Yatırımlar azaldı. Bu da doğru işlerde fiyat rekabetini beraberinde getirdi. Sektör eskisi gibi kâr edemeyecek. Şirketler artık operasyonel giderleri kontrol etmeye yönelecek.
* 2015 sonunda sektörde sorunlu kredi oranı yüzde 6’ydı. Yıl sonunda ne bekliyorsunuz?
 2016 yılı sonunda da yüzde 6-7 civarında devam eder diye düşünüyorum. Leasing sektöründe sorunlu kredi oranımız yüksek gelebilir ama bu kredilerin hepsinin arkasında iş makinesi, torna tezgahı ya da yazılım gibi belirgin bir varlık, mal var. Dolayısıyla sorunlu kredi oluşacağı zaman varlığı satarak oluşan zararı karşılayabilecek durumdayız.~“SORUNLU KREDİ ORANIMIZI İYİ YÖNETTİK”
LİDERLİK HEDEFİ
Çalışan başına üretim, sorunlu kredi oranı ve özkaynak getirisinde sektörde ilk 3 sıradayız. 2015’te sorunlu kredi oranımızı iyi yöneterek yüzde 6 olan sektör ortalamasının çok altında, yüzde 3,5 seviyesinde tuttuk. Sektörün gayrimenkul işlemlerinin yüzde 13,6’sını, tekne işlemlerinin ise yüzde 43,5’ini Burgan Leasing gerçekleştirdi. Yeni dönemde sağlık, tekstil ve yenilenebilir enerji alanlarında iddialıyız, buralarda sektör liderliği hedefliyoruz.
ODAK KOBİ’LER Mevcut portföyümüzde yüzde 60-70 civarında orta ölçekli işletmeler var. Kurumsal şirketler yüzde 10-15 arasında pay alıyor. Geri kalanı küçük işletmeler. Bu yıl KOBİ’leri biraz daha çoğaltmaya çalışacağız. Müşteri sayısı bizim önem vermediğimiz bir konuydu ama bu yıl müşteri sayısını artırmayı planlıyoruz. Bu yıl belli düzenlemelerle kitlelere ulaşmamız sağlanmalı. Aslında bankaları sigorta şirketlerinde olduğu gibi acente gibi kullanabilirsek daha geniş kitlelere ulaşma imkanımız var. Küçük bir ilde, orta boy kasabada şube açmamız çok zor; bankalar aracılıyla bunu yapabilirsek bu hizmeti onlara götürmüş oluruz.

“PAYIMIZI DAHA İYİ NOKTAYA GETİRİRİZ”
NE KADAR BÜYÜDÜK?
Burgan Leasing olarak 2015 yılında işlem hacminde yüzde 16,4, aktiflerde yüzde 41,2 büyüdük. 2015’i yüzde 3,3 pazar payıyla 12’nci sırada tamamladık. 2016’nın ilk çeyreğinde ise 235 milyon TL’lik işlem hacmi gerçekleştirerek yüzde 6 pazar payı ile 8’nci sıraya yükseldik.
AYNI TEMPOYLA DEVAM 2016’da mevcut şartların devam etmesi durumunda aynı tempoda yani yüzde 50’ye yakın büyürüz diye düşünüyoruz. İlk 6 aydaki rakamlarımız da bunu destekliyor. Pazar payında geçen yıldan daha iyi bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyoruz. Özsermaye kârlılığımızı sürdüreceğiz. Geçen yıl yüzde 17 gibi kapatmıştık, bu yıl da yüzde 15’in üzerinde kapatmayı düşünüyoruz.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz